กล่องไม้มงคล “QURAN BOX”เก็บคัมภีร์อัลกรุอาน อาชีพแห่งศรัทธา รังสรรค์ลวดลายแบบมืออาชีพ
กล่องไม้มงคล “QURAN BOX”เก็บคัมภีร์อัลกรุอาน อาชีพแห่งศรัทธา รังสรรค์ลวดลายแบบมืออาชีพ

กล่องไม้มงคล “QURAN BOX”เก็บคัมภีร์อัลกรุอาน อาชีพแห่งศรัทธา รังสรรค์ลวดลายแบบมืออาชีพ

กล่องไม้มงคล “QURAN BOX”เก็บคัมภีร์อัลกรุอาน อาชีพแห่งศรัทธา รังสรรค์ลวดลายแบบมืออาชีพ

กล่องไม้มงคล “QURAN BOX”เก็บคัมภีร์อัลกรุอาน อาชีพแห่งศรัทธา
รังสรรค์ลวดลายแบบมืออาชีพ

ของพื้นบ้าน พื้นเมืองแต่ละภาคนั้น บ่งบอกได้ถึงเรื่องราวความเป็นอยู่ ความคิด การดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับพี่น้องมุสลิมทางภาคใต้ของไทย ด้วยความศรัทธาต่อคัมภีร์อัลกรุอานที่ใช้ในการละหมาด ทำให้เกิดความสร้างสรรค์สร้างชิ้นงาน กล่องไม้มงคล “QURAN BOX” แท่นวางและเก็บรักษาคัมภีร์อัลกรุอานขึ้นมา โดยผสมความเป็นภาคใต้แบบอิสลาม ไว้ได้อย่างสวยงาม

คุณธานินธ์ นิลพงษ์ เจ้าของไอเดีย กล่องไม้มงคล“QURAN BOX” รุ่นสักการะ ภายใต้แบรนด์ “ภูวรีหัตถกรรมไม้ประดิษฐ์” เล่าว่า เดิมเคยทำธุรกิจเกี่ยวกับค้าปลีก-ค้าส่ง ในกลุ่มสินค้าประเภทหัตถกรรมไม้สินค้าตกแต่งบ้าน ได้รับซื้อสินค้าจากกลุ่มผู้ผลิตทางภาคกลางและภาคเหนือ เช่น สุโขทัย แพร่ กาญจนบุรี นอกจากรับซื้อสินค้ามาขายแล้ว ตนเองยังได้เพิ่มเรื่องการขยายช่องทางในการผลิตเองด้วย เริ่มจากผลิตสินค้าที่มีออร์เดอร์เข้ามาจากลูกค้า อาทิ โต๊ะวางองค์พระ , กล่องใส่เครื่องประดับ ,กล่องบรรจุพระเครื่อง หรือบางผลิตภัณฑ์ก็มีการออกแบบเองตามความรู้ที่มี

กล่องไม้มงคล “QURAN BOX”เก็บคัมภีร์อัลกรุอาน อาชีพแห่งศรัทธา รังสรรค์ลวดลายแบบมืออาชีพ

 สินค้าที่ผลิตในช่วงแรก ไม่มีอัตลักษณ์ ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว เลยไม่มีจุดขายที่น่าดึงดูด ตอนนั้นตนเองรู้แค่ว่า สินค้าที่ผลิตต้องมีความงดงาม เกิดประโยชน์ใช้สอย ราคาตรงกับความต้องการของท้องตลาดเท่านั้นต่อมาได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจในโครงการ “เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการนำอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์” ของ “ISMED” ได้รับความรู้มากมายที่ถูกต้อง ตนเองจึงดึงเอกลักษณ์ที่น่าสนใจในท้องถิ่นมาใช้ ผ่านงานฝีมือกับงานแกะสลักที่มีอยู่ ทำให้สินค้าออกมาไม่เหมือนใคร เป็นแบบเฉพาะของตนเอง

แนวคิดในการผลิตกล่องไม้มงคล จะเน้นเรื่องวัฒนธรรมที่ชัดเจน ส่งเสริมการสืบทอดทัศนคติ จริยธรรม ความเชื่อ และประเพณีอันดีงามของศาสนาอิสลาม สะท้อนความเป็นตัวตนของชาวภาคใต้ได้เป็นอย่างดีซึ่งทำให้จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ กล่องไม้มงคล “QURAN BOX”คือเป็นกล่องไม้สำหรับจัดเก็บคัมภีร์อัลกรุอานได้อย่างสวยงาม สมพระเกียรติ ใช้ประโยชน์ในการเป็นแท่นอ่านได้อีกด้วย นอกจากนี้ด้านคุณภาพยังมีความทนทาน แข็งแรง มีคุณค่า ความประณีตในการผลิต

กล่องไม้มงคล “QURAN BOX”เก็บคัมภีร์อัลกรุอาน อาชีพแห่งศรัทธา รังสรรค์ลวดลายแบบมืออาชีพ

 การันตีความโดดเด่นของสินค้าได้จากรางวัลต่างๆ อาทิ

-รางวัลผลิตภัณฑ์ ร้อยผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย ปี 2553 จาก สสว.
-รางวัล 20 CULTURE OF CREATIVITY THAILAND 2010 จาก สสว.
-รางวัลผลิตภัณฑ์โอทอป4 ดาว ระดับประเทศปี 2555 จากกรมพัฒนาชุมชน
-รางวัล โอทอปซีเร็ต ปี 2556จากกระทรวงพาณิชย์

กล่องไม้มงคล“QURAN BOX” ได้รับความสนใจจากลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เช่นกลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลาม ,การแกะสลักตรารงเรียนลงบนกล่องไม้ ส่วนกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มลูกค้าระดับกลาง สินค้าของทางร้านสามารถซื้อเป็นทั้งของฝาก ของที่ระลึกได้หากใครสนใจผลิตภัณฑ์กล่องไม้มงคล “QURAN BOX”ต้องทำการสั่งซื้อล่วงหน้าประมาณ 2-3 เดือน เพราะต้องใช้เวลาในผลิต เดือนหนึ่งได้ 10-15 ชิ้นเท่านั้น ราคาขายปลีก 5,900 บาท ขายส่ง 5,000 บาท กำหนดสั่งขั้นต่ำที่ 10 ชิ้น

ด้านการตลาดทำได้ค่อนข้างง่าย ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีหน้าร้าน เพราะตนเองกลัวการเลียนแบบผลงาน ในตลาดจึงยังไม่มีใครผลิตสินค้าแบบนี้ สามารถตัดเรื่องคู่แข่งทางการค้าไปได้ การส่งออกมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในประเทศมาเลเซีย 90%ที่เหลือเป็นตลาดในเมืองไทย ปัจจุบันธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปีละ 5-10% นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่ ปีละ 2 ชิ้นเสมอ

กล่องไม้มงคล “QURAN BOX”เก็บคัมภีร์อัลกรุอาน อาชีพแห่งศรัทธา รังสรรค์ลวดลายแบบมืออาชีพ

ข้อมูลติดต่อธุรกิจกล่องไม้มงคล “QURAN BOX”
เบอร์โทร 080-143-7941
อีเมลล์ tanin1922@gmail.com

แสดงความคิดเห็น