งานพิเศษทำที่บ้านงานฝีมือ ทำเทียนหอมสร้างรายได้เสริม “บ้านเครื่องหอม”
งานพิเศษทำที่บ้านงานฝีมือ ทำเทียนหอมสร้างรายได้เสริม “บ้านเครื่องหอม”

งานพิเศษทำที่บ้านงานฝีมือ ทำเทียนหอมสร้างรายได้เสริม “บ้านเครื่องหอม”

งานพิเศษทำที่บ้านงานฝีมือ ทำเทียนหอมสร้างรายได้เสริม “บ้านเครื่องหอม”

งานพิเศษทำที่บ้านงานฝีมือ ทำเทียนหอมสร้างรายได้เสริม “บ้านเครื่องหอม”

“งานพิเศษทำที่บ้านงานฝีมือ” เพียงแค่คำนี้เชื่อว่าใครได้ยินได้ฟังก็อยากทำกันทั้งนั้น โดยเฉพาะผู้ที่มีงานประจำทำอยู่แล้วยิ่งต้องการ ไว้สำหรับเวลาอยู่บ้านว่างๆ หลังเลิกงานหรือในวันหยุดก็สามารถหยิบงานพิเศษทำที่บ้านงานฝีมือขึ้นมาทำได้แบบเพลินๆ โดยในกลุ่มงานเหล่านี้ก็มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นตัวชิ้นงานหรือช่องทางในการจัดจำหน่าย เพราะปัจจุบันแหล่งรับซื้องานพิเศษทำที่บ้านงานฝีมือมีอยู่มากมายหลายสถานด้วยกัน นอกเหนือไปจากที่เจ้าของชิ้นงานจะทำแล้วนำไปวางขายบนท้องตลาดด้วยตัวเอง

สำหรับช่องทางการขายชิ้นงานพิเศษทำที่บ้านงานฝีมือ ปัจจุบันพบว่ามีจำนวนมากรายที่เปิดรับซื้อชิ้นงานฝีมือในด้านต่างๆ โดยเริ่มต้นจะมีการสอนงานให้กับผู้สนใจหน้าใหม่ก่อนจนกระทั่งเป็นงานสามารถผลิตชิ้นงานได้ ก็จะเริ่มทำผลงานมาส่งศูนย์เหล่านั้นภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ เพื่อให้ชิ้นงานที่ออกมาได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนด ก็จะก่อให้เกิดรายได้ขึ้นภายใต้กรอบของคำว่างานพิเศษทำที่บ้านงานฝีมืออย่างสมบูรณ์ ซึ่งบทความนี้ก็ได้นำหนึ่งงานมาเสนอจากร้านที่รับซื้อหนึ่งรายเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่กำลังมองหางานพิเศษทำที่บ้านงานฝีมือได้ศึกษาและทำความเข้าใจ

งานพิเศษทำที่บ้านงานฝีมือ ทำเทียนหอมสร้างรายได้เสริม “บ้านเครื่องหอม”

โดยเจ้าของธุรกิจงานพิเศษทำที่บ้านงานฝีมือครั้งนี้มีชื่อว่า “บ้านเครื่องหอม” ซึ่งดำเนินการในรูปแบบแจกจ่ายงานให้ทำและรับซื้องานที่มีคุณลักษณะตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยสินค้าที่รับซื้อมีเพียงสินค้าเดียวเท่านั้นคือ “เทียนหอม” ลักษณะการดำเนินธุรกิจจะมีการสอนงานให้ผู้ที่สนใจหน้าใหม่ได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำตามแบบฉบับของทางร้าน จากนั้นเมื่อทำเป็นแล้วก็สามารถรับงานกลับไปทำที่บ้านได้ โดยจะมีออร์เดอร์ส่งไปให้อย่างต่อเนื่อง มีงานตลอดและไม่จำกัดจำนวนในการรับซื้อ ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคน ว่าอยากจะทำจำนวนเท่าไหร่ก็สามารถทำได้เลย ส่วนราคาในการรับซื้อจะอยู่ที่ชิ้นละ 15 บาท

งานพิเศษทำที่บ้านงานฝีมือ ทำเทียนหอมสร้างรายได้เสริม “บ้านเครื่องหอม”

รายละเอียดในการสอนทำเทียนหอมและการรับซื้อของบ้านเครื่องหอม
 • การสอนเป็นแบบตัวต่อตัว
 • รูปแบบการเรียนเป็นการฝึกงานจริง ผลงานที่ทำคืองานที่ทางร้านนำไปขายจริง
 • เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำเพื่อให้ทำเป็น
 • เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้รู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง ในยามที่ต้องทำด้วยตัวเองที่บ้าน
 • สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถเรียนได้เช่นกัน โดยไม่ต้องเข้ามาที่ร้าน แต่สามารถให้ทางร้านส่งรายละเอียดวิธีการทำพร้อมอุปกรณ์ไปให้ และส่งชิ้นงานมาให้ทางร้านดูทางไปรษณีย์ได้
 • ในการติดต่อเพื่อสมัครเรียนหรืออบรมวิธีทำ สามารถติดต่อได้ทุกวันพุธหรือวันอาทิตย์ เวลา 10: 00 น.
 • ใช้เวลาในการเรียนประมาณ 2- 3 ชั่วโมง
 • ในการรับงานกลับไปทำสามารถรับกลับไปได้เลยในวันที่มาเรียนกับทางร้าน
 • ราคารับซื้อเทียนหอมชิ้นละ 15 บาท
 • ชิ้นงานที่ทางร้านจะรับซื้อต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของทางร้าน ทั้งนี้เพื่อให้สินค้าสามารถขายได้จริง
 • การรับซื้อชิ้นงานจะรับจากผู้ที่มาเรียนกับที่ร้านเท่านั้น ไม่รับซื้อเทียนหอมจากบุคคลทั่วไป เพื่อให้สินค้าที่ได้ตรงตามแบบฉบับของทางร้าน
 • ร้านมีที่เดียวไม่มีสาขา

งานพิเศษทำที่บ้านงานฝีมือ ทำเทียนหอมสร้างรายได้เสริม “บ้านเครื่องหอม”

นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในงานพิเศษทำที่บ้านงานฝีมือที่เหมาะสม สำหรับบ้านเครื่องหอมแห่งนี้ ข้อดีมีอยู่หลายอย่างด้วยกัน เช่น ไม่จำกัดชิ้นงานที่รับซื้อ สามารถทำเท่าไหร่ก็ได้ ก็ช่วยให้ผู้ที่ทำมาขายสามารถวางแผนการเงินของตัวเองได้และบริหารเวลาของตัวเองได้อย่างเหมาะสมและลงตัว หากใครที่กำลังมองหาช่องทางในการสร้างรายได้เสริมยามว่างอยู่ก็อย่าลืมให้สถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งตัวเลือกในใจนะคะ

งานพิเศษทำที่บ้านงานฝีมือ ทำเทียนหอมสร้างรายได้เสริม “บ้านเครื่องหอม” งานพิเศษทำที่บ้านงานฝีมือ ทำเทียนหอมสร้างรายได้เสริม “บ้านเครื่องหอม”

ข้อมูลติดต่อธุรกิจบ้านเครื่องหอม
ที่อยู่ : ซอยลาดพร้าว 71
เบอร์โทร : 085-3631179
Email : seatoo72@gmail.com

หมายเหตุ รูปภาพและวีดิโอที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น