5 กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ส่งออกขายดีปี 2019

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เผยแนวโน้ม 5 กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ส่งออกยอดนิยม ประจำปี 2562 ได้แก่ กลุ่มสินค้าของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึก กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน กลุ่มสินค้าของเล่น กลุ่มสินค้าเครื่องหนัง เครื่องนุ่มห่ม กลุ่มสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งคาดการณ์ว่าสินค้าไลฟ์สไตล์จะขยายตัวต่อเนื่องในทุกตลาด โดยมีปัจจัยจากศักยภาพที่เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก และเทรนด์ของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีการผลักดันในหลายๆภูมิภาค

คุณบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า อุตสาหกรรมสินค้าไลฟ์สไตล์ถือเป็นสาขาธุรกิจที่ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะเห็นได้จากมูลการผลิต การส่งออก และการจำหน่ายที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี

“การเติบโตที่สูงขึ้นเป็นผลมาจากความสามารถในการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ ทั้งการก้าวนำเทรนด์ต่างๆ ฝีมือที่มีคุณภาพ การผสมผสานความเป็นแฟชั่น ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการเกิดขึ้นของกลุ่มสตาร์ทอัพและการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ไทยที่มีความโดดเด่นทั้งทางด้านดีไซน์และฟังก์ชั่นการใช้งาน สำหรับในปีที่ผ่านมาพบว่า มูลค่าการส่งออกสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ มีมูลค่ารวม 12,130 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 385,491 ล้านบาท)”

ด้านคุณนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กล่าวว่า ตลาดส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์ที่สำคัญของไทยที่ยังเติบโตไปได้นั้น เป็นเพราะสินค้าของไทยมีจุดเด่นเรื่องการออกแบบ และมีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ส่งออก 5 ประเภทยอดนิยมที่น่าสนใจในปี 2019 ประกอบด้วย

1.กลุ่มสินค้าของขวัญ ของฝากของที่ระลึก 

โดยเฉพาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่ถือเป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของไทยเป็นอย่างมาก ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะสินค้าที่ระลึกที่อยู่ในกลุ่มอาหาร หรือ Food Gift เนื่องด้วยอัตลักษณ์ในด้านรสชาติ ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีตลาดส่งออกที่สำคัญหลักๆ ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อินเดีย รวมถึงช่องทางการค้าออนไลน์ที่สามารถสั่งซื้อได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

2.กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน

ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน คอนโดมิเนียม โรงแรม ที่พักตากอากาศ ทั้งในไทยและต่างชาติ ที่ส่วนใหญ่ต้องมีการตกแต่งเพื่อดึงดูดใจผู้พักอาศัยและผู้ใช้บริการ สำหรับสินค้าที่ได้รับความนิยมจะอยู่ในกลุ่มเครื่องประดับตกแต่งบ้านที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้แกะสลัก เนื่องด้วยความมีเอกลักษณ์ ฝีมือที่เลียนแบบได้ยาก นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ได้รับความนิยม ไดแก่ สินค้าประเภทจิตรกรรมและประติมากรรม อาทิ ปูนปั้น ภาพวาด งานแกะสลัก โดยตลาดส่งออกที่สำคัญ คือ CLMV และยุโรป

3.กลุ่มสินค้าของเล่น

สินค้าของเล่นไทย ส่วนใหญ่จะเน้นของเล่นเพื่อการศึกษาและเสริมทักษะ (Educational Toys) ที่เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง และเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการความปลอดภัยในตัวสินค้าสูง ประกอบกับการพัฒนาด้านการออกแบบสินค้าที่มีทั้งความสร้างสรรค์ ดีไซน์ที่ทันสมัย คุณภาพสินค้าที่ดีกว่าประเทศคู่แข่ง แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่จะทำให้สินค้าในกลุ่มของเล่นเติบโตได้ดียิ่งขึ้นคือ การชูนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมากขึ้น ทั้งนี้ ตลาดส่งออกที่สำคัญหลักๆสำหรับสินค้าของเล่นไทย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเยอรมนี โดยคาดว่าจะมีมูลค่า 234.53 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบจากปีก่อนที่ 5%

4.กลุ่มสินค้าเครื่องหนัง เครื่องนุ่มห่ม

จุดแข็งสำคัญของไทยในการส่งออกสินค้าประเภทนี้คือ แรงงานที่มีฝีมือและทักษะสูง การออกแบบเริ่มมีมาตรฐานและมีความเป็นสากลมากขึ้น รวมถึงสินค้าได้รับการยอมรับด้านคุณภาพและฝีมือการตัดเย็บที่ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาและออกแบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการของแต่ละตลาด โดยตลาดส่งออกที่สำคัญหลักๆ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และอินเดีย

5.กลุ่มสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ

นับเป็นสินค้าส่งออกหลักที่ได้รับความนิยมสูงสุดมาอย่างต่อเนื่อง โดยจุดแข็งสำคัญของไทยในการส่งออกอัญมณี คือ การมีความเข้าใจตลาดและเทรนด์ในตลาดโลก ประกอบกับช่างไทยมีทักษะและฝีมือประณีตในการออกแบบและขึ้นรูปเครื่องประดับ รวมถึงอัญมณีท้องถิ่นที่สร้างจุดขาย และเป็นที่จดจำอัตลักษณ์ในด้านการสร้างสตอรี่ที่เป็นที่น่าสนใจ โดยมีตลาดส่งออกที่สำคัญหลักๆ ได้แก่ จีนและสหราชอาณาจักร ที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : smeone