การสร้างเว็บธุรกิจ
การสร้างเว็บธุรกิจ

การสร้างเว็บธุรกิจ คืออะไร?

การสร้างเว็บธุรกิจ
การสร้างเว็บธุรกิจ

การสร้างเว็บธุรกิจ คืออะไร?

ความสำคัญของการสร้างเว็บธุรกิจ

การสร้างเว็บธุรกิจใช่ว่าการทำเว็บธุรกิจทุกเว็บจะประสบความสำเร็จ แท้ที่จริงแล้วเว็บธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างที่จริงมีเพียงไม่มาก หลายๆเว็บได้ล้มเหลวไปเนื่องจากสาเหตุที่แตกต่างกันไป ไม่ว่า การขาดความรู้ทางการตลาด ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการทำธุรกิจในระบบอินเตอร์เน็ต การผสมผสานระหว่างรูปแบบธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตกับรูปแบบธุรกิจแบบดั้งเดิมที่ไม่ลงตัว อัตราการแข่งขันที่มีอยู่สูงจากการเกิดขึ้นของเว็บธุรกิจเป็นจำนวนมาก การเบี่ยงเบนของจุดมุ่งหมายจากการประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจไปเป็นการคาดหวังกับการเก็งกำไรจากมูลค่าหุ้น ฯลฯ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทำให้ผู้บริโภคไม่ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการจากเว็บธุรกิจอย่างเต็มที่ ซึ่ง ส่งผลให้เว็บธุรกิจเหล่านั้นล้มเหลวในที่สุด

ในการทำเว็บธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น เราจำเป็นต้องมีการพุ่งเป้าหมายของผู้ที่ควรจะได้รับผลประโยชน์ให้ถูกกลุ่ม ซึ่งคงหลีกไม่พ้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้จ่ายเงินให้กับเราจริงๆ เราต้องเริ่มต้นเตรียมการสร้างเว็บธุรกิจด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรม ความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ว่าต้องการอะไร ไม่ใช่คิดว่าเราจะทำอะไรออกมาเสนอ

ขั้นตอนต่างๆในการสร้างเว็บธุรกิจจะช่วยเป็นทางเดินให้เราสามารถหาหนทางในการสร้างเว็บธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ หากเราสามารถดำเนินตามขั้นตอนต่างๆได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องเหมาะสม เราก็จะสามารถประสบความสำเร็จในการมอบประโยชน์จากการใช้เว็บแก่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการประสบความสำเร็จจากการสร้างเว็บธุรกิจ ขั้นตอนต่างๆในการสร้างเว็บธุรกิจ

เราสามารถสรุปขั้นตอนต่างๆสำหรับการสร้างเว็บธุรกิจได้ดังต่อไปนี้

1. สำรวจสภาพตลาดในปัจจุบัน ก่อนที่เราจะทำการสร้างเว็บใหม่ขึ้นมา เราจำเป็นต้องทำการสำรวจเพื่อให้เราทราบก่อนว่าสภาพตลาดในปัจจุบันเป็นยังไงบ้าง ผู้บริโภคในปัจจุบันได้รับประโยชน์อะไรจากธุรกิจในปัจจุบัน และการที่ลูกค้าจะรับประโยชน์จากธุรกิจนั้นๆจะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง ซึ่งลูกค้าที่เราจะต้องพิจารณาจะต้องเป็นที่ใช้สินค้าและบริการของเราจริงๆ ไม่ใช่พ่อค้าคนกลางหรือนายหน้า ในการสำรวจนี้เราควรสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังของลูกค้าในการใช้สินค้าว่ามีอะไรบ้าง เพื่อจะนำมาช่วยในการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจนั่นเอง

2. ทำการวิเคราะห์สภาพตลาดในปัจจุบัน ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์สภาพตลาดในปัจจุบันว่ามีโครงสร้างการตลาดเป็นอย่างไรบ้าง มีขั้นตอนอะไรและมีใครที่มี ส่วนร่วมอยู่ในโครงสร้างการตลาดนั้น เพื่อทำการวิเคราะห์หาข้อดีข้อเสีย จุดอ่อน จุดแข็งของขั้นตอนการทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละราย เพื่อพิจารณาว่าหากเราสร้างเว็บธุรกิจขึ้นมาแล้ว งานของเรามีอะไรบ้าง และงานอื่นๆจะเอาไปให้ใครทำ หรือมีงานอะไรที่เราสามารถตัดออกไปได้

