ค่าใช้จ่ายเปิดบริษัท
ค่าใช้จ่ายเปิดบริษัท

ค่าใช้จ่ายในการ “เปิดบริษัท” มีอะไรบาง?

ค่าใช้จ่าย เมื่อคุณเริ่มต้นจดทะเบียนบริษัท มีอะไรบ้าง สำหรับในบทความนี้ขอนำเสนอที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ บางคนอาจจะยังงงๆ ว่าเราต้องจ่ายส่วนไหนบ้าง ซึ่งในบทความขออธิบายคร่าว ๆ ตั้งแต่เริ่ม จดทะเบียนบริษัท ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในการ “เปิดบริษัท” มีอะไรบาง?

1. ค่าจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ถ้าทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายประมาณ 10,000-15,000 บาท จ่ายครั้งเดียวตอนจดจัดตั้งบริษัทคะ ถ้าถามว่าค่าใช้จ่าย 10,000-15,000 บาท มาจากอะไรบ้าง สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้มาจากค่าธรรมเนียม ค่าจดทะเบียนบริษัท จ่ายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และค่าใช้จ่ายอีกส่วน เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจ้าง จดทะเบียนบริษัท สำหรับคนที่เป็นเจ้าของไปดำเนินการจดทะเบียนบริษัทเอง ค่าใช้จ่ายอาจไม่ถึง 15,000 บาท เพราะลดค่าใช้จ่ายในส่วนค่าจ้างบริการจดทะเบียนบริษัทคะ

2. ค่าเช่าสำนักงานเพื่อดำเนินกิจการ ราคาขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้ง ทำเล และขนาดของพื้นที่ ต้องจ่ายทุกเดือน รวมถึงค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต

3. ค่าจ้างทำบัญชีแบบรายเดือน ประมาณเดือนละ 1,500-5,000 บาท (ขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสาร) และถ้าจ้างแบบรายปี ประมาณปีละ 20,000 บาท หรือหากเปิดบริษัทมาแล้วไม่ได้ดำเนินการการใดๆ ก็จะต้องยื่นงบการเงินเช่นกันเรียกว่ายื่นงบเปล่า ค่าจ้างปิดงบเปล่าประมาณ 10,000-15,000 บาท

4. ค่าจ้างเงินเดือนพนักงานแต่ละเดือน และถ้าขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้พนักงานจะต้องจ่ายค่าประกันสังคมให้พนักงานด้วย ตัวอย่างค่าจ้างพนักงานมารับโทรศัพท์ ทำงานเอกสาร เงินเดือนประมาณเดือนละ 12,000 -15,000 บาทต่อเดือน

5. ต้องยื่นภาษีและจ่ายภาษีต่างๆ เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ยื่นต่อสรรพากร กรณีถ้าไม่ได้จ้างสำนักงานบัญชี เจ้าของกิจการจะต้องมีความรู้ด้านบัญชี ภาษีในการยื่นภาษีแต่ละเดือน

6. ค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่ต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึกพิมพ์ และอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นเพียงภาพรวมคร่าวๆ ที่จะเกิดขึ้นในรูปบริษัท สิ่งที่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือเงินหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งตรงนี้สำคัญมาก ลองสำรวจตัวเองดูกันว่าพร้อมหรือยัง ถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยคะ

cr : smecourses.com

แสดงความคิดเห็น