งานฝีมือ “A piece(s) of Paper” กระดาษรียูสลายกราฟิกสุดเก๋ พร้อมต่อยอดสร้างอาชีพ
งานฝีมือ “A piece(s) of Paper” กระดาษรียูสลายกราฟิกสุดเก๋ พร้อมต่อยอดสร้างอาชีพ

งานฝีมือ “A piece(s) of Paper” กระดาษรียูสลายกราฟิกสุดเก๋ พร้อมต่อยอดสร้างอาชีพ

งานฝีมือ “A piece(s) of Paper” กระดาษรียูสลายกราฟิกสุดเก๋ พร้อมต่อยอดสร้างอาชีพ

งานฝีมือ “A piece(s) of Paper
กระดาษรียูสลายกราฟิกสุดเก๋ พร้อมต่อยอดสร้างอาชีพ

ไอเดียรักษ์โลกยังคงเป็นกระแสที่ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ยังสามารถนำมาปรับใช้ในธุรกิจได้เสมอ โดยเฉพาในปัจจุบันนี้ที่ผู้คนมีความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น มีองค์กรหรือโครงการเกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรของโลกมากมาย สำหรับภาคประชาชนแล้วการช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นทำได้ไม่ยาก ในภาคธุรกิจก็สามารถนำไอเดียนี้มาประยุกต์ได้เช่นกัน นับเป็นจุดขายหนึ่งของแบรนด์ทำให้สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ ดังเช่นแบรนด์ขายงานฝีมือ “A piece(s) of Paper”ผู้จำหน่ายสินค้า Stationary และกระดาษรักษ์โลก

งานฝีมือ “A piece(s) of Paper” กระดาษรียูสลายกราฟิกสุดเก๋ พร้อมต่อยอดสร้างอาชีพ

งานฝีมือ A piece(s) of Paper เป็นของ “คุณน้ำ-รัตนิน พฤฒิพานิชย์”และ “คุณแก๊ป-ธนเวทย์ สิริวัฒนกุล” โดยจุดเริ่มต้นของแบรนด์มาจากการทำกระดาษห่อของขวัญโดยเป็นชิ้นงานที่รักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากกระดาษห่อของขวัญตามท้องตลาดยังไม่เป็นที่ถูกใจและนักออกแบบมักใช้ทรัพยากรของโลกจำนวนมากในการออกแบบชิ้นงานหนึ่ง งานดีไซน์ที่ดีจะมีการใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็นอย่างคุ้มค่า ประกอบกับไอเดียรักษ์โลกยังเป็นไอเดียที่สามารถนำมาใช้ได้เสมอ อีกทั้งยังต้องการให้เป็นแบรนด์ที่ช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคให้ร่วมใส่ใจโลกกันมากขึ้น นอกจากนี้คุณแก๊ปยังจบการศึกษาด้านกราฟิกดีไซน์จึงต้องการนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชิ้นงาน พิมพ์ภาพเป็นลายน่ารักๆทั้งรูปสัตว์ และกราฟิก

งานฝีมือ “A piece(s) of Paper” กระดาษรียูสลายกราฟิกสุดเก๋ พร้อมต่อยอดสร้างอาชีพ

จนในที่สุดได้ชื่อแบรนด์งานฝีมือว่า A piece(s) of Paper เพราะกระดาษ 1 แผ่น (A piece of paper) ที่ซื้อไปจากร้านนั้นสามารถเปลี่ยนเป็นกระดาษที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกหลายแผ่น (A piece(s) of Paper) โดยผ่านวิธีการ Reuse Recycle และ Reduce จุดเด่นของงานฝีมือแบรนด์นี้นอกจากจะเป็นกระดาษเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรแล้ว ลายของกระดาษยังมีความสวยงาม โดดเด่น ด้วยลวดลายกราฟิก และงานวาด Illustration จากสีไม้และสีน้ำ และสินค้าที่เป็นผลงานเด่นของแบรนด์คือกระดาษห่อของขวัญที่มีรอยปรุ โดยมาจากการสังเกตอายุของกระดาษห่อของขวัญว่ามีอายุการใช้งานที่สั้นมาก เมื่อของขวัญถึงมือผู้รับแล้วจะถูกฉีกทิ้งทันที ดังนั้นการเพิ่มรอยปรุที่กระดาษทำให้ผู้รับสามารถนำส่วนที่ไม่ยับไปใช้งานต่อได้โดยไม่ต้องยุ่งยากในการหาอุปกรณ์มาตัดส่วนนั้นออกไป

