Home » ข่าวธุรกิจ » สสว. จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและโล่ห์รางวัล “สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัดปี 2560”

สสว. จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและโล่ห์รางวัล “สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัดปี 2560”


สสว. จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและโล่ห์รางวัล “สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัดปี 2560” จำนวน 468 ราย หวังเป็นต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพระดับจังหวัดนำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ผลักดันสู่ระดับประเทศ และเสริมเศรษฐกิจประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า สสว. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสู่สุดยอด SME จังหวัด (SME Provincial Champions) ขึ้นเพื่อส่งเสริมเพิ่ม      ขีดความสามารถ และยกระดับการดำเนินกิจการเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 พร้อมสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพ         ในระดับจังหวัด และผลักดันให้กิจการ SME จังหวัดสู่ระดับประเทศ ซึ่งในปีที่ผ่านมา โดยมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้และผลิตภาพเพิ่มสูงขึ้น 4,642.43 ล้านบาท จึงได้มีการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องจาก           ปี 2559 โดยมีเป้าหมายผู้ประกอบการ 6 รายต่อจังหวัด แบ่งเป็นกลุ่มอาหาร (Food) และกลุ่มที่มิใช่อาหาร (Non-Food) เน้น Service & Trade โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนากลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและกลุ่มบริการเพื่อสุขภาพ

ทั้งนี้ จากการผลการดำเนินโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด จะเห็นได้ว่าเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันให้ ผู้ประกอบการ SME ในแต่ละจังหวัดให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น สามารถก้าวไปสู่การแข่งขัน        ในตลาดโลกและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งผลความสำเร็จ      ของโครงการในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่ามีที่ผู้ประกอบการ SME ที่ได้ผ่านการเข้าร่วมโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัดได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้นและทำให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตเป็นอย่างดี

ในส่วนของการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค THAILAND 4.0 จะต้องเกิดจากความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการ SME มีการวิจัยมาต่อยอด พัฒนาให้เกิดนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของท่านนายกรัฐมนตรี           ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสามมิติ คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่เชิงนวัตกรรม เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศโดยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ซึ่งเปลี่ยนจาก       การเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ทั้งนี้ มีเป้าหมายในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ให้เกิดผลสำเร็จภายในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า ถือเป็นการเปลี่ยน “ปัญหาและความท้าทาย” ให้เป็น “ศักยภาพและโอกาส” ในการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้กับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม”

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแสดงผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ได้รับความสำเร็จกว่า 20 ผลิตภัณฑ์การแสดงแฟชั่นโชว์สินค้า การออกบูธต่างๆ เกี่ยวกับการให้คำแนะนำด้านการเงิน-แนวทางการทำธุรกิจการเสวนาในหัวข้อ “SME ไทย ก้าวไกล 4.0” โดยตัวแทนจากผู้ประกอบการบริษัท เชฟอุทัย จำกัด, บริษัท บ้านนาทอง เฮลท์ตี้แอนด์สปา จำกัด และบริษัท อัมพวา อพาร์เทล จำกัด รวมถึงการเล่นเกมแจกของรางวัลตลอดทั้งงานอีกด้วย

The following two tabs change content below.

SMELeader Reporter

สายเหยี่ยวข่าวในวงการธุรกิจ SME โปรดอย่าลืมกด Like Fanpage เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากเรา