ครม.อนุมัติ 2 คนตั้งบริษัทได้ ผลักดันธุรกิจ Startup โต

จัดตั้งบริษัท2คน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแก้ไข พ.ร.บ.แพ่งและพาณิชย์ ในการจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่ เพื่อต้องการอำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนในการขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ ด้วยการยกเลิกการใช้ประทับตรา โดยกำหนดเพียงใบหุ้นทุกใบ ให้กรรมการ 1 คน ผู้มีอำนาจลงนามรายชื่อ และประทับตราถ้ามี เพื่อลดขั้นตอนการขออนุญาตให้สะดวกรวดเร็วขึ้น สามารถลดเวลาเหลือเพียง 4 วัน และผ่อนปรนให้จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด้วยการรวมตัวจัดตั้งบริษัทเพียง 2 คนขึ้นไป จากเดิมกำหนดไว้ 3 คนขึ้นไป สามารถยื่นจัดตั้งบริษัทได้

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การแก้ไขกฎหมายดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการตั้งบริษัทของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ตัองการเริ่มตั้งกิจการ Start ups จึงกำหนดว่า หากมีปัญหาภาระหนี้สิน เมื่อต้องการเรียกร้องสิทธิ์ในการเรียกร้องการชำระหนี้ จากเดิมกำหนดให้ใช้เอกสาร เปลี่ยนเป็นการแจ้งหนังสือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่บอร์ดมีมติจ่ายเงินปันผล การควบควมกิจการ จัดตั้งบริษัทหรือใช้ชื่อบริษัทเดิมได้ แต่ต้องโฆษณาหรือแจ้งผู้ถือหุ้น ผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบในการควบรวมกิจการ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์นำหารือกับกฤษฎีกา เพื่อรัดกุมในเรื่องนอมินีจากชาวต่างชาติ เพราะอาจมีกรรมการผู้ถือหุ้น 1 รายชื่อ แต่ถือหุ้นในอีกหลายบริษัท จึงต้องดูแลให้เข้มงวด

ขอบคุณข้อมูลจาก ผู้จัดการออนไลน์

แสดงความคิดเห็น