งานฝีมือ “A piece(s) of Paper” กระดาษรียูสลายกราฟิกสุดเก๋ พร้อมต่อยอดสร้างอาชีพ

สินค้าของทางแบรนด์มีหลากหลายรายการให้ลูกค้าได้เลือกสรรเช่น กระดาษห่อของขวัญ ขนาด 72×48 เซนติเมตร ราคาแผ่นละ 80 บาท สมุดโน้ต 3-4 แบบ ราคา 80-120 บาท และยังมีสติ๊กเกอร์ตกแต่ง เอสเซสซอรี่ที่ใช้ในการห่อของขวัญ และกล่องของขวัญสำเร็จรูปที่ได้มาจากการสังเกตพฤติกรรมของคนไทยที่ไม่ชอบห่อของขวัญ เนื่องจากเห็นเป็นเรื่องยุ่งยาก ซึ่งกล่องของขวัญสำเร็จรูปของแบรนด์ A piece(s) of Paper มีการออกแบบนอกจากทรงสี่เหลี่ยมธรรมดา ทำให้สามารถตอบสนองการใช้งานของลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น ทั้งทรงสามเหลี่ยม ทรงหกเหลี่ยม ทรงหมอน ทรงถุงกระดาษ ฯลฯ

งานฝีมือ “A piece(s) of Paper” กระดาษรียูสลายกราฟิกสุดเก๋ พร้อมต่อยอดสร้างอาชีพ

กลุ่มลูกค้าหลักของทางแบรนด์ในช่วงแรกนั้นได้เน้นไปที่กลุ่มผู้ใหญ่ แต่ภายหลังกลุ่มลูกค้าเริ่มลดอายุลงจนเป็นที่นิยมในกลุ่มเด็กวัยรุ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาและประถมศึกษา นอกจากนี้ยังมีลูกค้าที่เป็นเจ้าของร้านขายของตกแต่งกระจุกกระจิกทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ร้าน SpoonfulZakka Café ร้าน Eco Shop ร้านชูใจ หอศิลป์กรุงเทพฯ ร้าน Washing Machine จตุจักร ซึ่งเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าที่สำคัญของทางแบรนด์เช่นกัน

งานฝีมือ “A piece(s) of Paper” กระดาษรียูสลายกราฟิกสุดเก๋ พร้อมต่อยอดสร้างอาชีพ

แรงบันดาลใจที่ทั้งคุณน้ำและคุณแก๊ปใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์มาจากการสังเกตปัญหารอบๆตัว ทำให้ค้นพบวิธีแก้ไขและนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ สำหรับแผนการในอนาคตของแบรนด์ A piece(s) of Paperเป็นการพัฒนาสินค้าให้ครอบคลุมและตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดีมากยิ่งขึ้น อีกทั้งอาจมีการทำ Workshop โดยใช้กระดาษห่อของขวัญเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นงานฝีมือแบบต่างๆ และอาจมีการรับออกแบบงานแต่งงาน เนื่องจากคุณน้ำชื่นชอบการจัดของตกแต่ง และการจัดดอกไม้

งานฝีมือ “A piece(s) of Paper” กระดาษรียูสลายกราฟิกสุดเก๋ พร้อมต่อยอดสร้างอาชีพ

ข้อมูลติดต่องานฝีมือ A piece(s) of Paper
Facebook :www.facebook.com/apiecesofpaper

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น