3. หาคุณค่าต่างๆสำหรับลูกค้าที่จะนำมาใช้กับเว็บธุรกิจได้ เราจำเป็นต้องหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการเพื่อมาใช้ในการทำเว็บของเรา ซึ่งคุณค่าเหล่านี้จะเป็นจุดขายหลักของเว็บเรานอกจากการออกแบบ หรือหน้าตาของเว็บ ซึ่งคุณค่าเหล่านี้บางสิ่งอาจเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว แต่บางสิ่งอาจเป็นสิ่งที่เราต้องทำการคิดค้นขึ้นมาใหม่ ซึ่งการหาคุณค่านี้จะต้องอาศัยการผสมผสานกันระหว่างความเข้าในในความต้องการของลูกค้าและความคิดสร้างสรรค์ โดยจะต้องคิดว่าความต้องการของผุ้บริโภคในอนาคตจะเป็นอย่างไร เปลี่ยนจากปัจจุบันไปขนาดไหน และเราสามารถทำอะไรได้บ้างในตอนนี้ที่ทำให้เราสามารถให้คุณค่าแก่ผู้บริโภคมากกว่าที่เขาได้รับในปัจจุบัน

4. ทำการกำหนดงาน แบ่งหน้าที่การทำงานของฝ่ายต่างๆ เมื่อเราได้เลือกคุณค่าที่เราจะนำมาใช้ในการสร้างเว็บของเราแล้ว ขั้นตอนต่อไปได้แก่การรวบรวมรายละเอียด ทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อทำการกำหนดว่ามีงานอะไรบ้างที่เราจำเป็นต้องทำเพื่อให้ ผู้บริโภคได้รับประโยชน์ดังที่เราคาดหวังไว้ และทำการจำแนกงานว่าใครมีหน้าที่ทำงานอะไรบ้าง และใครต้องรับผิดชอบในเรื่องอะไรบ้าง โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่เว็บของเราไปจนถึงผู้บริโภค

5. สร้างแผนที่คุณค่าขึ้นมา หลังจากเราทำการกำหนดงานที่เราต้องทำ และทำการ แบ่งงานที่แต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว เราก็จะสร้างแผนที่คุณค่าขึ้นมาเพื่อใช้ในการแสดงงานของเว็บธุรกิจและงานที่เราจะต้องทำในอนาคต ซึ่งในแผนที่คุณค่านี้เราจะมีการระบุผู้ที่มีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆเอาไว้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์ หุ้นส่วน ลูกค้า หรือนายหน้าของเรา ซึ่งเปรียบเสมือนการทำ Work Flow ของระบบเว็บธุรกิจของเรานั่นเอง

6. คิดเนื้อหา และทำการตกแต่งเว็บให้เป็นที่น่าสนใจ เราอาจเปรียบขั้นตอนต่างๆที่เรา ทำมาข้างต้นเป็นดังการทำขนมเค้ก สำหรับในขั้นตอนนี้จะเปรียบเหมือนกับการ แต่งหน้าเค้กหลังจากที่เราอบเค้กเสร็จแล้ว เพื่อให้เป็นที่ดึงดูดและเป็นที่น่าสนใจของ ผู้บริโภค ซึ่งรูปแบบของเว็บที่เหมาะสมจะเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาเนื่องจากเมื่อเวลาเปลี่ยนไป สิ่งที่เคยเหมาะสมในอดีตก็อาจกลายเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมก็ได้
ข้อพิจารณาในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้

ขั้นตอนการสร้างเว็บธุรกิจและการวางแผนผลิตภัณฑ์
จะเห็นได้ว่าขั้นตอนในการสร้างเว็บนั้นจะใกล้เคียงกับหลักในการวางแผนผลิตภัณฑ์ แต่ปัจจัยหนึ่งที่การสร้างเว็บจะต่างกับการวางแผนการผลิตมากได้แก่จำนวนคนที่ใช้ในการทำงานเมื่อเราทำการผลิตสินค้า เราจำเป็นต้องใช้คนเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้การออกแบบระบบการทำงานของเรามีประสิทธิภาพไม่สูงนักเนื่องจากเกิดปัญหาเนื่องจากคนทำงาน แต่สำหรับการทำธุรกิจบนเว็บนั้น เรื่องหลายเรื่องสามารถถูกกำจัดออกไปได้ ซึ่งทำให้เราจำเป็นต้องออกแบบระบบธุรกิจให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดเก็บข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล ฯลฯ เพื่อให้สามารถทำการแข่งขันกับเว็บธุรกิจรายอื่นในตลาดได้

อ้างอิง : KSMECare

แสดงความคิดเห็น