กิจการเจ้าของคนเดียว
กิจการเจ้าของคนเดียว

กิจการเจ้าของคนเดียว (solopreneur) คืออะไร?

คุณอาจเคยได้ยินคำว่า “กิจการเจ้าของคนเดียว” หรือ “Solopreneur” ในหลายๆครั้ง ซึ่ง Solopreneur นั้นคือหนึ่งในประเภทของผู้ประกอบการเป็นประเภทที่เลือกที่จะทำงานด้วยตัวเองและต้องการอิสระในการทำธุรกิจโดยไม่มีพนักงาน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการทำงานร่วมกับผู้อื่นแต่ไม่ได้จ้างงานที่เป็นงานประจำ

ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้ผู้ประกอบการประเภทนี้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และนี่คือบทความที่จะบอกคุณว่า Solopreneur คืออะไร

คำจำกัดความของกิจการเจ้าของคนเดียว (Solopreneur)  คือ “ผู้ประกอบการที่ก่อตั้งและดำเนินกิจการด้วยตัวเอง”  ซึ่งมาจากสองคำคือ Solo และ Entrepreneur  โดยความหมายของ Entrepreneur คือ “บุคคลซึ่งได้ดำเนินกินการธุรกิจที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทน รับผิดชอบการจัดการและรับความเสี่ยงของธุรกิจหรือองค์กร ”

ความแตกต่างระหว่าง Solopreneur และ  Entrepreneur

Entrepreneur

  • มีการจ้างงานพนักงานประจำในการประกอบกิจการธุรกิจ

เนื่องจากธุรกิจของ Entrepreneur นั้นมีความเสี่ยงและต้องมีความผิดชอบที่สูง การหาพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อเข้ามาทำให้ให้เกิดประสิทธิภาพมาขึ้นจึงเป็นสิ่งจำเป็น

  • อาจสร้างความเครียดให้กับตัวผู้ประกอบการได้จากการรับผิดชอบงานต่างๆ

เมื่อธุรกิจมีความซับซ้อนและมีหลายส่วนมากขึ้นทำให้ความเครียดสามารถเกิดขึ้นได้จากการทำงาน 

Solopreneur

  • พิจารณาจากความเสี่ยงทางด้านการเงินให้มีน้อยที่สุด

เมื่อเริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือเงินทุนที่น้อยลง ทำให้การทำงานด้านการเงินต่างๆจึงต้องมีความเสี่ยงน้อยที่สุดเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • เลือกที่จะไม่จ้างพนักงานประจำ

จากเหตุผลด้านเงินทุนที่จำกัดและความต้องการทำงานด้วยตัวเอง ทำให้ Solopreneur ไม่จ้างพนักงานประจำแต่ใช้งาน Outsource เป็นหลักเพื่อประหยัดต้นทุนและการบริหารที่มีประสิทธิภาพทำให้เป้าหมายชัดเจน

  • บางครั้งอาจมีการทำงานเป็นทีมแต่ส่วนใหญ่เลือกที่จะทำกับ Solopreneur ด้วยกัน

การทำงานเป็นทีมของ Solopreneur มีให้เห็นได้บ่อยในกลุ่มของ Solopreneur ด้วยกัน แลกเปลี่ยนความรู้และทรัพยากรเพื่อช่วยกันและกันในการพัฒนาธุรกิจ

  • ไม่กลัวการเข้าซื้อกิจการ

เนื่องจากการทำงานของ Solopreneur เริ่มตั้งแต่ก่อตั้งและดำเนินกิจการด้วยตัวคนเดียว ทำให้ไม่มีความเสี่ยงในการถูกเข้ายึดกิจการ เพราะการตัดสินใจทั้งหมดเกิดจากผู้ประกอบการเอง

แสดงความคิดเห็น