คิดใหญ่ เริ่มเล็ก แล้วคุณจะประสบความสำเร็จ
คิดใหญ่ เริ่มเล็ก แล้วคุณจะประสบความสำเร็จ

คิดใหญ่ เริ่มเล็ก แล้วคุณจะประสบความสำเร็จ

คิดใหญ่ เริ่มเล็ก แล้วคุณจะประสบความสำเร็จ

คิดใหญ่ เริ่มเล็ก แล้วคุณจะประสบความสำเร็จ

คิดใหญ่ เริ่มเล็ก เป็นอีกหนึ่งวิธีคิดที่ได้ผลจริง สามารถนำผู้ประกอบการตัวเล็กๆ ให้กลายเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จได้ และเป็นแนวคิดที่สำคัญสำหรับผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นทำธุรกิจกำลังมีความคิดที่จะทำอะไรสักอย่าง การเริ่มต้นธุรกิจที่ดีนั้นไม่จำเป็นต้องคิดถึงการขยายธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้น แต่ให้ค่อยเป็นค่อยไป คำนึงถึงความสำคัญให้มากที่สุด และใส่ใจสิ่งสำคัญให้มาก เพื่อที่จะทำมันให้ดี และกลายเป็นรากฐานที่แข็งแรงของธุรกิจ

คิดใหญ่ เริ่มเล็ก แล้วคุณจะประสบความสำเร็จ

ทำความเข้าใจกับปัญหาที่จะแก้ไข

หลักการคิดใหญ่ เริ่มเล็ก เริ่มต้นที่การทำความเข้าใจในปัญหาที่จะแก้ไข เมื่อมันไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะแก้ไขปัญหาทั้งที่ยังไม่เข้าใจ ทำให้การทำความเข้าใจเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยการเข้าใจพื้นที่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตลาดของสินค้าในธุรกิจ รวมทั้งเสนอวิธีแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพให้กับปัญหาเหล่านั้น สู่ความโดดเด่นในตลาดเป้าหมาย

คิดใหญ่ เริ่มเล็ก แล้วคุณจะประสบความสำเร็จ

ทำความเข้าใจกับตลาด

หลักการที่สำคัญอีกหนึ่งประการของการคิดใหญ่ เริ่มเล็ก คือการทำความเข้าใจตลาด เพราะไม่ใช่ว่าทุกตลาดจะตอบสนองต่อปัญหาในลักษณะเดียวกัน ดังนั้นผู้ประกอบการทุกรายจำเป็นต้องเข้าใจถึงระดับความรุนแรงของปัญหาในตลาดนั้นๆ และควรเลือกตลาดที่ต้องการกำหนดเป้าหมายก่อน หรือตลาดที่รู้สึกว่าจะนำมาสู่ผลกำไรที่มากขึ้น

คิดใหญ่ เริ่มเล็ก แล้วคุณจะประสบความสำเร็จ

การรู้จักปฏิเสธ

หลักการคิดใหญ่ เริ่มเล็ก จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการปฏิเสธ เพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบความคิดที่ถูกเสนอไป และก็ไม่ได้แปลว่าผู้ประกอบการจะต้องรับลูกค้ารายนั้นมาอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ ทั้งที่เขาคิดต่าง บางอย่างอาจต้องปรับเปลี่ยนที่ความคิด แต่ไม่ใช่เสมอไปหากผู้ประกอบการรายนั้นมีศรัทธาในความคิดของตัวเอง และรู้สึกว่าการคิดแบบนั้นจะทำให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่า ทำให้การปฏิเสธจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้

คิดใหญ่ เริ่มเล็ก แล้วคุณจะประสบความสำเร็จ

เข้าถึงผู้ใช้

หลักการคิดใหญ่ เริ่มเล็ก จงพยายามเข้าถึงผู้ใช้งาน ด้วยการค้นหาผู้ทดสอบ ซึ่งไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อทดสอบการใช้งาน เช่น แอปพลิเคชันของธุรกิจ / ไอเดียการลงทุน และอื่นๆ แล้วสังเกตดูว่าอะไรที่ยังเป็นช่องโหว่ จากความคิดเห็นของผู้ใช้งาน (ผู้ทดสอบ) เหล่านั้น จากนั้นทำความคิดเห็นทั้งหมดมารวบรวมไว้ และค่อยๆ แก้ไขไปทีละจุด

