ขายเครื่องแกง “คุณลำดวน” จากจุดเริ่มต้นบนแผงตลาดสดสู่อาชีพเงินล้าน!!!

ขายเครื่องแกง “คุณลำดวน” จากจุดเริ่มต้นบนแผงตลาดสดสู่อาชีพเงินล้าน!!!

ขายเครื่องแกง “คุณลำดวน” จากจุดเริ่มต้นบนแผงตลาดสดสู่อาชีพเงินล้าน!!!

ขายเครื่องแกง “คุณลำดวน” จากจุดเริ่มต้นบนแผงตลาดสดสู่อาชีพเงินล้าน!!!

ใครจะรู้ว่าวันหนึ่งแม่ค้าตลาดสดจะกลับกลายเป็นนักธุรกิจเงินล้านได้ด้วยการขายเครื่องแกงง่ายๆ ที่มีขายอยู่ทั่วไปในตลาดสด แต่เพราะฝีมือที่เหมือนเป็นพรสวรรค์ของบางคนก็ทำให้เครื่องแกงง่ายๆ กลายเป็นเครื่องแกงที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใครและไม่เหมือนใครเหมือนนี้เองจึงทำให้เครื่องแกงที่ว่านี้นำพาไปสู่ธุรกิจเงินล้านได้อย่างไม่น่าเชื่อ

เครื่องแกงภายใต้แบรนด์ “เครื่องแกงคุณลำดวน” เกิดขึ้นจากที่ “คุณลำดวน ชัยมงคล” มีฝีมือในการทำเครื่องแกงเป็นที่ถูกปากของคนทั่วไปมาก จึงตัดสินใจทำขายในที่สุด ซึ่งเริ่มต้นจากวางขายเครื่องแกงในตลาดสด อำเภอเมืองชุมพร ซึ่งได้รับผลตอบรับดีมาก โดยยอดขายเครื่องแกงเริ่มต้นจากวันละ 10 กิโลกรัม ก็ค่อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งในช่วงเวลา 2 ปีก็มียอดขายถึงวันละ 500 กิโลกรัม เมื่อเห็นว่าการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงมีการพัฒนาระบบการผลิตขึ้น มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำจากใช้ครกตำก็กลายเป็นเครื่องเข้ามาช่วย เพื่อที่จะผลิตได้มากขึ้นทำให้ขายเครื่องแกงได้มากขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการ จนถึงวันนี้ยอดขายก็ได้มากขึ้นเป็นเท่าตัวคือ 1,000 กิโลกรัมต่อวัน สร้างรายได้ถึงเดือนละ 2 ล้านบาท นับว่าประสบความสำเร็จได้อย่างงดงามและเกินคาด จนกลายเป็นกิจการที่มั่นคงสืบทอดมาจนถึงรุ่นลูกเลยทีเดียว ที่ตอนนี้ผู้แลกิจการอย่างเต็มตัวคือ “คุณสราวุฒิ ชัยมงคล”

ขายเครื่องแกง “คุณลำดวน” จากจุดเริ่มต้นบนแผงตลาดสดสู่อาชีพเงินล้าน!!! ขายเครื่องแกง “คุณลำดวน” จากจุดเริ่มต้นบนแผงตลาดสดสู่อาชีพเงินล้าน!!!

กิจการขายเครื่องแกงคุณลำดวนในปัจจุบันเป็นการประกอบการในรูปแบบของโรงงาน ซึ่งมีจำนวนพนักงาน 25 คนด้วยกัน สามารถรองรับการผลิตได้มากถึงวันละ 3,000 กิโลกรัม  ในส่วนของการขายเครื่องแกงจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือแบบตักขาย และแบบบรรจุซองสุญญากาศขาย โดยแบบบรรจุใส่ซองสุญญากาศจะมีขนาด 80 กรัม 500 กรัม 1,000 กรัม และ 5,000 กรัมด้วยกัน ส่วนอายุการเก็บรักษาถ้าเป็นแบบใส่ซองสุญญากาศก็จะอยู่ได้นาน 1 ปี แต่ถ้าหากเป็นแบบตักใส่ถังจะสามารถอยู่ได้นาน 1 เดือน กรณีอยู่ในอุณหภูมิปกติ ซึ่งราคาแบบตักขายจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท แต่ถ้าแบบใส่ซองสุญญากาศจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 80 บาท

ขายเครื่องแกง “คุณลำดวน” จากจุดเริ่มต้นบนแผงตลาดสดสู่อาชีพเงินล้าน!!! ขายเครื่องแกง “คุณลำดวน” จากจุดเริ่มต้นบนแผงตลาดสดสู่อาชีพเงินล้าน!!!

