วิธีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
วิธีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

6 วิธีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือ Packaging สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้าได้ทั้งในด้านของอารมณ์ ความประทับใจ แรงดึงดูดต่างๆ เพราะบรรจุภัณฑ์เปรียบเสมือนหน้าตาของธุรกิจดังนั้นการให้ความสำคัญต่อบรรจุภัณฑ์จึงสำคัญเป็นอย่างมาก และนี่คือการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือ Packaging อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1.ต้องสามารถดึงดูความสนใจได้ด้วยตัวมันเอง

สิ่งที่สำคัญคือความน่าสนใจและความสะดุดตา การเล่นเฉดสีต่างๆสามารถช่วยดึงดูดความสนใจแก่ลูกค้าได้ รูปร่างและขนาดก็ถือเป็นข้อสำคัญเช่นกัน ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับความต้องการที่จะสื่อไปถึงลูกค้าอีกด้วยเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและตัดสินใจซื้อสินค้าในที่สุด

2.มีจุดประสงค์ชัดเจน

การออกแบบให้ชัดเจนถึงกลุ่มลูกค้าและชัดเจนในเรื่องของวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ ยกตัวอย่างเช่น ต้องการขายซอสมะเขือเทศ จึงใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีรูปของมะเขือเทศ เพื่อให้ลูกค้ารู้ถึงจุดประสงค์ของเรา

3.บรรจุภัณฑ์ต้องกระตุ้นความอยากซื้อ

การออกแบบให้สวยงามและน่าดึงดูด หากคุณสามารถกระตุ้นความต้องการซื้อของลูกค้าได้นั้นถือได้ว่าคุณประสบความสำเร็จในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบให้กระตุ้นความอยากซื้อนั้นขึ้นอยู่กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า และประเภทของสินค้าด้วย เพราะฉะนั้นการออกแบบจึงต้องละเอียดอ่อนและต้องใส่ใจข้อนี้เป็นพิเศษ

4.ต้องเป็นเอกลักษณ์และเป็นสัญลักษณ์ในตัวเอง

เมื่อลูกค้ามองสินค้าลูกค้าต้องนึกถึงบริษัทผ่านบรรจุภัณฑ์ของเรา เพื่อเป็นการกระตุ้นความรู้สึกว่าแบรนด์ของเราเป็นแบรนด์ที่ควรซื้อและมีคุณภาพ การออกแบบให้มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครจะทำให้สินค้าถูกจดจำได้ง่าย 

5.ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บรรจุภัณฑ์มากมายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงการมีความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมอีกด้วยซึ่งนับเป็นภาพลักษณ์ที่ดีและทำให้เกิดความไว้วางใจในการเลือกซื้อสินค้าเพราะขยะที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สามารถย่อยสลายได้เองไปตามธรรมชาติ

6.ชัดเจนต่อกลุ่มเป้าหมาย

หากคุณขายสินค้าสำหรับผู้หญิงสิ่งที่สำคัญคือการออกแบบให้เหมาะสมและดูเข้ากันเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน สินค้าบางประเภทจำเป็นต้องออกแบบตามกลุ่มลูกค้าเพราะหากไม่ทำอาจเกิดความเข้าใจผิดได้ เพราะฉะนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์จึงต้องออกแบบให้ชัดเจนกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

แสดงความคิดเห็น