จับตามองบทบาทของVisual Media in Marketingทั้งปัจจุบันและในอนาคต
รูปภาพจาก : www.jcount.com

จับตามองบทบาทของ”Visual Media in Marketing”ทั้งปัจจุบันและในอนาคต

จับตามองบทบาทของVisual Media in Marketingทั้งปัจจุบันและในอนาคต
รูปภาพจาก : www.jcount.com

จับตามองบทบาทของ”Visual Media in Marketing”
ทั้งปัจจุบันและในอนาคต

ต้องยอมรับว่าปัจจุบัน Visual Media มีความก้าวหน้าและเป็นเครื่องมือหรือตัวช่วยด้านการตลาดในส่วนการประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.marketingprofs.com ได้นำเสนอข้อมูลไว้ดังนี้ เกือบ1ใน3ชองผู้บริหารอาวุโสด้านการตลาด กล่าวว่า สื่อโสตทัศน์ (ภาพ,วิดีโด,ภาพประกอบ,อินโฟกราฟิก เป็นต้น) เป็นวิธีการที่สร้างขึ้นเพื่อทำอย่างไรให้แบรนด์ของพวกเขาถูกสื่อสารออกไปได้มากที่สุด

จากรายงานดังกล่าวซึ่งนำเสนอข้อมูลบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นจากผู้บริหารอาวุโส ในพื้นที่เลขที่ 177 นอรท์อเมริกา (คิดเป็น 52% จากบริษัทแบบ B2B, 18% จากบริษัทแบบ B2C และอีก 30% จากบริษัทที่เป็นทั้งแบบ B2B และ B2C) โดย 1 ใน 4 ของผู้ตอบแบบสอบถามนั้นทำงานให้กับองค์กรที่สร้างรายได้มากกว่า 1 พันล้านเหรียญต่อปี โดย Infographics จะถูกมองว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งกับการตลาดในปัจจุบันและกลยุทธ์การเล่าเรื่อง

ความสำคัญของสื่อโสตทัศน์ปัจจุบัน
51% ของผู้ตอบแบบสอบถาม Infographics มีความสำคัญ
46% ของผู้ตอบแบบสอบถาม photography มีความสำคัญ
36% ของผู้ตอบแบบสอบถาม video มีความสำคัญ

จับตามองบทบาทของVisual Media in Marketingทั้งปัจจุบันและในอนาคต
รูปภาพจาก : www.marketingprofs.com

 

ความสำคัญของสื่อโสตทัศน์ในอนาคต
79% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า “พวกเขาคิดว่าบทบาทของวิดีโอในตลาดจะมีความสำคัญเพิ่มขึ้นในอนาคต”
60% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า บทบาทของ Infographics จะเพิ่มขึ้น
50% บอกว่าบทบาทของการถ่ายภาพจะเพิ่มขึ้น

ขอขอบคุณขอมูลจาก : http://www.marketingprofs.com

แสดงความคิดเห็น