คิดใหญ่ เริ่มเล็ก แล้วคุณจะประสบความสำเร็จ

การขยายไปยังภูมิภาคอื่นๆ

หลักการคิดใหญ่ เริ่มเล็ก เมื่อต้องการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคอื่นๆ ให้เริ่มต้นด้วยภูมิภาคเล็กๆ กระทั่งได้รับความสำเร็จ เพราะฟังก์ชั่นการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกัน จึงมีความซับซ้อนอยู่มาก ดังนั้นการทำงานกับภูมิภาคเล็กๆ จะสำเร็จได้ง่ายกว่า นำไปสู่ประสบการณ์ที่เข้มข้น และสามารถขยายไปยังภูมิภาคใหญ่ๆ ได้

คิดใหญ่ เริ่มเล็ก แล้วคุณจะประสบความสำเร็จ

ทำงานเป็นทีม

การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ บางครั้งต้องอาศัยทีมงานจำนวนมาก และถ้าหากธุรกิจของใครมีคุณสมบัติแบบนั้น กล่าวคือต้องการสมาชิกมาก การเปิดรับสมัครต้องพิจารณาคนที่สามารถเปิดรับภาระหลายอย่างโดยไม่ลังเล หรือไม่ควรมีขอบเขตสำหรับการทำงาน ไม่เกี่ยงว่างานใครเป็นของใคร แต่พร้อมที่จะร่วมมือเสมอ หากสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ ทั้งนี้งานจะประสบความสำเร็จได้นอกจากมีทีมงานที่พร้อมทำงานแล้ว คนที่มาอยู่ในทีมจะต้องทำงานเป็นด้วย มิใช่มีแต่แรงงานแต่ไม่มีคุณภาพ

คิดใหญ่ เริ่มเล็ก แล้วคุณจะประสบความสำเร็จ

ทีมขนาดเล็กมีประโยชน์มาก

ทีมงานที่ประกอบไปด้วยจำนวนคนที่น้อยหรือมีขนาดกะทัดรัดได้เปรียบมากกว่าทีมที่ใหญ่กว่า เพราะทีมที่มีขนาดเล็กจะมีปัญหาน้อยกว่า รวมถึงกระบวนการตัดสินใจที่รวดเร็วกว่า หากเปรียบเทียบกับทีมที่ใหญ่กว่า นอกจากนี้สมาชิกของทีมขนาดเล็ก ยังน่าไว้วางใจกว่าและมีความสามัคคีกันมากกว่าอีกด้วย เนื่องจากคนหมู่น้อยย่อมเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและมากกว่า การปฏิสัมพันธ์ระหว่างทีมก็มีความถี่มากกว่า เมื่อเทียบกับคนหมู่มากที่อยากต้องใช้เวลาในการทำประสานงานและปรับทัศนคติให้ตรงกัน รวมไปถึงบางคนในทีมไม่อาจใช้ความสามารถของตัวเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะต้องคอยดูท่าทีของคนในทีมเสียก่อนว่าต้องไปในทิศทางใด

คิดใหญ่ เริ่มเล็ก แล้วคุณจะประสบความสำเร็จ

ใช้ประโยชน์ช่วงเวลาพัก

เวลาพักควรใช้ให้เป็นประโยชน์ อย่างเช่นการพูดคุยกันภายในทีม เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ บนท้องฟ้า และดูว่าสามารถเชื่อมโยงสิ่งเหล่านั้นกับความคิดทางธุรกิจได้อย่างไร วิธีนี้อาจทำให้ผู้ประกอบการประหลาดใจในความคิดสร้างสรรค์ของทีม

และที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือหลักการคิดใหญ่ เริ่มเล็ก ของผู้ที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจเบื้องต้น สามารถนำไปเป็นแนวทางในการเสริมองค์ความรู้สู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจที่ดีต้องมีการเริ่มต้นที่ดี ทำให้ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างมาก อย่างไม่อาจมองข้ามได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.entrepreneur.com