Home » Tag Archives: การบริหารธุรกิจ

Tag Archives: การบริหารธุรกิจ

น้ำเต้าหู้ร้อยล้าน – โทฟุซัง

ใครหลายคนคงชอบดื่มน้ำเต้าหู้คู่กับปาท่องโก๋เป็นอาหารเช้า แต่เคยเป็นเหมือนกันไหม บางทีก็เกิดอาการอยากจะทานขึ้นมาตอนรถเข็นเจ้าประจำยังไม่ถึงเวลาขาย บางคนก็ตื่นไปซื้อไม่เคยทันสักที ครั้นจะซื้อนมถั่วเหลืองแบบกล่องมาแก้ขัด รสชาติก็แทนกันไม่ได้

Read More »

5 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จทางธุรกิจ

บริษัท PwC Consulting ร่วมกับ Strategy& เปิดตัวหนังสือ Strategy That Works เพื่อช่วยภาคธุรกิจทั่วโลกลดช่องว่างการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy-to-execution gap) ให้เกิดผลสำเร็จ 5 ขั้นตอน ชี้ผู้ประกอบการไทยต้องหัดคิดนอกกรอบ หาจุดยืน ฟื้นจุดแข็งในตลาดให้ได้ ชี้อย่าเน้นคว้าโอกาสทางธุรกิจที่มากเกินไปจนทำให้เขว และไม่ลดค่าใช้จ่ายจนโตต่อไม่ได้ ชูแบรนด์ดัง Apple,  Zara และ IKEA ทำกลยุทธ์ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

Read More »