fbpx
Home » อาชีพทําเงิน » ขายตุ๊กตา “ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ” ฟื้นฟูศิลปะไทย สร้างรายได้ที่มั่นคง
ขายตุ๊กตา “ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ” ฟื้นฟูศิลปะไทย สร้างรายได้ที่มั่นคง
ขายตุ๊กตา “ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ” ฟื้นฟูศิลปะไทย สร้างรายได้ที่มั่นคง

ขายตุ๊กตา “ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ” ฟื้นฟูศิลปะไทย สร้างรายได้ที่มั่นคง


ขายตุ๊กตา “ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ” ฟื้นฟูศิลปะไทย สร้างรายได้ที่มั่นคง

ขายตุ๊กตา “ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ” ฟื้นฟูศิลปะไทย สร้างรายได้ที่มั่นคง

ในปัจจุบันนี้เราสามารถหาศิลปะที่เป็นไทยแท้ได้ยากมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เช่นเดียวกับตุ๊กตาชาววังที่เริ่มหาชมได้ยากตามกาลเวลา ด้วยพระมหากรุณาธิคุณจึงทำให้สามารถฟื้นฟูศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยนี้ให้เป็นที่รู้จักได้อีกครั้ง โดยมีศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จเป็นแหล่งเผยแพร่วิธีการปั้นและขายตุ๊กตาชาววัง

ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จมีการออกแบบให้เป็นเรือนไทยทรงสูง เพื่อแสดงถึงความเป็นไทย ตั้งอยู่บริเวณวัดท่าสุทธาวาส ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ซึ่งชื่อเดิมของตำบลบางเสด็จคือ บ้านวัดตาล แต่ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยียนราษฎรและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในปีพ.ศ.2518 จึงทำการเปลี่ยนชื่อตำบลเพื่อการแสดงออกถึงความปลื้มปิติอันมากของราษฎร

ขายตุ๊กตา “ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ” ฟื้นฟูศิลปะไทย สร้างรายได้ที่มั่นคง

ทั้งนี้ ด้วยพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เรื่องการหาอาชีพเสริมให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย เป็นที่มาของการฟื้นฟูตุ๊กตาชาววังให้เป็นที่รู้จักอีกครั้ง ในสมัยก่อนชาวบ้านบริเวณนั้นมักประกอบอาชีพทำอิฐและเหลาไม้ก้านธูป แต่ในช่วงเวลาที่ฝนตกไม่สามารถเผาอิฐและตากก้านธูปได้ จึงประสบปัญหาไม่มีรายได้หลายครัวเรือน สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถได้ดำริว่าควรหาอาชีพเสริมอื่น โดยทรงพิจารณาจากวัตถุดิบทางธรรมชาติที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ คือ ดินเหนียวที่ใช้ทำอิฐ ประกอบกับทรงระลึกถึงตุ๊กตาชาววังที่หาได้ยากในสมัยนี้ การฟื้นฟูศิลปะไทยแท้เช่นนี้ยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยให้ดำเนินต่อไปจนรุ่นลูกหลานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พระองค์ได้ส่งอาจารย์จุลทรรศน์ พยาฆรานนท์ และอาจารย์เสริมศรี บุนนาค จากวิทยาลัยเพาะช่างให้มาสอนวิธีการปั้นตุ๊กตาชาววังที่สวยงามและประณีตให้แก่ชาวบ้าน โดยครั้งแรกมีผู้เข้าร่วม 150 คน เมื่อเวลาผ่านไป 3 เดือน ได้มีการจัดพิธีไหว้ครูและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จมาเป็นประธานในพิธีนี้ด้วย

ขายตุ๊กตา “ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ” ฟื้นฟูศิลปะไทย สร้างรายได้ที่มั่นคง

เมื่อย้อนกลับไปถึงต้นกำเนิดของตุ๊กตาชาววังเกิดจากในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กลุ่มข้าหลวงชาววังได้มีการปั้นตุ๊กตาเล่น พอข้าหลวงบางคนได้ออกมาอาศัยกับญาติที่นอกวังก็ปั้นตุ๊กตาเหล่านี้ขาย ทำให้เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวบ้านมากขึ้น ซึ่งตุ๊กตาชาววังได้แสดงถึงเอกลักษณ์และบ่งบอกถึงความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี เพราะมีการปั้นจำลองสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การทำบุญตักบาตร วงปี่พาทย์ การละเล่นของเด็กไทยในสมัยก่อน เป็นต้น

สำหรับผู้สนใจสามารถไปเยี่ยมชมศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จได้ ซึ่งนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างแท้จริง ภายในศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จชั้น 2 ชื่อว่าคุ้มสุวรรณภูมิ เป็นชั้นแสดงนิทรรศการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ชั้นล่างเป็นการแสดงการปั้นตุ๊กตาชาววัง ซึ่งนักท่องเที่ยวยังสามารถเรียนการปั้นตุ๊กตาชาววังได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีการขายตุ๊กตาชาววังและผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดอ่างทอง

ขายตุ๊กตา “ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ” ฟื้นฟูศิลปะไทย สร้างรายได้ที่มั่นคง

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ ได้หลายเส้นทางได้แก่

  1. ขึ้นทางด่วนไปที่ “บางปะอิน” แล้วไปตามทางหลวงหมายเลข 347 (สายอยุธยา – อ. บางปะหัน) ตรงมาอีก ประมาณ 27 ก.ม. แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนหลวงหมายเลข 309 จากอยุธยาไปประมาณ 16 กิโลเมตร จะเห็นสัญลักษณ์หุ่นปั้นตุ๊กตาอยู่ทางซ้ายมือ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ
  2. เส้นทางสาย กรุงเทพฯ-ปทุมธานี ผ่านปากเกร็ด เข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3111 ผ่านอำเภอบางไทร-อำเภอเสนา-พระนครศรีอยุธยา จากนั้นใช้เส้นทางหมายเลข 3263 และ ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 309 จากอยุธยาไปประมาณ 16 กิโลเมตร เห็นสัญลักษณ์หุ่นปั้นตุ๊กตาอยู่ทางซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ

เวลาเปิดทำการ 09.00-16.00 น. ของทุกวัน

ขายตุ๊กตา “ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ” ฟื้นฟูศิลปะไทย สร้างรายได้ที่มั่นคง

ข้อมูลติดต่อขายตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3566-2995 , 081-2555654

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น