Home » พาร์ทไทม์ » ศูนย์ฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร อบรมฟรี ฝึกวิชาชีพพร้อมต่อยอด

ศูนย์ฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร อบรมฟรี ฝึกวิชาชีพพร้อมต่อยอด


image :private.dabble.co

ศูนย์ฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร อบรมฟรี ฝึกวิชาชีพพร้อมต่อยอด

ศูนย์ฝึกอาชีพ ช่วยให้คนมีอาชีพได้จากวิชาความรู้ความสามารถ ที่นำไปต่อยอดเป็นธุรกิจส่วนตัวได้ ช่วยให้มีทั้งรายได้หลักและรายได้เสริม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพให้กับตนเอง โดยวันนี้เราก็ได้รวบรวมศูนย์ฝึกอาชีพหลายแห่งมาฝาก เพื่อคนที่กำลังมองหาโดยเฉพาะ

1. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดธรรมมงคล (ฝึกอาชีพฟรี)

รายละเอียดหลักสูตร
• หลักสูตร 80 ชั่วโมง (1 เดือน) เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลาเรียน 09.00 – 14.00 น.
วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ อาหารว่าง, เบเกอรี่, แปรรูปอาหารและสมุนไพร, อาหารคาว, ศิลปประดิษฐ์ (ดอกไม้ดิน ดอกไม้ถุงน่อง), นวดแผนโบราณ, นวดฝ่าเท้า, การจัดดอกไม้สด, ร้อยลูกปัด และคอมพิวเตอร์ (การใช้โปรแกรม)
• หลักสูตร 160 ชั่วโมง (2 เดือน) เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลาเรียน 09.00 – 14.00 น.
วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ เสริมสวย ระดับ 1, ตัดผมสุภาพบุรุษ ระดับ 1, ตัดเย็บเสื้อผ้า ระดับ 1, การสร้างแบบเสื้อผ้า (แพทเทิร์น)
• หลักสูตรเรียน 40 ชั่วโมง (1 เดือน) เรียน วันอาทิตย์ เวลาเรียน 09.00 -15.00 น.
วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ แกะสลักกระจกและกรอปรูปวิทยาศาสตร์
• หลักสูตรเรียน 80 ชั่วโมง (4 เดือน)

หลักสูตรเรียน 4 เดือน วันเสาร์ เวลาเรียน 09.00 -15.00 น.วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ อาหารว่าง, เบเกอรรี่, อาหารคาว, แพทเทิร์น, ศิลปประดิษฐ์ (ปั้นดอกไม้จากดินไทย), ดอกไม้จากถุงน่อง, แกะสลักผักและผลไม้, ร้อยลูกปัด, ผ้าบาติก, นวดแผนโบราณ, นวดฝ่าเท้า, สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้, คอมพิวเตอร์ (การใช้โปรแกรม), ซ่อมโทรศัพท์มือถือ, แปรรูปอาหารและสมุนไพร, เพ้นท์ผ้า

หลักสูตรเรียน 4 เดือน วันอาทิตย์ เวลาเรียน 09.00 -15.00 น. วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ อาหารว่าง, เบเกอร์รี่, อาหารคาว, แพทเทิร์น, ศิลปประดิษฐ์ (ปั้นดอกไม้จากดินไทย), ดอกไม้ผ้าระบายสี, การจัดดอกไม้สด, ร้อยลูกปัด, ผ้าบาติก, นวดแผนโบราณ, นวดฝ่าเท้า, สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้, คอมพิวเตอร์ (การใช้โปรแกรม), ซ่อมโทรศัพท์มือถือ, แปรรูปอาหารและสมุนไพร, เพ้นท์ผ้า

• หลักสูตรเรียน 125 ชั่วโมง (6 เดือน) เรียน วันเสาร์/อาทิตย์ เวลาเรียน 09.00 -15.00 น.
หลักสูตรเรียน 6 เดือน วันเสาร์ วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ (สอบประเมินความรู้พื้นฐาน), ช่างไฟฟ้า, ช่างซ่อมโทรทัศน์ (ต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาซ่อมวิทยุ), ช่างซ่อมวิทยุ, เสริมสวยระดับ 1, ตัดผมสุภาพบุรุษ ระดับ 1, ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1