ปัจจุบันเครื่องแกงคุณลำดวนมีขายถึง 16 สูตรด้วยกัน ได้แก่ เครื่องแกงเผ็ด เครื่องแกงเผ็ดใต้ เครื่องแกงส้ม เครื่องแกงเหลือง เครื่องแกงส้มพริกสด เครื่องแกงคั่วพริกสด เครื่องแกงไตปลา เครื่องแกงผัดเผ็ด เครื่องแกงป่า เครื่องแกงเขียวหวาน เครื่องแกงพะแนง เครื่องแกงมัสมั่น น้ำพริกขนมจีน น้ำยาขนมจีน น้ำพริกมะขาม และน้ำพริกเผา

แต่ถึงแม้จะประสบความสำเร็จไปได้มากแล้ว ทางโรงงานก็ยังประสบปัญหาบางอย่างอยู่นั่นคือปัญหาการผลิตซ้ำซ้อน มีการย้อนไปย้อนมาของวัตถุดิบที่เกิดจากการวางผังโรงงานไม่เหมาะสม จึงมีความคิดที่จะเข้าร่วมโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม 2 แผนงาน คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการยกระดับมาตรฐานการผลิต

ขายเครื่องแกง “คุณลำดวน” จากจุดเริ่มต้นบนแผงตลาดสดสู่อาชีพเงินล้าน!!! ขายเครื่องแกง “คุณลำดวน” จากจุดเริ่มต้นบนแผงตลาดสดสู่อาชีพเงินล้าน!!!

จากการเข้าร่วมโครงการนั้นเองทำให้สามารถลดระยะเวลาในการนำวัตถุดิบไปจัดเก็บจากเดิม 25 วินาที ลดลงเหลือ 10 วินาที ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น 10% ทำให้สามารถผลิตในปริมาณที่มากขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนคนงาน อีกทั้งยังมีการแยกส่วนพื้นที่ของการเตรียมการผลิตกับพื้นที่ของวัตถุดิบออกจากกันอีกด้วยเพื่อป้องกันการปนเปื้อน

การสร้างจุดเด่นของเครื่องแกงคุณลำดวนคือเน้นความสะอาดและคุณภาพ ไม่มีการใส่สารกันบูดและยังได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เพื่อให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลาย เพื่อครอบคลุมลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง มีการปรุงรสชาติให้เข้ากับคนทุกภูมิภาค ทำให้เห็นได้ว่าธุรกิจขายเครื่องแกงคุณลำดวนนั้นใส่ใจลูกค้าอย่างทั่วถึง ถือเป็นผลดีต่อธุรกิจที่จะทำให้สินค้าเป็นที่จดจำและรู้จักโดยทั่วกัน สร้างความนิยมแก่แบรนด์ได้อย่างง่ายดาย นำไปสู่ความมั่นคงในกิจการขายเครื่องแกงนี้ได้อย่างเหมาะสม

ขายเครื่องแกง “คุณลำดวน” จากจุดเริ่มต้นบนแผงตลาดสดสู่อาชีพเงินล้าน!!!

ข้อมูลการติดต่อธุรกิจ
ที่อยู่ 284/2 ม. 7 ต.นาชะอัง เมือง ชุมพร 86000
โทรศัพท์ 0818918972, 077-570-377
Fax 077 658 211
อีเมล email : ldthaicurry@gmail.com
เว็บไซต์ website : http://www.ldthaicurry.com
Facebook : https://www.facebook.com/ldthaicurry

 

แสดงความคิดเห็น