งานฝีมือ “พับ เพียบ เรียบ ร้อย” งาน Papercraft ฝีมือประณีตสื่อความเป็นไทย
งานฝีมือ “พับ เพียบ เรียบ ร้อย” งาน Papercraft ฝีมือประณีตสื่อความเป็นไทย

งานฝีมือ “พับ เพียบ เรียบ ร้อย” งาน Papercraft ฝีมือประณีตสื่อความเป็นไทย

งานฝีมือ “พับ เพียบ เรียบ ร้อย” งาน Papercraft ฝีมือประณีตสื่อความเป็นไทย

งานฝีมือ “พับ เพียบ เรียบ ร้อย” งาน Papercraft ฝีมือประณีตสื่อความเป็นไทย

งานฝีมือที่เกิดจากภูมิปัญญาและความสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษชาวไทย สิ่งที่สามารถนึกออกได้เป็นอันดับต้นๆคือ การนำดอกไม้มาร้อยเป็นมาลัยรูปแบบต่างๆ ที่มีความวิจิตรประณีต และการนำดอกไม้ไทยไปใช้ในการจัดพานพุ่มเพื่อใช้ในงานมงคล โดยงานฝีมือเหล่านี้ยังคงได้รับการสืบทอดมาตลอดจนถึงยุคของลูกหลาน แต่เนื่องจากสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป การนำดอกไม้สดมาใช้ในการจัดพานนั้นมีมูลค่าสูง วัสดุที่ใช้ทำงานเหล่านี้จึงเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นพลาสติก ผ้า หรือกระดาษ ซึ่งเป็นวัสดุที่สำคัญของงานฝีมือแบรนด์ “พับ เพียบ เรียบ ร้อย”

งานฝีมือ “พับ เพียบ เรียบ ร้อย” งาน Papercraft ฝีมือประณีตสื่อความเป็นไทย

เจ้าของแบรนด์พับ เพียบ เรียบ ร้อย คือ “คุณวิริน เชาวนะ หรือคุณสตังค์” เธอได้จบการศึกษาสาขาการออกแบบนิเทศน์ศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งขณะนี้เธอประกอบอาชีพ Freelance เกี่ยวกับงาน Papercraft Design ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอชอบและมีความถนัดมากที่สุด แบรนด์พับ เพียบ เรียบ ร้อยนี้ได้เปิดกิจการมากว่า 2 ปีแล้ว โดย ครบรอบ 1 ปี สำหรับการเปิดจำหน่ายผ่านสื่อโซเชียลอย่าง Facebook ซึ่งเป็นช่องทางการตลาดที่สำคัญของเธอ

งานฝีมือ “พับ เพียบ เรียบ ร้อย” งาน Papercraft ฝีมือประณีตสื่อความเป็นไทย

จุดเริ่มต้นของธุรกิจงานฝีมือสุดประณีตนี้มาจากการทำทีสิส (Thesis) เพื่อจบการศึกษา โดยปกติแล้วเธอมักจะทำแต่งานภาพนูนต่ำ คือการดุนกระดาษให้ออกมาเป็นรูปร่างต่างๆ แต่ไม่ใช่รูปแบบ 3 มิติ ที่สามารถจับต้องได้รอบด้าน เธอมีความคิดที่อยากทำชิ้นงานที่แสดงถึงความเป็นไทย จนได้รับแรงบันดาลใจมาจากการนำดอกไม้สดมาจัดตามงานเลี้ยงรื่นเริงหรืองานมงคลต่างๆ จึงเริ่มหาข้อมูลโดยค้นพบว่ารูปแบบงานฝีมือไทยที่สามารถนำมาประยุกต์เข้ากับกระดาษซึ่งเป็นงานที่เธอถนัดนั้น ได้แก่ พวงมาลัย พานพุ่ม และเครื่องแขวนดอกไม้

งานฝีมือ “พับ เพียบ เรียบ ร้อย” งาน Papercraft ฝีมือประณีตสื่อความเป็นไทย

ระยะเวลาที่เธอใช้ในการหาความรู้และทดสอบสินค้านั้นนานถึง 3-4 เดือน เพราต้องเลือกกระดาษที่สามารถพับได้โดยไม่แตกแต่ยังคงรูปทรงไว้ได้อย่างดี กระดาษที่ใช้ในชิ้นงานของแบรนด์ส่วนใหญ่เป็นกระดาษวาดภาพสีชอล์ก และกระดาษเคลือบมุก ซึ่งเป็นกระดาษที่เนื้อค่อนข้างหน้า สามารถคงรูปทรงได้ดี ชิ้นงานส่วนใหญ่ของทางร้านเป็นแบบ Made-to-order หรืองานรับสั่งทำ โดยลูกค้าจะแจ้งรูปแบบที่ต้องการมา โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มดีไซน์เนอร์ ผู้ที่ชื่นชอบงานดีไซน์ หรือคนที่ต้องการมองหาของที่ระลึกเพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ

งานฝีมือ “พับ เพียบ เรียบ ร้อย” งาน Papercraft ฝีมือประณีตสื่อความเป็นไทย

จุดเด่นของแบรนด์พับ เพียบ เรียบ ร้อย คือวัสดุที่ใช้ในการทำนั้นมาจากกระดาษซึ่งเป็นวัสดุแบบใหม่ รูปทรงของชิ้นงานยังสวยงามแปลกตา เพราะประกอบขึ้นจากกระดาษทั้งหมด นำมาพับเป็นมุมและเหลี่ยมต่างๆ มีการใช้รูปทรงเรขาคณิตแทนในส่วนดอกไม้ห้อยชาย โดยงานเหล่านี้ต้องอาศัยความใส่ใจและความประณีตอย่างมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณสตังค์ชื่นชอบ ในการทำงานขั้นตอนต่างๆจึงต้องมีการวางแผนอย่างดี เพราะเมื่อชิ้นงานเสียจะตอบประกอบใหม่ทั้งหมด ไม่สามารถแก้ไขเป็นจุดๆได้ และแม้ว่ารูปทรงพวงมาลัยและพานพุ่มจะแปลกตา แต่ลูกค้าสามารถใช้งานได้ตามปกติ

งานฝีมือ “พับ เพียบ เรียบ ร้อย” งาน Papercraft ฝีมือประณีตสื่อความเป็นไทย

สำหรับลูกค้าที่สนใจงานของแบรนด์ พับเพียบ เรียบ ร้อย สามารถมั่นใจได้ในความสวยงามและประณีตของงานเพราะ ได้มีผลงานการทำ Workshop ที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ ( The Museun of Floral Culture) มากถึง 3 ครั้ง ในงาน Workshop นั้นมีการสอนการพับกระดาษเป็นดอกไม้แบบต่างๆ รวมทั้งพลวงมาลัยที่มีการลดทอนและดัดแปลงวิธีการจนทำให้สามารถทำได้เสร็จในเวลา 3-4 ชั่วโมง จากปกติที่ต้องใช้เวลามากถึง 2 วัน และในอนาคตทางแบรนด์งานฝีมือ พับ เพียบ เรียบ ร้อย ได้มีการวางแผนที่จะขยายไลน์สินค้าจากพวงมาลัยและพานพุ่ม เข้าสู่วงการเครื่องประดับที่มาจากการพับกระดาษ

งานฝีมือ “พับ เพียบ เรียบ ร้อย” งาน Papercraft ฝีมือประณีตสื่อความเป็นไทย

ข้อมูลติดต่องานฝีมือ พับ เพียบ เรียบ ร้อย
Facebook :www.facebook.com/PubPiabRiabRoy

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น