หลักสูตรเรียน 6 เดือน วันอาทิตย์ วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ (สอบประเมินความรู้พื้นฐาน), ช่างไฟฟ้า, ช่างซ่อมโทรทัศน์ (ต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาซ่อมวิทยุ), ช่างซ่อมวิทยุ, เสริมสวยระดับ 1, ตัดผมสุภาพบุรุษ ระดับ 1, ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เรียน
1. สัญชาติไทย
2. ชาย – หญิง อายุ 14 ปีขึ้นไป
3. อ่านออก – เขียนได้
4. มีความประพฤติเรียบร้อย
5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. รูปถ่าย (หน้าตรง) ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ข้อมูลติดต่อ
ที่ตั้ง : ซอยปุณณวิถี 20 สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0-2331-7573-4

2. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สวนลุมพินี (ฝึกอาชีพฟรี )

รายละเอียดหลักสูตรเรียน
• หลักสูตร จันทร์ – ศุกร์ เรียน 1 เดือน (80 ชั่วโมง) เวลาเรียน 09.00 – 14.00 น.
• หลักสูตร จันทร์ – ศุกร์ เรียน 2 เดือน (160 ชั่วโมง) เวลาเรียน 09.00 – 14.00 น.
• หลักสูตร เสาร์ และ อาทิตย์ เรียน 2 เดือน
• หลักสูตร เสาร์ หรือ อาทิตย์ เรียน 6 เดือน (เลือกเรียนวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ 1 วัน)
• หลักสูตรรอบค่ำ ช่วงเวลาอบรม 17.00-20.00 น.

หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ แพทเทิร์น, เย็บจักรอุตสาหกรรม, เสริมสวย ระดับ 1 ระดับ 2, เทคนิคการแต่งหน้า, ตัดผมชาย ระดับ 1 ระดับ 2, ตัดเสืัอผัาสตรี ระดับ 1 ระดับ 2, ดอกไมัดินหอม, โรตี – ปาท่องโก๋, ถักแกัว, ตุ๊กตาโครเชต์, ขนมไทย, เพ้นท์ผัาบาติก – มัดย้อม, จัดดอกไม้สด, ปั้นอาหารจิ๋ว, ประติมากรรมจากดินหอม, รัอยลูกปัด, นวดแผนไทย, กรอปรูปวิทยาศาสตร์, ผลิตภัณฑ์จากเชือก (มาคราเม่), คอมพิวเตอร์เบืัองต้น, ดีไซน์, ช่างซ่อมจักรอุตสาหกรรม, ช่างซ่อมวีดีโอ – ซีดี, ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์, ตัดเสืัอสูทชาย, ช่างซ่อมโน็ตบุ็ค, ตัดเสืัอกางเกงชาย, ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟัา, เย็บจักรอุตสาหกรรม, ช่างซ่อมซ่อมโทรทัศน์, ช่างซ่อมไฟฟัา, ช่างติดตั้งจานรับสัญญานดาวเทียมและกลัองวงจรปิด

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เรียน
1. สัญชาติไทย
2. ชาย – หญิง อายุ 14 ปีขึ้นไป
3. อ่านออก – เขียนได้
4. มีความประพฤติเรียบร้อย
5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. รูปถ่าย (หน้าตรง) ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ข้อมูลติดต่อ
ทีตั้ง : ในสวนลุมพินี ติดที่จอดรถด้านใน ประตู 8 ใกล้ ถนนสารสิน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ที่ : 02-2515849, 02-2515281

image :wsj.com

3. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดวรจรรยาวาส (ฝึกอาชีพฟรี)

รายละเอียดหลักสูตร
• หลักสูตร 1 เดือนเรียนวันจันทร์-ศุกร์ (80 ชั่วโมง)เวลาเรียน 09.00 – 14.00 น.
• หลักสูตร 2 เดือน เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ (160 ชั่วโมง) เวลาเรียน 09.00 – 14.00 น.
• หลักสูตร 4 เดือน วันเสาร์/วันอาทิตย์ (80 ชั่วโมง) เวลาเรียน 09.00 – 15.00 น.
• หลักสูตรเรียน 6 เดือนวันเสาร์/อาทิตย์ (125 ชั่วโมง) เวลาเรียน 09.00 -15.00 น.

