กระเป๋า รีไซเคิลจากซองกาแฟ อาชีพชุมชนสร้างผลกำไร 10 เท่าของต้นทุน!!!
กระเป๋า รีไซเคิลจากซองกาแฟ อาชีพชุมชนสร้างผลกำไร 10 เท่าของต้นทุน!!!

กระเป๋า รีไซเคิลจากซองกาแฟ อาชีพชุมชนสร้างผลกำไร 10 เท่าของต้นทุน!!!

กระเป๋า รีไซเคิลจากซองกาแฟ อาชีพชุมชนสร้างผลกำไร 10 เท่าของต้นทุน!!!

กระเป๋า รีไซเคิลจากซองกาแฟ
อาชีพชุมชนสร้างผลกำไร 10 เท่าของต้นทุน!!!

ใครจะรู้ว่าซองกาแฟที่ใครๆ ก็ต่างทิ้งลงถังขยะเมื่อทานกาแฟในซองนั้นเสร็จ จะกลายเป็นกระเป๋าหนึ่งใบไปได้ เมื่อวันนี้ได้มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านหนองโจดหนึ่งกลุ่มนั่นคือ “กลุ่มผลิตกระเป๋าจากขยะรีไซเคิล” ที่นำเอาซองกาแฟซึ่งเป็นเศษขยะในสายตาของใครหลายๆ คนไปสรรค์สร้างให้กลายเป็นกระเป๋าที่สามารถวางขายได้ถึงใบละ 500 บาท โดยใช้ต้นทุนต่อใบเพียง 50 บาทเท่านั้น คำนวณดูแล้วเท่ากับว่ากระเป๋าหนึ่งใบจะได้กำไรถึง 10 เท่าเลยทีเดียว

จุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านหนองโจด เกิดจากความคิดของผู้ใหญ่บ้าน “นายบุญช่วย อุดมผล” ที่ต้องการให้สมาชิกในหมู่บ้านมีอาชีพ และมีรายได้สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างเข้มแข็ง ทั้งยังเป็นการดำเนินตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านหนองโจดมีด้วยกันถึง 18 กลุ่ม เช่น กลุ่มน้ำหมักชีวภาพ กลุ่มน้ำยาอเนกประสงค์ กลุ่มน้ำพริกปลา กลุ่มน้ำพริกหมู กลุ่มปลูกผักสวนครัว เป็นต้น รวมถึงกลุ่มผลิตกระเป๋าจากขยะรีไซเคิลที่เป็นหนึ่งในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านหนองโจดด้วย

กระเป๋า รีไซเคิลจากซองกาแฟ อาชีพชุมชนสร้างผลกำไร 10 เท่าของต้นทุน!!!  กระเป๋า รีไซเคิลจากซองกาแฟ อาชีพชุมชนสร้างผลกำไร 10 เท่าของต้นทุน!!!

ปัญหาขยะในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ไม่น้อยสำหรับสิ่งแวดล้อม เพราะยิ่งวันจำนวนขยะในสังคมก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นๆ ทุกวัน จึงได้มีการแก้ปัญหากันอยู่หลายทาง ซึ่งทางหนึ่งที่เลือกใช้ก็คือการนำขยะมารีไซเคิลเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ ซึ่งหนทางนี้ก็ถือว่าเป็นหนทางที่มีประสิทธิภาพ เพราะยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะเหล่านั้นอีกด้วย โดยกลุ่มผลิตกระเป๋าจากขยะรีไซเคิลก็ได้เลือกใช้หนทางนั้นเช่นกัน ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้สมาชิกในชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้สามารถพึ่งตัวเองได้อีกด้วย

ถือเป็นการรวมกลุ่มที่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้หลายด้านและน่ายกย่องนำเป็นเยี่ยงอย่างให้กับอีกหลายๆ ชุมชน โดยกลุ่มผลิตกระเป๋าจากขยะรีไซเคิล หมู่บ้านหนองโจด มีประธานกลุ่มคือ “นางบุญเริง อุดมผล” ได้เล่าถึงการดำเนินการผลิตกระเป๋าจากขยะรีไซเคิลว่า กระเป๋าแต่ละใบจะใช้ซองกาแฟถึง 500 ซอง โดยแต่ละซองก็จะนำมาสานกันให้ได้ลายที่ต้องการ และนำมาสานต่อกันขึ้นรูปเป็นกระเป๋าต่อไป

กระเป๋า รีไซเคิลจากซองกาแฟ อาชีพชุมชนสร้างผลกำไร 10 เท่าของต้นทุน!!!

นอกจากนั้นซองกาแฟยังนำไปสานเป็นอย่างอื่นได้อีกด้วย นั่นคือหมวกธรรมดา และหมวกงอบ ซึ่งก็จะใช้จำนวนซองกาแฟแตกต่างกันออกไป โดยหมวกธรรมดาจะใช้ซองกาแฟจำนวน 300 ซอง ส่วนหมวกงอบจะใช้ซองกาแฟจำนวน 350- 400 ซอง ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนไม่น้อย ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนซองกาแฟ และต้องไปขอซื้อจากชุมชนข้างเคียงในราคา 1 บาทต่อ 10 ซอง แต่นั่นก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับราคาขาย เพราะในราคาขายหมวกจะอยู่ที่ 200 บาท หมวกงอบ 350 บาท และกระเป๋า 500 บาท กำไรในสินค้าแต่ละชนิดจะตกอยู่ที่ราวๆ 10 เท่าเลยทีเดียว

ในส่วนของจำนวนการผลิตสินค้ารีไซเคิลของกลุ่มผลิตกระเป๋าจากขยะรีไซเคิล ภายใน 1 เดือน คือ หมวกจะผลิตได้ในจำนวน 15 ใบ และกระเป๋าจำนวน 25 ใบ โดยอาศัยช่องทางในการขาย คือในชุมชนเองจะขายให้กับกลุ่มที่เข้ามาศึกษาดูงาน และบางครั้งก็จะมีการออกงานตามหน่วยงานภาครัฐในเขตพื้นที่ ซึ่งช่องทางนี้ก็จะช่วยให้คนรู้จักสินค้าของกลุ่มได้มากขึ้น รายได้ของกลุ่มจะทำการปันผลปีละ 1 ครั้ง โดยสมาชิกสามารถลงหุ้นได้หุ้นละ 100 บาท

ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนับสนุน เมื่อสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน ทั้งยังช่วยส่งเสริมความสามัคคีในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม ที่ถือเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยกำจัดขยะให้มีจำนวนลดน้อยลง ในส่วนของรายได้ก็คุ้มค่าอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับเศษขยะเหลือใช้อย่างซองกาแฟที่ว่านี้ จึงมีความน่าสนใจและน่ายกย่องให้เป็นต้นแบบที่ดี

ข้อมูลติดต่อธุรกิจกระเป๋าซองกาแฟ
ที่อยู่ หมู่บ้านหนองโจด ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 08-9945-7124

แสดงความคิดเห็น