ขายก๋วยเตี๋ยว วัตถุดิบปลอดสารพิษ รับประกันความอร่อย แฟรนไชส์“เถ้าแก่ใหม่ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย Dr.”
ขายก๋วยเตี๋ยว วัตถุดิบปลอดสารพิษ รับประกันความอร่อย แฟรนไชส์“เถ้าแก่ใหม่ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย Dr.”

ขายก๋วยเตี๋ยว วัตถุดิบปลอดสารพิษ รับประกันความอร่อย แฟรนไชส์“เถ้าแก่ใหม่ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย Dr.”

ขายก๋วยเตี๋ยว วัตถุดิบปลอดสารพิษ รับประกันความอร่อย แฟรนไชส์“เถ้าแก่ใหม่ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย Dr.”

ขายก๋วยเตี๋ยว วัตถุดิบปลอดสารพิษ รับประกันความอร่อย
แฟรนไชส์“เถ้าแก่ใหม่ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย Dr.”

ก๋วยเตี๋ยว เมนูโปรดของหลายๆคน ด้วยรสชาติที่อร่อย ปรุงรสเพิ่มเติมตามสไตล์แต่ละคนได้ มีให้เลือกหลายรูปแบบ จึงมีธุรกิจขายก๋วยเตี๋ยวเกิดขึ้นมากมาย อยู่ทุกซอกตรอกซอย สามารถหาทานได้ตลอดวัน เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ขายดี สามารถสร้างรายได้ทั้งหลักและเสริมให้ตนเอง ครอบครัวได้ อย่าง เมนู “ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย” อาหารเด่นของจังหวัดสุโขทัย ที่มีความพิเศษในแบบฉบับของตนเอง ถ้าใครได้ลิ้มลองจะติดใจ จนต้องกลับมาทานซ้ำเป็นแน่

“ดร.ปฐมชนะศึก มหาเจริญเสฏฐี” ผู้เริ่มโครงการแฟรนไชส์ “เถ้าแก่ใหม่ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย Dr.” ประธานคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปก๋วยเตี๋ยวไทยเชิงพาณิชย์ อ.กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เล่าว่า ตนเองเป็นคนสุโขทัย มีญาติเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย จึงมีความผุกพันธ์กับเมนูนี้มาตั้งแต่เด็ก เมื่อมีโอกาสได้เริ่มทำงานจึงได้รู้ถึงปัญหาของเกษตรกรไทย ที่ผลผลิตมีราคาตกต่ำ จึงเกิดแนวคิดนำเมนู ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยที่หลายๆคนรู้จักกันอยู่แล้ว มาขยายเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อให้ผู้ว่างงานหรือเกษตรกรมาเป็นเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวเล็กๆ หารายได้เสริม แก้ปัญหาความยากจนด้วย นอกจากนี้ยังเป็นพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้มีแต่วัตถุดิบที่ปลอดสารพิษ

ขายก๋วยเตี๋ยว วัตถุดิบปลอดสารพิษ รับประกันความอร่อย แฟรนไชส์“เถ้าแก่ใหม่ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย Dr.” ขายก๋วยเตี๋ยว วัตถุดิบปลอดสารพิษ รับประกันความอร่อย แฟรนไชส์“เถ้าแก่ใหม่ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย Dr.”

โดยเริ่มแรกเปิดร้านต้นแบบที่ สยามสแควร์ซ.6 เพื่อเป็นการสำรวจตลาดก่อนว่าลูกค้าที่มาทานแล้วมีความรู้สึกอย่างไร ชอบหรือไม่ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงสูตรให้ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย ให้มีรสชาติถูกใจกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ด้วยจนเมื่อได้สูตรที่เหมาะสม ลงตัวที่สุด จากการสำรวจกลุ่มลูกค้ามากกว่า 80% มีความพึงพอใจกับรสชาติ ทั้งผลประกอบการใน 6 เดือนแรก มีกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ 50,000 บาทต่อเดือน

แฟรนไชส์ขายก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย “เถ้าแก่ใหม่ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย Dr” ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก กรมการจัดหางาน และธนสคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในธุรกิจนี้ สามารถกู้เงินจาก ธกส.ได้ เพื่อนำเงินมาลงทุนหมุนเวียน โดยมีเงื่อนไขตามสัญญาที่กำหนดไว้ ในอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี ระยะเวลาผ่อน 2 ปี นอกจากผู้ที่ติดบัญชีดำ สามารถกู้เงินในโครงการนี้ได้เหมือนกัน แต่จะมีเงื่อนไขเพิ่ม ต้องเข้าร่วมอบรมอาชีพกับธกส. เสียก่อน รวมถึง ต้องได้การรับรองคุณสมบัติจากคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่อาศัยว่า เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดี มีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพ

ขายก๋วยเตี๋ยว วัตถุดิบปลอดสารพิษ รับประกันความอร่อย แฟรนไชส์“เถ้าแก่ใหม่ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย Dr.”

