แนวทางในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงาน
แนวทางในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงาน

15 แนวทางในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงาน

ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญที่สุดในองค์กร หากต้องการดำเนินกิจการธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ การดูแล การกระตุ้น และการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ และนี่คือ 15 แนวทางในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงาน

1.แบ่งปันวิสัยทัศน์ขององค์กรให้กับสมาชิก

เมื่อพนักงานมีวิสัยทัศน์ไปในทางเดียวกันกับผู้ประกอบการ จะส่งผลให้ภายในองค์กรมีความเข้าใจที่ตรงกันและสามารถเดินไปด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ

2.สื่อสารกับพนักงานภายในองค์กร

การสื่อสารจะช่วยให้คุณรับรู้ถึงทัศนคติของผู้คนภายในองค์กร พูดคุย ซักถามมุมมองต่างๆ จะทำให้ผู้ประกอบการเข้าใจพนักงานมากขึ้น

3.ทำให้พนักงานรู้สึกได้รับการชื่นชม

ความต้องการของผู้คนส่วนใหญ่คือการได้รับการชื่นชม ดังนั้นหากคุณทำให้พนักงานของคุณรู้สึกถึงสิ่งนี้ได้ การทำงานของพนักงานย่อมมีประสิทธิภาพในการทำงานรวมไปถึงมีกำลังใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้น

4.สนับสนุนแนวคิดต่างๆ

ให้โอกาสพนักงานของคุณได้เสนอแนวคิดต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการธุรกิจและเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน

5.มอบหมายงานที่มีความท้าทาย

การก้าวข้ามขีดจำกัดเป็นสิ่งที่จำเป็นในการพัฒนาธุรกิจและเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานของคุณอีกด้วย

6.ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

การควบคุณคุณภาพการทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญแต่การปล่อยให้พนักงานได้มีความคิดสร้างสรรค์และคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นเดียวกัน

7.ให้โอกาสแต่ละคนในการเติบโตด้วยแนวทางที่ต่างกัน

หากการเลื่อนขั้นภายในองค์กรเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งหมด แรงจูงใจในการทำงานจะลดน้อยลงและทำให้การพัฒนาศักยภาพของพนักงานเป็นไปได้ช้าและเสียเวลา

8.มอบอำนาจการตัดสินใจให้แต่ละบุคคล

เป็นการเสริมสร้างกำลังใจและเป็นแรงกระตุ้นอย่างดี ทำให้พนักงานรู้สึกถึงศักยภาพของตัวเองที่มีอยู่ ทำให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานที่ดีขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของตัวพนักงานเองด้วย

9.ให้การสนับสนุนมากที่สุดเท่าที่สามารถทำได้

แม้ว่าพนักงานของคุณจะมีศักยภาพมากพอในการทำงานต่างๆ แต่พวกเขายังต้องการการชี้แนะและคำแนะนำจากคุณอยู่ดี การให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาจะทำให้เกิดความเข้าใจและเพิ่มความใกล้ชิดของทั้งสองฝ่ายมากยิ่งขึ้น

10.จัดการเป็นรายบุคคล

ทุกคนมีจุดแข็งและจุดอ่อนแตกต่างกัน การให้คำปรึกษาและชี้แนะพนักงานจำเป็นต้องแตกต่างกัน หากผู้ประกอบการสามารถจัดการพนักงานเป็นรายบุคคลได้จะช่วยให้การทำงานของพนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นและยังเป็นแรงจูงใจในการทำงานที่ดีอีกด้วย

11.อย่าปล่อยให้การทำงานเป็นเรื่องน่าเบื่อ

หากต้องการให้พนักงานของคุณมีความกระตือรือร้น สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคือแผนงานที่ซ้ำเดิมไม่มีความแปลกใหม่ เปลี่ยนแผนงานเดิมๆให้มีความท้าทาย ใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปในการทำงาน เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้พนักงานของคุณมีความสุขและไม่เบื่อหน่ายการทำงาน

12.จัดการแข่งขันผลงานต่างๆ

ทั้งนี้ไม่ใช่การจัดการแข่งขันเพื่อแบ่งแยกว่าใครทำงานดีหรือไม่ดี แต่เป็นการแข่งขันเพื่อค้นหาว่าใครมีพัฒนาการที่ดีขึ้น และใครมีศักยภาพเหมาะสมจะเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนร่วมงาน เพื่อเป็นแรงผลักดันให้กับพนักงานคนอื่นๆ 

13.ฉลองหากประสบความสำเร็จ

เมื่อแผนงานหรืองานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีการฉลองถือเป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นที่ดีให้กับพนักงาน และเพื่อแสดงให้เห็นว่าทุกๆก้าวในการทำงานนั้นมีความสำคัญ

14.สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการทำงานให้ดี

สภาพแวดล้อมการทำงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก หากคุณต้องการให้พนักงานมีความสุขในการทำงานสภาพแวดล้อมคือปัจจัยหลักที่คุณต้องให้ความสำคัญ เพราะหากสภาพแวดล้อมและบรรยากาศไม่ดีจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานลดน้อยลงอย่างแน่นอน

15.สร้างและปลูกฝังความเป็นทีม

การทำงานร่วมกันคือสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในการประกอบกิจการธุรกิจ การสร้างและปลูกฝังความเป็นทีมจะช่วยให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและส่งเสริมกันและกันไปในทิศทางที่ดีอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น