ขายพืชกินแมลง สร้างเศรษฐีเงินล้าน
ขายพืชกินแมลง สร้างเศรษฐีเงินล้าน

ขายพืชกินแมลง สร้างเศรษฐีเงินล้าน!!!

ขายพืชกินแมลง สร้างเศรษฐีเงินล้าน
ขายพืชกินแมลง สร้างเศรษฐีเงินล้าน

ขายพืชกินแมลง สร้างเศรษฐีเงินล้าน!!!

เพื่อนๆรู้จักพืชกินแมลงกันไม๊คะ ? บางคนอาจเคยได้ยินชื่อมาบ้าง หรือบ้างคนอาจจะรู้จักพืชชนิดนี้ดีเลย ของอธิบายเป็นข้อมูลพอสังเขปตังนี้นะคะ พืชกินสัตว์ (carnivorous plant) คือ พืชที่ได้สารอาหารบางส่วนหรือส่วนใหญ่ (แต่ไม่รวมถึงพลังงาน) จากการดักและบริโภคสัตว์เล็กๆ หรือสัตว์เซลล์เดียว ซึ่งปรกติ ได้แก่แมลงและสัตว์ขาปล้องอื่น ๆ โดยเป็นผลจากการปรับตัวให้อยู่รอดในดินที่มีสารอาหารน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งไนโตรเจน เช่น ดินที่มีสภาพเป็นกรด หิน ฯลฯ คาดว่าพืชกินสัตว์นี้ค่อย ๆ พัฒนามาอย่างน้อยสิบลำดับสายสกุลของพืช
และในปัจจุบันมีมากกว่าสิบสองสกุลในห้าวงศ์ มีประมาณ 625 ชนิดที่สร้างกับดักและดึงดูดเหยื่อ สร้างเอนไซม์ย่อยอาหารได้ และสามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมากกว่า 300 ชนิดคะ แต่ที่นิยมปลูกกันมากจะเป็นกลุ่ม “หม้อข้าวหม้อแกงลิง” คะ

ปัจจุบันพืชกินแมลงได้รับความนิยมของกลุ่มคนเลี้ยงไม้ประดับ เพราะรูปทรงลำต้นที่สวยงาม และยังช่วยกำจัดแมลง สร้างสมดุลทางธรรมชาติ แทนการใช้สารเคมี
สำหรับฟาร์มที่ปลูกไม้กินแมลง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มของคนเลี้ยง ก็ต้องเป็น “ Exoflora” ของ “คุณปฐมะ ตั้งประดิษฐ์” คะ
ฟาร์ม Exoflora มีพืชกินแมลงหลากหลายสายพันธุ์ ประกอบไปด้วย กลุ่ม หม้อข้าวหม้อแกงลิง ซึ่งมีมากกว่า 100 สายพันธุ์

ขายพืชกินแมลง สร้างเศรษฐีเงินล้าน
ขายพืชกินแมลง สร้างเศรษฐีเงินล้าน

นอกจากนี้ยังมีพืชกินแมลอื่น อย่างเช่น
“กาบหอยแครง” ลักษณะคล้ายฝาหอยแครงที่คอยงับเข้าหากันอย่างรวดเร็วเวลามีอะไรมากระตุ้น
“ซาราซิเนีย” เป็นไม้กินแมลงมีลักษณะเป็นกรวย มีสีสันสวยงาม ฝาปากกรวยทำหน้าที่ในการสร้างน้ำหวานเพื่อล่อแมลง มีต้นกำเนิดที่อเมริกาเหนือ
“บัตเตอร์เวิร์ด” หรือ “พิงกุย” จะมีต่อมขนที่สร้างสารเหนียวบนแผ่นใบไว้ดักจับแมลง หยาดน้ำค้าง จะมีสีของใบ และต่อมน้ำหวานเป็นตัวล่อแมลงให้มาติดบนขน
“กระเป๋าจิงโจ้” เป็นไม้กินแมลงเฉพาะถิ่น เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ทางฟาร์มสามารถเพาะเนื้อเยื่อ และนำมาปลูกในประเทศไทยได้สำเร็จ ซึ่งกระเป๋าจิงโจ้มีต้นกำเนิดมาจากปลายสุดของทวีปออสเตรเลีย

ขายพืชกินแมลง สร้างเศรษฐีเงินล้าน
ขายพืชกินแมลง สร้างเศรษฐีเงินล้าน

ยิ่งไปกว่านั้น ฟาร์มของคุณปฐมะแตกต่างจากฟาร์มเพาะเลี้ยงต้นไม้ทั่วไป เนื่องจากคุณปฐมะ ไม่ได้แค่ขายต้นไม้เพียงอย่างเดียว ยังเน้นให้ความรู้ไปพร้อมๆ กันด้วย โดยคุณปฐมะ มีดีกรีปริญญาโท ด้านวนศาสตร์ และเขาก็เป็นนักปรับปรุงพันธุ์พืช และได้มีโอกาสไปศึกษาที่ CHIBA UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น ในสาขาวิชา Plant factory and Plant design และจากความรู้ที่ได้เรียนมาทำให้เขาอยากจะถ่ายทอดความรู้ที่ได้เรียน และฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นมาพัฒนาด้านการเกษตรให้แก่คนไทยอีด้วยคะ

ขายพืชกินแมลง สร้างเศรษฐีเงินล้าน
ขายพืชกินแมลง สร้างเศรษฐีเงินล้าน

ปัจจุบันทางฟาร์มมีรายได้จากการขายต้นไม้ต่อสัปดาห์ประมาณ 100 ต้น (ไม่รวมขายส่งให้พ่อค้า แม่ค้า) ราคาต้นไม้มีตั้งแต่เริ่มต้น 40 บาท ไปจนถึงหลักพันบาท และหลักหมื่นบาท สำหรับต้นไม้ของนักสะสม ที่ผ่านมามีกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มนักสะสมประมาณ 10% ขายปลีก และขายส่งในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยจุดเริ่มต้นลูกค้ามาจากเว็บไซต์ การออกงานแสดงสินค้า และหลังจากนั้นเกิดการบอกกันแบบปากต่อปากคะ

สนใจติดต่อธุรกิจ
คุณปฐมะ ตั้งประดิษฐ์ เจ้าของฟาร์ม Exoflora
โทร : 086-9288866