ขายตรง sol
ขายตรง sol

โซล คอร์ปอร์เรชั่นฯ มั่นใจใช้กลยุทธ์ เครือข่ายสีขาว บุกตลาด MLM

ขายตรง sol
ขายตรง sol

โซล คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (SOL) มั่นใจใช้กลยุทธ์ธุรกิจ “เครือข่ายสีขาว” บุกตลาด MLM มุ่งปลูกฝังจรรยาบรรณนักธุรกิจอย่างเคร่งครัด เร่งพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ มั่นใจแผนธุรกิจ SOL เหมาะสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายชีวิตเป็นเจ้าของธุรกิจอิสระที่ต้องการการเติบโตอย่างมั่นคง

นางเพ็ญทิพย์ โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (SOL) เปิดเผยว่า แม้ภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตในอัตราส่วนที่ถดถอยและตกต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้มาตลอด แต่ธุรกิจเครือข่ายสามารถฝ่ากระแสผันผวนดังกล่าว และมีผลประกอกบการที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจเครือข่ายที่ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลและส่งเสริมการรักษาจรรยาบรรณ ให้ธุรกิจมีความยุติธรรม โปร่งใส มีความเสมอภาคกับสมาชิก ซึ่งเป็นแนวทางของธุรกิจเครือข่ายสีขาว ทำให้ได้รับผลกระทบน้อยมาก ทั้งยังมีอัตราการเติบโตท่ามกลางการแข่งขันของธุรกิจเครือข่าย จึงพิสูจน์ได้ดีว่าเป็นกลยุทธ์ที่สร้างปรากฏการณ์และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

โซล คอร์ปอร์เรชั่นฯ จึงให้ความสำคัญกับนโยบายในการใช้กลยุทธ์ธุรกิจ “เครือข่ายสีขาว” มาสร้างความแตกต่างและตอกย้ำถึงแนวทางการทำงานที่ชัดเจน โดยได้มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิจัยและค้นคว้าวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความพอใจของผู้บริโภค สามารถแนะนำต่อได้ง่ายขึ้นหากต้องการทำเป็นธุรกิจ นอกจากนี้แล้วยังดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดและทำงานร่วมกับสมาชิกอย่างใกล้ชิด เห็นได้จากแผนการตลาดและระบบการตอบแทนที่โปร่งใสและยุติธรรม ทำให้สมาชิกที่มุ่งมั่นสามารถได้รับผลประกอบการที่น่าพึงพอใจ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการลงทุนด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ และเพิ่มปริมาณการผลิตสินค้าทุกประเภทภายใต้การควบคุมเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุกประเภท เพื่อสร้างความมั่นใจและตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกทั้งในปัจจุบัน และที่กำลังต้องการทำธุรกิจเครือข่ายเป็นรายได้เสริม

“มั่นใจว่ากลยุทธ์ที่ SOL นำมาใช้ในการทำการตลาดจะมีส่วนช่วยพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศโดยภาพรวม และเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ MLM ที่เข้มแข็ง สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและนักธุรกิจอิสระได้มากขึ้น ทั้งจากแผนการตลาดที่คุ้มค่ากับการทำธุรกิจ นอกจากนี้แล้วยังเน้นการสร้างความเข้าใจในการลงทุนสร้างธุรกิจอย่างเป็นระบบและการบริโภคสินค้าที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีนักธุรกิจเครือข่ายจำนวนมากทั้งผู้ที่เคยทำอาชีพนี้อยู่แล้ว และนักธุรกิจท่านใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยทำเครือข่ายมาก่อนเข้ามาร่วมงานกับโซล คอร์ปอร์เรชั่นฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะมั่นใจในกลยุทธ์ “เครือข่ายสีขาว” ซึ่งคาดว่ากลยุทธ์ดังกล่าวจะสามารถสร้างผลประกอบการในไตรมาสแรกได้ประมาณ 250–300 ล้านบาท” นางเพ็ญทิพย์กล่าว

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (SOL) ได้ฝากข้อคิดกับผู้ที่กำลังตัดสินใจบริโภคสินค้าและลงทุนทำธุรกิจเครือข่ายว่า ก่อนที่จะร่วมทำงานกับธุรกิจขายตรงต้องสอบถามหรือตรวจสอบจากสมาชิกผู้แนะนำว่าบริษัทฯ จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ รวมทั้งต้องศึกษาแผนการตลาดให้เข้าใจเสียก่อน และสินค้าจะต้องมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่หน่วยงานของภาครัฐกำหนด เช่น มีการขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อ.ย.) หรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอบผู้บริโภค(สคบ.) สำหรับท่านผู้สนใจในการร่วมเดินทางสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการธุรกิจเครือข่ายสีขาว หรือต้องการสัมผัสผลิตภัณฑ์สุดยอดนวัตกรรมของ โซล คอร์ปอร์เรชั่น สามารถสอบถามได้จากนักธุรกิจเครือข่ายโซล คอร์ปอร์เรชั่นฯ โทร. 0-2713-2311 หรือ www.sol.co.th

ขอบคุณข้อมูลจาก   http://www.newswit.com/

แสดงความคิดเห็น