งานประดิษฐ์สร้างรายได้ จะหาแรงบันดาลใจจากที่ไหนได้บ้าง
งานประดิษฐ์สร้างรายได้ จะหาแรงบันดาลใจจากที่ไหนได้บ้าง

งานประดิษฐ์สร้างรายได้ จะหาแรงบันดาลใจจากที่ไหนได้บ้าง

งานประดิษฐ์สร้างรายได้ จะหาแรงบันดาลใจจากที่ไหนได้บ้าง

งานประดิษฐ์สร้างรายได้ จะหาแรงบันดาลใจจากที่ไหนได้บ้าง

งานประดิษฐ์หลายครั้งก็เป็นหนึ่งในงานที่ทำให้เพลิดเพลิน แต่ก็หลายครั้งเช่นกันที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเจ้าของงาน และในตอนนี้ก็มีจำนวนคนมากมายต้องการที่จะสร้างรายได้จากงานประดิษฐ์ภายใต้คำสำคัญที่ว่า “งานประดิษฐ์สร้างรายได้” ซึ่งงานประดิษฐ์ดังกล่าวสำคัญคือต้องมีคนขายและมีคนซื้อ จึงจะถูกนับรวมเป็นงานประดิษฐ์สร้างรายได้ที่สมบูรณ์ ซึ่งงานประดิษฐ์สร้างรายได้บางครั้งก็ทำตามใจตัวเองมากไม่ได้ เพราะต้องคำนึงถึงความต้องการของคนซื้อด้วย

เพราะงานประดิษฐ์สร้างรายได้ไม่อาจทำตามใจตัวเองได้ตลอดเวลา จึงต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆ เพื่อความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ สไตล์ เนื้องาน รวมไปถึงการใช้งาน ทำให้ในการสร้างงานประดิษฐ์สร้างรายได้แต่ละครั้งต้องพึ่งพาแรงบันดาลใจค่อนข้างมาก ตรงนี้เองที่อาจเป็นปัญหาในงานประดิษฐ์สร้างรายได้ของใครหลายๆ คน ในยามที่คิดอะไรไม่ออก เพราะไม่รู้จะไปหาแรงบันดาลที่ว่านั้นได้จากที่ไหน บทความนี้จึงขออาสานำแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจที่จะนำไปสู่การสร้างชิ้นงานประดิษฐ์สร้างรายได้ ไว้เป็นแนวทางสำหรับใครหลายๆ คนได้ศึกษา

งานประดิษฐ์สร้างรายได้ จะหาแรงบันดาลใจจากที่ไหนได้บ้าง

1. ของใช้ส่วนตัว

เพราะแรงบันดาลใจเกิดได้จากการมองและการสัมผัส ของใช้ส่วนตัวซึ่งเป็นสิ่งของที่มองเห็นได้ง่ายที่สุด จึงเป็นแรงบันดาลใจหลักๆ ในการสร้างงานประดิษฐ์ให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกล่องดินสอ กระเป๋า โทรศัพท์มือถือ และอื่นๆ ก็ล้วนแต่เป็นแรงบันดาลใจที่ดีในการสร้างงานประดิษฐ์ชิ้นนั้นๆ ให้เกิดขึ้นจนสำเร็จ โดยในเรื่องของของใช้ส่วนตัวมักเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับการใช้งานมากกว่าความสวยงาม เช่น โทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการประดิษฐ์ซองใส่มือถือ เป็นต้น

งานประดิษฐ์สร้างรายได้ จะหาแรงบันดาลใจจากที่ไหนได้บ้าง

2. สิ่งของสาธารณะ

ในบางครั้งสิ่งของที่มีอยู่โดยรอบในสาธารณะ ก็สามารถใช้เป็นแรงบันดาลใจได้เช่นกัน เพื่อสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรูปทรง สีสัน รวมไปถึงเรื่องราวที่สื่อออกมาจากสิ่งต่างๆ ถ้าหากมีใจรักในการจินตนาการก็สามารถหยิบองค์ประกอบต่างๆ เหล่านั้นมาสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ให้เกิดขึ้นได้ไม่ยาก เช่น สะพานข้ามแม่น้ำ ถนนหนทาง แม้กระทั่งป้ายบอกทาง ที่ถูกนำมาเป็นลวดลายบนงานประดิษฐ์ต่างๆ

งานประดิษฐ์สร้างรายได้ จะหาแรงบันดาลใจจากที่ไหนได้บ้าง

3. เรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัว

ความจริงแล้วแรงบันดาลใจทุกอย่าง สำหรับงานต่างๆ ไม่เพียงแต่งานประดิษฐ์ แต่ยังรวมไปถึงทุกๆ งานที่เกิดขึ้นบนโลก ล้วนเกิดขึ้นจากเรื่องราวต่างๆ มากมาย ที่เป็นตัวการในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ซึ่งสิ่งนี้ไม่ถือเป็นการรับรู้จากการมองเห็นเท่านั้น เพราะต้องรับรู้จากการได้สัมผัสหรือได้รับการถ่ายทอดด้วยซึ่งทุกเรื่องราวก็สามารถนำมาสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์ได้ เช่น เรื่องราวความรักก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแทนใจให้คนรัก เรื่องราวความเศร้าโศกอาจถูกถ่ายทอดลงมาในงานประดิษฐ์ที่แสดงออกถึงน้ำตาหรือคนร้องไห้ เป็นต้น

งานประดิษฐ์สร้างรายได้ จะหาแรงบันดาลใจจากที่ไหนได้บ้าง

4. ธรรมชาติ/วิวทิวทัศน์

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลที่ก่อให้เกิดผลงานประดิษฐ์มาแล้วอย่างหลากหลาย เพราะธรรมชาติคือสิ่งที่สวยงาม เหมาะสมแก่การนำไปถ่ายทอดในงานประดิษฐ์ ไม่ว่าจะเป็นน้ำตก ทะเล หรือภูเขา ก็ล้วนแต่มีทั้งความสวยงาม ความหมาย และเรื่องราวต่างๆ ผสมรวมอยู่ด้วยกันทั้งนั้น ทำให้มีความเหมาะสมที่จะนำมาเป็นแรงบันดาลใจ

งานประดิษฐ์สร้างรายได้ จะหาแรงบันดาลใจจากที่ไหนได้บ้าง

5. สิ่งแวดล้อมรอบตัว

สิ่งนี้คือรวมทั้งหมดที่อยู่รอบตัวเรา ทั่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และเกิดขึ้นจากการสร้างด้วยน้ำมือมนุษย์ สิ่งใดก็ตามที่อยู่รอบตัวเราล้วนหยิบมาเป็นแรงบันดาลใจได้หมด ไม่ว่าจะเป็นของใช้ ตึกราบ้านช่อง สัตว์เลี้ยง ต้นไม้ ใบหญ้า และอื่นๆ ที่อยู่รอบตัว หากหมั่นสังเกตและคอยใส่ใจหรือมองให้ลึกลงไปถึงรายละเอียด ก็สามารถเกิดแรงบันดาลใจได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นเส้น จุด ลาย รูปทรง คำนิยาม และอื่นๆ ทุกองค์ประกอบสามารถหยิบขึ้นมาเชื่อมโยงให้เกิดเป็นชิ้นงานได้ทั้งนั้น

หมายเหตุ รูปภาพและวีดิโอที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น