วิชาที่เปิดสอนของศูนย์ฝึกอาชีพวัดวรจรรยาวาส ได้แก่ ตัดผมสุภาพบุรุษ 1, ตัดผมสุภาพบุรุษ 2, เสริมสวยระดับ 1, เสริมสวยระดับ 2, ศิลปะประดิษฐ์, สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้, สมุนไพร, ช่างไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์, ช่างซ่อมวีดีโอ, เพ้นท์แก้ว/กระจก, พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ, ผ้าบาติก, จัดดอกไม้สด, ดอกไม้ผ้าระบายสี, ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์, ตัดเสื้อสตรีหลักเซ็นต์ระดับ 1, ตัดเสื้อสตรีหลักเซ็นต์ระดับ 2, การสรางแพทเทิร์น, นวดแผนโบราณ, ตัดเสื้อกางเกงชาย, ตัดเสื้อสูทชาย – หญิง, กรอบรูปวิทยาศาสตร์, เย็บจักรอุตสาหกรรมดีไซน์, ช่างวิทยุ 1, ช่างวิทยุ 2, ช่างซ่อมโทรทัศน์สี-ขาวดำ, แกะสลักผัก-ผลไม้ และงานใบตอง, อาหารว่าง,อาหารคาว, เบเกอรี่, ดนตรีไทย

ข้อมูลติดต่อ
ที่ตั้ง : ซอยเจริญกรุง 72 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-292 0194 และ 02-289 3478

4. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางพลัด (อบรมอาชีพฟรี)

หลักสูตรเรียนฝึกอาชีพฟรีของศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางพลัด
• หลักสูตร 1 เดือน (80 ชั่วโมง) เรียน จันทร์-ศุกร์ เวลาเรียน 09.30-14.30 น. วิชาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ระดับ 1, คอมพิวเตอร์ ระดับ 2, เทียนแฟนซี, นวดแผนไทย, บาติกและมัดย้อม, สมุนไพร, ดอกไม้จากดินไทย, การออกแบบเครื่องประดับสตรี, อาหารคาว-อาหารว่าง, การทำพวงมาลัยดอกไม้สดและบายศรี, เบเกอรี่, ซ่อมเครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท์มือถือ), อาหารนานาชาติ, สร้างแพทเทิร์น เปิดรับสมัครเรียน ทุกวันที่ 15-31 ของทุกเดือน เปิดเรียน วันที่ 1 หรือวันจันทร์แรกของเดือนถัดไปหลักสูตร จันทร์-ศุกร์

• หลักสูตร 2 เดือน (160 ชั่วโมง) เรียน จันทร์ -ศุกร์ เวลาเรียน 09.30-14.30 น. วิชาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ เสริมสวย ระดับ 1, ตัดผมชาย, ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี, เย็บจักรอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครเรียน รุ่นที่ 1 รับสมัคร 1-30 กันยายน เรียน ตุลาคม – พฤศจิกายน, รุ่นที่ 2 รับสมัคร 1-30 พฤศจิกายน เรียน ธันวาคม-มกราคม, รุ่นที่ 3 รับสมัคร 1-31 มกราคม เรียน กุมภาพันธ์-มีนาคม, รุ่นที่ 4 สมัคร 1-30 เมษายน เรียน พฤษภาคม-มิถุนายน, รุ่นที่ 5 รับสมัคร 1-30 มิถุนายน เรียน กรกฎาคม-สิงหาคม

• หลักสูตร 2 เดือน (80 ชั่วโมง) เรียน เสาร์-อาทิตย์ เวลาเรียน 09.00-15.00 น. วิชาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ ซ่อมคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ ระดับ 1, คอมพิวเตอร์ ระดับ 2, นวดแผนไทย, นวดแผนไทย (ประยุกต์), เทียนแฟนซี, บาติกและมัดย้อม, เพ้นท์กระจก, ดอกไม้จากดินไทย, การออกแบบเครื่องประดับสตรี, กรอบรูปวิทยาศาสตร์, บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณพ์กระดาษ เครื่องหนัง,เบเกอรี่, อาหารคาว, อาหารว่างและขนมไทย, การจัดดอกไม้สดและแกะสลักผักผลไม้, สมุนไพร, ช่างไฟฟ้า-พันมอเตอร์, การสร้างแพทเทิร์น เปิดรับสมัครเรียน รุ่นที่ 1 รับสมัคร 1-30 กันยายน เรียน ตุลาคม – พฤศจิกายน, รุ่นที่ 2 รับสมัคร 1-30 พฤศจิกายน เรียน ธันวาคม-มกราคม, รุ่นที่ 3 รับสมัคร 1-31 มกราคม เรียน กุมภาพันธ์-มีนาคม, รุ่นที่ 4 รับสมัคร 1-31 มีนาคม เรียน เมษายน-พฤษภาคม, รุ่นที่ 5 รับสมัคร 1-31 พฤษภาคม เรียน มิถุนายน-กรกฎาคม, รุ่นที่ 6 รับสมัคร 1-31 กรกฎาคม เรียน สิงหาคม-กันยายน