ด้านคุณภาพของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย วัตถุดิบที่นำมาใช้ไม่ว่าจะเป็น ผัก เส้นก๋วยเตี๋ยว ลูกชิ้น เครื่องปรุง ถั่วลิสงทั้งหมดปลอดสารพิษ มาจากโรงงานที่เป็นเครือข่าย รับรองคุณภาพได้ โดยมีการบรรจุในถึงพลาสติกสูญญากาศ ส่วนในอนาคตถ้ามีการขยายสาขาที่เพิ่มมากขึ้น จะมีการจัดระบบให้ซื้อวัตถุดิบจากโรงงานหรือจากเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเป็นความสะดวกสบายจ่อการขนส่งสินค้า แต่มีข้อแม้ว่า ผู้ที่จะเข้ามาเป็นระบบเครือข่ายป้อนวัตถุดิบต้องพัฒนาสินค้าให้มีความปลอดภัย ไร้สารพิษ

ในการดูแลรักษามาตรฐานสาขาแฟรนไชส์ขายก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย “เถ้าแก่ใหม่ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย Dr” จะมีการส่งผงซุปก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยสำเร็จรูปเพื่อให้ได้น้ำซุปรสชาติเดียวกัน ซึ่งผ่านการวิจัยมาแล้วว่า รสชาติอร่อย สะอาดปลอดภัย ทำง่าย ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เพียงใส่ลงในน้ำร้อนเท่านั้น นอกจากนี้ทุกสาขาจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการบันทึกข้อมูล เชื่อมต่อทางออนไลน์ส่งมาที่ส่วนกลาง ซึ่งทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่า ในแต่ละสาขานั้นมีการใช้วัตถุดิบหรือยอดขายจำนวนเท่าไร ยังมีทีมงานจากส่วนกลางคอยตรวจสอบในการบริการร้านอีกด้วย

ขายก๋วยเตี๋ยว วัตถุดิบปลอดสารพิษ รับประกันความอร่อย แฟรนไชส์“เถ้าแก่ใหม่ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย Dr.”

เป้าหมายในอนาคต มีการขยายสาขาแฟรนไชส์ขายก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย “เถ้าแก่ใหม่ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย Dr” มากกว่า 20,000 สาขาทั่วประเทศ จะสามารถเป็นจุดกระจายสินค้า วัตถุดิบที่ปลอดสารพิษ ได้คุณภาพ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเกษตรกรหรือโรงงานอื่นๆที่อยากปรับเปลี่ยนหันมาผลิตวัตถุดิบปลอดสารพิษ ผลที่ตามมานี้ จะเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย ลูกค้าสามารถทานก๋วยเตี๋ยวที่อร่อย ปลอดภัย ส่วนพ่อค้าแม่ค้าก็มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น และภาคเกษตรกรรมที่เข้าสู่เกษตรอินทรีย์ ด้วย

ข้อมูลแฟรนไชส์ขายก๋วยเตี๋ยว “เถ้าแก่ใหม่ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย Dr”

รูปแบบการลงทุน แบ่งได้ 3 ประเภท
1.ร้านค้าที่ต้องการนำเมนูนี้ไปเสริมกับธุรกิจหลัก ลงทุน 19,999 บาท
2.แบบบูท มีการออกแบบร้านให้ทั้งหมด ลงทุน 79,999 บาท
3.ร้านก๋วยเตี๋ยวเคลื่อนที่ มีทั้งแบบรถเข็น รถสามล้อถีบ รถสามล้อเครื่อง และรถตุ๊กตุ๊ก ลงทุนเริ่มที่ 29,999- 99,999 บาท

สิ่งที่ได้รับ
-อุปกรณ์ครบชุดพร้อมขาย
-รับการฝึกอบรมสูตรก๋วยเตี๋ยว
-การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด

นอกจากนี้ รูปแบบผู้สนับสนุนเงินลงทุน ให้ผู้ที่อยากมีอาชีพเป็นคนลงแรงขาย มีการแบ่งรายได้ ผู้สนับสนุน 40% ผู้ขาย 50% และอีก 10% เป็นค่าดำเนินการของวิสาหกิจชุมชนฯ

การกำหนดราคาขายก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย อยู่ที่ชามละ 25 บาท ผู้ชายมีกำไรเฉลี่ยที่ 13.5 บาท/ชาม นอกจากนี้ยังมีช่องทางรายได้เสริมจากการวางขายสินค้าต่างๆด้วย ทั้งบัตรเติมเงินโทรศัพท์ น้ำอัดลม ขนมคบเคี้ยว โดยทุกรูปแบบสามารถคืนทุนได้ในเวลาประมาณ 2-3 เดือน

ขายก๋วยเตี๋ยว วัตถุดิบปลอดสารพิษ รับประกันความอร่อย แฟรนไชส์“เถ้าแก่ใหม่ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย Dr.”

ข้อมูลติดต่อแฟรนไชส์ขายก๋วยเตี๋ยว “เถ้าแก่ใหม่ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย Dr”
เบอร์โทร :086-078-6392 ,082-038-4139
Call Center ร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย Dr : 08-6078-6392
อีเมลล์ : teowgatunyoo@hotmail.com

แสดงความคิดเห็น