งานพาร์ทไทม์โรงแรม พนักงานขับรถ ข้อมูลการสมัครและหน้าที่การทำงาน

พนักงานขับรถของโรงแรมหนึ่งใบอาชีพบริการที่เราค้นเคยกันดีเมื่อใช้บริการโรงแรม จะมีพนักงานท่าทางสุภาพพูดจาไพเราะคอยยืนต้อนรับและให้บริการขณะที่เราอยู่บนรถ ซึ่งอาชีพพนักงานขับรถของโรงแรมนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจเพราะสามารถทำเงินได้หลักหมื่น หากเป็นโรงแรมดังๆก็สามารถทำเงินได้หลายหมื่นบาทเมื่อรวมกับทิปที่จะได้ หากท่านสนใจสมัครงานขับรถของโรงแรม แต่ยังไม่มีข้อมูลในการสมัครและรายละเอียดการทำงานต่างๆ เราได้รวบรวมไว้ดังนี้

พนักงานขับรถโรงแรม หน้าที่?

 • ขับรถรับ – ส่ง นักท่องเที่ยวจากสนามบิน รวมถึงรับ-ส่งลูกค้า ที่รีสอร์ทของโรงแรม
 • ขับรถพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามแพคเกจของโรงแรม
 • ขับรถขน – ส่ง อาหาร เครื่องดื่มและอื่นๆให้กับโรงแรม
 • นอกจากขับรถแล้วจะต้องให้บริการลูกค้าอย่างอ่อนน้อมโดยยึดหลักในการให้เกียรติลูกค้า รวมทั้งช่วยลูกค้าขนสัมภาระไปยังห้องพัก เป็นต้น
 • ประสานงานกับพนักงานต้อนรับที่โรงแรมและสนามบิน
 • ดูแล บำรุงรักษาและเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้สมัครตำแหน่งพนักงานขับรถ จำเป็นต้องมีใบอนุญาติขับขี่ประเภท 2 เท่านั้น
 • มีความสามารถในการขับรถตามกฏหมายของประเทศไทย (ขับรถตามกฏจราจร)
 • สามารถปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี และสามารถทำงานเป็นกะได้ อาทิ เช้า, บ่าย และดึก
 • มีบุคลิกภาพที่ดี และใจรักในงานบริการ
 • มีความรู้พื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ( บางโรงแรมอาจไม่จำเป็นต้องมีข้อนี้)

ขั้นตอนขอใบอนุญาติชับขี่รถประเภท2

หากท่านยังไม่มีใบอนุญาติขับขี่ประเภท 2 หรือมีแต่หมดอายุ ท่านจะต้องสอบใบอนุญาติขับขี่/ต่อใบอนุญาติขับขี่ให้เรียบร้อย หากท่านไม่ทราบขั้นตอนการทำใบอนุญาติขับขี่รถประเภท2 เรามีข้อมูลมาให้ท่านดังนี้

เอกสารที่ใช้

 • บัตรประชาชน (ตัวจริง + สำเนา)
 • เอกสารใบรับรองแพทย์ ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน
 • ใบขับขี่ส่วนบุคคล
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

ขั้นตอนขอใบอนุญาติ

 • นำเอกสารไปยื่นที่ขนส่งตามเขตหรือจังหวัดใกล้าบ้านท่าน เมื่อยื่นเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอเรียกตรวจตาบอดสี การตัดสินใจการเบรค การเช็คสายตาทางลึกและทางกว้าง โดยขั้นตอนนี้จะใช้เวลาเพียงไม่นาน
 • ทดสอบสมรรถภาพ อบรม ทดสอบภาคทฤษฎี หรือทดสอบภาคปฏิบัติให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด นั่นก็คือ 90 วันนับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอ
 • ค่าธรรมเนียม 200 บาท

พนักงานขับรถโรงแรม ค่าตอบแทน

 • ค่าตอบแทนจะอยู่ที่เฉลี่ย 10,000 – 15,000 บาท (ไม่รวมทิป)

วิธีการสมัครงาน

 • สมัครด้วยตัวเองที่โรงแรม โดยทางโรงแรมจะติดป้ายประกาศรับสมัครงานไว้ที่บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงแรม
 • ติดต่อสอบถามที่ประชาสัมพันธ์ของโรงแรม
 • ติดตามการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์หรือ Facebook, Instatgram, Twitter ฯลฯ ของโรงแรม

คำแนะนำในการทำงาน

 1. พักผ่อนให้เพียงพอ การทำงานขับรถจำเป็นจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งของตัวเองและผู้ใช้บริการ ดังนั้นต้องพักผ่อนให้เพียงพอ หากเกิดอาการอ่อนล้าหรืออ่อนเพลียในขณะปฏิบัติงานให้แวะพักล้างหน้าล้างตาหรือดื่มน้ำเพื่อให้รู้สึกสดชื่น และเมื่อปฏิบัติหน้าเรียบร้อยควรรีบพักผ่อนในทันที
 2. ขับรถตามกฎจราจร ไม่ฝ่าฝืนกฏหมายและกฏจราจร
 3. ให้บริการอย่างสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เสริมสร้างภาพลักษณ์ของโรงแรมให้ดียิ่งขึ้น