• หลักสูตร 4 เดือน (80 ชั่วโมง) เรียน เสาร์และอาทิตย์ เวลาเรียน 09.00-15.00 น. วิชาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี, เย็บจักรอุตสาหกรรม, ซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ เปิดรับสมัครเรียน รุ่นที่ 1 รับสมัคร 1-30 กันยายน เรียน ตุลาคม – มกราคม, รุ่นที่ 2 รับสมัคร 1-31 มกราคม เรียน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม, รุ่นที่ 3 รับสมัคร 1-31 พฤษภาคม เรียน มิถุนายน-กันยายน

• หลักสูตร 6 เดือน (120 ชั่วโมง) เรียน เสาร์หรืออาทิตย์ เวลาเรียน 09.00-15.00 น. วิชาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ เสริมสวย, ตัดผมชาย เปิดรับสมัครเรียน รุ่นที่ 1 รับสมัคร 1-30 กันยายน เรียน ตุลาคม – มีนาคม, รุ่นที่ 2 รับสมัคร 1-31 มีนาคม เรียน เมษายน-กันยายน

ข้อมูลติดต่อ
ที่ตั้ง : ซอยจรัลสนิทวงศ์ 79 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0 2423 2025-6

5. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจักร 2 (เขตมีนบุรี)

รายละเอียดหลักสูตร
วิชาที่เปิดสอนให้เรียนฝึกอาชีพฟรีที่ ศูนย์จตุจักร 2 (มีนบุรี) ได้แก่ ดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อการค้า, ขนมไทย , ตัดเสื้อสตรีระดับ 1, ตัดเสื้อสตรีระดับ 2, ศิลปะประดิษฐ์, กัดลายกระจกและพ่นทราย, ซ่อมคอมพิวเตอร์, กรอบรูปและกรอบวิทยาศาสตร์, แปรรูปสมุนไพร, เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิก, ศิลปะประยุกต์และการทำผ้าบาติก, การจัดดอกไม้พื้นฐานและ ประยุกต์ในการประกอบอาชีพ, เสริมสวย 1, เสริมสวย 2, ตัดผมสุภาพบุรุษระดับ 1, ตัดผมสุภาพบุรุษระดับ 2, อาหารว่าง, เบเกอรี่, นวดแผนไทย/โบราณ, นวดสปา, อาหารไทย และอื่นๆ

ข้อมูลติดต่อ
ที่ตั้ง : ภายในตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-540 4375-6

6. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดสุทธาวาส บางกอกน้อย (ฝึกอาชีพฟรี)

รายละเอียดหลักสูตร
วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ ตัดเย็บเสื้อผ้าระดับ 1-2, เสริมสวยระดับ 1-2, ตัดผมสุภาพบุรุษระดับ 1-2, นวดแผนไทย, อาหารคาว, อาหารว่าง, ขนมไทย, เบเกอรี่, ซ่อมคอมพิวเตอร์, ซ่อมโทรศัพท์มือถือ, ช่างอิเลคโทรนิค, ช่างไฟฟ้า, ช่างซ่อมโทรทัศน์, ช่างซ่อมวิทยุและเครื่องขยายเสียง, จัดดอกไม้สด แกะสลัก และงานใบตอง, ดอกไม้ดิน, ดอกไม้ผ้า,ใยบัว,เกล็ดปลา, พานพุ่ม, บายศรี, สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษสา, เพ้นท์ผ้า, แก้ว, ไม้, ร้อยลูกปัด, สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้, สานผักตบชวา, บาติก, มัดย้อม, วาดรูป, กรอบรูป, กัดลายกระจก, เทียนแฟนซี

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเรียนฝึกอาชีพ
1. สัญชาติไทย
2. ชาย – หญิง อายุ 10 ปีขึ้นไป
3. อ่านออก – เขียนได้
4. มีความประพฤติเรียบร้อย
5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. รูปถ่าย (หน้าตรง) ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ข้อมูลติดต่อ
ที่ตั้ง : วัดสุทธาวาส ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-412 4611-2

image :goodwillwa.org

7. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจักร (สำนักงานเขตจตุจักร) (ฝึกอาชีพฟรี)

