โอกาสของ “คอนเทนต์ครีเอเตอร์” อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ขยายตัวสู่ต่างประเทศ ทำรายได้กว่า 3,600 ล้านบาท

          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) รับลูก “จุรินทร์” เดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดโลก เตรียมจัดกว่า 10 กิจกรรม ทั้งพัฒนาผู้ประกอบการ ขายผลงาน ขยายตลาดต่างประเทศ และสร้างภาพลักษณ์ ตั้งเป้ามีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา 195 ราย ทำรายได้เข้าประเทศ 3,600 ล้านบาท

          นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการสร้างไทยเป็น Hub อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ โดยล่าสุดมีแผนที่จะผลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย

          สู่ตลาดโลก ในช่วงที่เหลือของปี 2564 จำนวน 10 โครงการ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการ ทั้งด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ และการพัฒนาทักษะการนำเสนอขายผลงาน หรือ Pitching การส่งเสริมผู้ประกอบการในการขยายตลาดต่างประเทศ และการส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรม
ซึ่งมีถึง 10 โครงการ ได้แก่

  1. การจัดงาน Multimedia Online Virtual Exhibition (MOVE) 2021 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเสมือนจริง มีการเจรจาการค้าออนไลน์ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ ระหว่างวันที่ 23-25 มิ.ย.2564 ตั้งเป้าผู้ประกอบการไทยเข้าร่วม 50 ราย คาดการณ์มูลค่าซื้อขาย 1,500 ล้านบาท
  2. โครงการส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ ในงาน Bangkok International Digital Content Festival 2021 (BIDC 2021) เป็นงานเจรจาการค้าออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4–6 ส.ค.2564 มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วม 50 ราย คาดการณ์มูลค่า 490 ล้านบาท
  3. โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการคอนเทนต์วายสู่ตลาดต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจะจัดให้มีการเจรจาการค้าออนไลน์ วันที่ 29–30 มิ.ย.2564 มีผู้ประกอบการเป้าหมาย 10 ราย คาดการณ์มูลค่า 350 ล้านบาท
  4. งาน Cannes Film Festival 2021 เป็นการจัดงานแสดงสินค้าออนไลน์ วันที่ 6–15 ก.ค.2564 มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 20 ราย คาดการณ์มูลค่า 970 ล้านบาท
  5. งาน American Film Market 2021 เป็นงานแสดงสินค้าออนไลน์ ช่วงเดือนพ.ย.2564 มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 8 ราย คาดการณ์มูลค่า 217 ล้านบาท
  6. โครงการส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ไทยในประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และไต้หวัน เป็นการเจรจาการค้าออนไลน์ วันที่ 16-18 มิ.ย.2564 ตั้งเป้าผู้ประกอบการเข้าร่วม 20 ราย คาดการณ์มูลค่าซื้อขาย 30 ล้านบาท
  7. โครงการส่งเสริมการรับรู้ Cartoon Characters และ Animation ไทย ในกรุงโตเกียวและนอกกรุงโตเกียว เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ กำหนดจัด ส.ค.-ก.ย.2564 มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 9 ราย
  8. โครงการส่งเสริมธุรกิจคาแรคเตอร์ไทย ในงาน Japan Expo Thailand 2021 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ จะจัดให้มีการเจรจาการค้าออนไลน์ พัฒนาผู้ประกอบการ และส่งเสริมภาพลักษณ์ วันที่ 17-19 ก.ย.2564 มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 9 ราย คาดการณ์มูลค่า 8 ล้านบาท
  9. กิจกรรมส่งเสริม Thai Licensing Character ในงาน Thaifex-Anuga Asia 2021 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จัดแสดงสินค้ารูปแบบ Physical วันที่ 29 ก.ย.-3 ต.ค.2564 มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 15 ราย คาดการณ์มูลค่า 10 ล้านบาท และ
  10. งาน Global Game Exhibition G-STAR 2021 ณ เมืองปูซาน เกาหลีใต้ เป็นงานแสดงสินค้าในรูปแบบ Physical ช่วงเดือนพ.ย.2564 มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 4 ราย คาดการณ์มูลค่า 25 ล้านบาท “จากแผนการจัดทำ 10 โครงการในช่วงที่เหลือของปีนี้ กรมฯ ได้ตั้งเป้ามีผู้ประกอบการทั้งดิจิทัลคอนเทนต์ ภาพยนตร์ แอนิเมชัน คาแรคเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรม หรือได้รับการพัฒนารวม 195 ราย คาดการณ์มูลค่าการค้าจากการจัดกิจกรรมประมาณ 3,600 ล้านบาท”นายสมเด็จกล่าว

          ทั้งนี้ นับตั้งแต่ก.ค.2562 เป็นต้นมา กรมฯ ได้จัดการเจรจาการค้าจากกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ มีมูลค่ารวมกว่า 5,700 ล้านบาท แบ่งเป็นภาพยนตร์ 3,400 ล้านบาท แอนิเมชันและคาแรคเตอร์ 2,000 ล้านบาท และเกม 300 ล้านบาท โดยเป็นมูลค่ารวมการสั่งซื้อทันที และคาดการณ์การสั่งซื้อในระยะเวลา 1-5 ปี

Cr. DITP

แสดงความคิดเห็น