รายละเอียดหลักสูตร
วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ ตัดผมสุภาพบุรุษ, เสริมสวย, สิ่งประดิษฐ์, นวดแผนไทย, ดอกไม้ใยบัว, เทียนแฟนซี, เพ้นท์แก้ว, กระจก, เบเกอรี่, ดอกไม้จากดินหอม, แกะสลักผักและผลไม้, อาหารว่าง, อาหารคาว

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเรียน
1. สัญชาติไทย
2. ชาย – หญิง อายุ 14 ปีขึ้นไป
3. อ่านออก – เขียนได้
4. มีความประพฤติเรียบร้อย
5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. รูปถ่าย (หน้าตรง) ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ข้อมูลติดต่อ
ที่ตั้ง : สวนจตุจักร โซนลานจอดรถ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-272-4741, 02-513-6654 ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น B (หน้าลิฟท์)

8. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางกะปิ (อบรมฝึกอาชีพฟรี)

รายละเอียดหลักสูตร
• หลักสูตร 1 เดือน (80 ชั่วโมง) เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 14.00 น. รายการวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ ซ่อมโทรศัพท์มือถือ, ซ่อมคอมพิวเตอร์, นวดแผนไทย, เบเกอรี่, อาหารคาว, อาหารว่าง, จัดดอกไม้สดและดอกไม้อบแห้ง, ดอกไม้ดินญี่ปุ่น, ร้อยลูกปัด, ถักเชือกเมคราเม่, เพ้นท์เล็บ, เทคนิคการตัดซอย
• หลักสูตร 2 เดือน (160 ชั่วโมง) เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 14.00 น. รายการวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ เสริมสวย, ตัดผมชาย, ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับ 1-2, สร้างแบบเสื้อผ้า (แพทเทิร์น)
• หลักสูตร 2 เดือน (80 ชั่วโมง) เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.00 น. รายการวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ ซ่อมโทรศัพท์มือถือ, ซ่อมคอมพิวเตอร์, นวดแผนไทย, เบเกอรี่, อาหารคาว, อาหารว่าง, ดอกไม้ดินญี่ปุ่น, ช่างทำรองเท้าและกระเป๋าสตรี, เพ้นท์เล็บ, ผ้าบาติก, ดอกไม้ใยบัว/เมคราเม่, แกะสลักผัก-ผลไม้, ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา, ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐาน, กรอบรูป-กัดลายกระจก, อัดกรอบพระพลาสติกกันน้ำ
• หลักสูตร 4 เดือน ( 80 ชั่วโมง ) เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.00 น. รายการวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ เสริมสวย, ตัดผมชาย, ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี, สร้างแบบเสื้อผ้า(แพทเทิร์น)
• หลังเรียนจบหลักสูตรทางศูนย์มอบวุฒิบัตรให้ด้วย

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เรียน
1. สัญชาติไทย
2. ชาย – หญิง อายุ 14 ปีขึ้นไป
3. อ่านออก – เขียนได้
4. มีความประพฤติเรียบร้อย
5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. รูปถ่าย (หน้าตรง) ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ข้อมูลติดต่อ
ที่ตั้ง : อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนวังโสม ซอยรามคำแหง 60 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-378-2421, 02-377 5494 ต่อ 5790-1
Facebook : https://www.facebook.com/archeep.bangkapi

9. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูง (อบรมฟรี)

รายละเอียดหลักสูตร
• หลักสูตร 80 ชั่วโมง ได้แก่ นวดสปาหน้า, คอมพิวเตอร์เบื้องต้น, อาหารคาว-หวาน เบเกอรี่, นวดน้ำมันอโรมา,ศิลปะประดิษฐ์, ซ่อมคอมพิวเตอร์, ซ่อมโทรศัพท์มือถือและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
• หลักสูตร 160 ชั่วโมง ได้แก่ ตัดผมชาย, ตัดเย็บเสื้อผ้า, นวดแผนไทย, สร้างแบบเสื้อผ้า (แพทเทิร์น)
• สามารถสมัครทุกเดือนตลอดทั้งปี
• หลังเรียนจบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากกรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน
• ผู้สนใจและประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป
• สามารถอ่านออกเขียนได้ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

หลักฐานการสมัคร
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• รูปถ่าย 2 ใบ

ข้อมูลติดต่อ
ที่ตั้ง : ซอยรามคำแหง 118 อาคารอยู่ทางด้านหลังสำนักงานเขตสะพานสูง
โทรศัพท์ : 0-2372-2903 และ 0-2372-2905

หมายเหตุ : รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น