จิตวิทยาสี : ความหมายของสีมีผลต่อแบรนด์ของคุณอย่างไรบ้าง?

สีสามารถทำให้มนุษย์รับรู้ถึงความรู้สึกต่าง ๆ ผ่านการมองเห็นได้ ซึ่งทำให้สีมีบทบาทสำคัญในการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแฟชั่นที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น หรือร้านเวชภัณฑ์ที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าก็สามารถใช้สีเพื่อสื่อความหมายได้เช่นกัน คุณสามารถศึกษาความหมายของสีเพื่อใช้ในการดึงดูดและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่คุณต้องการได้

จิตวิทยาของสีสามารถนำมาใช้เพื่อช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์และร้านค้าให้มีความน่าสนใจและน่าเชื่อถือในบทความนี้จะอธิบายให้ทราบว่าจิตวิทยาของสีคืออะไร ทำไมสีถึงสำคัญ และให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของสีแต่ละสีเพื่อนำไปปรับใช้ในธุรกิจของคุณ

อะไรคือจิตวิทยาของสี
จิตวิทยาของสีคือการศึกษาเกี่ยวกับสีซึ่งมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของมนุษย์มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาว่าสีมีผลต่อการตัดสินใจในแต่ละวันของมนุษย์อย่างไร เช่น การเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ การเลือกซื้อเครื่องประดับที่เหมาะสมกับสีเสื้อผ้าที่ใส่ สีของ Package ทำให้เลือกอีกยี่ห้อหนึ่งแทนอีกยี่ห้อหนึ่ง หรือสีของไอคอนที่ขึ้นมาทำให้เราสนใจที่จะกดเข้าไป การตัดสินใจในหลายๆเรื่องสีมักมีอิทธิพลต่อความคิดเสมอ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกบางอย่างด้วยเช่นกัน เช่น เพศ ค่านิยม และปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย

ทำไมจิตวิทยาของสีจึงมีความสำคัญในการตลาด
การเลือกสีที่เหมาะสมจะทำให้เกิดความน่าสนใจ ดึงดูด และสามารถสื่อถึงสิ่งที่ต้องการให้ลูกค้ารับรู้ ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างแน่นอน การทำความเข้าใจจิตวิทยาของสีจะทำให้คุณสามารถเลือกใช้สีที่เหมาะสมและทำให้เกิดผลดีกับผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น แต่หากคุณเลือกใช้สีที่ผิดอาจทำให้เกิดผลเสียกับผลิตภัณฑ์ของคุณเช่นกัน

นักการตลาดสามารถใช้สีเพื่อให้ลูกค้ารับรู้ถึงความต้องการที่แบรนด์สื่อออกไป และสร้างอิทธิพลต่อความคิดเพื่อให้เกิดความสนใจต่อแบรนด์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้จิตวิทยาของสีมีความสำคัญในการตลาด

สีแดง
สีแดงเป็นสีที่กระตุ้นความรู้สึกมากที่สุดมักถูกใช้การดึงดูดความสนใจ เช่นการใช้เป็นโลโก้ของแบรนด์ เป็นต้น สีแดงสามารถใช้เพื่อกระตุ้นความต้องการโดยการใช้เป็นสีของปุ่มกดสั่งซื้อ ไอคอนการตัดสินใจต่างๆ รวมไปถึงกระตุ้นความอยากอีกด้วย ทั้งนี้หากใช้สีแดงมากเกินไปอาจทำให้เกิดผลลบมากกว่าบวกได้เช่นกัน

สีส้ม
สีส้มหมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ การผจญภัย ความกระตือรือร้น ความสำเร็จและความสมดุล สีส้มช่วยเพิ่มความรู้สึกสนุกและลื่นไหลส่วนใหญ่มักใช้ในเว็บไซต์ที่ต้องการให้ลูกค้าเข้าชมเป็นเวลานาน

สีเหลือง
สีเหลืองสื่อถึงความสุข การมองโลกในแง่ดี แต่ยังสื่อถึงการหลอกลวง และการเตือนอีกด้วย สีเหลืองถูกใช้เป็นพื้นหลังหรือการตัดขอบสำหรับการออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้เกิดการคิดเชิงบวกกับเว็บไซต์ทำให้ลูกค้ารู้สึกมีความคิดที่เป็นเชิงบวกและมีความสุข คุณสามารถใช้สีเหลืองในแถบข้อความที่เป็นผลประโยชน์กับลูกค้าได้เช่น ข้อความ “จัดส่งฟรี” เป็นต้น

สีชมพู
สีชมพูเป็นสียอดนิยมสำหรับแบรนด์ที่ให้บริการเป็นหลัก ในด้านจิตวิทยาของสีความหมายของสีชมพูหมายถึงความเป็นผู้หญิง ความร่าเริงและความรัก บางแบรนด์ใช้สีชมพูสำหรับของเล่นของเด็กผู้หญิง ในขณะที่บางแบรนด์ เน้นสีสีชมพูในโลโก้การออกแบบเว็บไซต์หรือเพื่อเน้นข้อความสำคัญ

สีเขียว
ในจิตวิทยาของสีสีเขียวเชื่อมโยงกับธรรมชาติ เงิน การเจริญเติบโต ความอุดมสมบูรณ์ และสุขภาพ ซึ่งเป็นสีที่เป็นเชิงบวก แต่ก็ยังมีความหมายถึงเชิงลบบางอย่างเช่นความอิจฉา หากธุรกิจของคุณอยู่ในสาขาของสุขภาพหรือการออกกำลังกายการเลือกเพิ่มสีเขียวให้ร้านค้าของคุณจะส่งผลดีกับธุรกิจของคุณอย่างแน่นอน

สีฟ้า
สีน้ำเงินหมายถึง ความสัมพันธ์ที่แนบชิดกับทะเลและท้องฟ้า ความมั่นคง ความสามัคคี ความสงบ ความไว้วางใจ และความเชื่อมั่น ในทางกลับกันสีน้ำเงินก็มีความหมายเชิงลบเช่น ความหดหู่ และความรู้สึกเย็นชา สีน้ำเงินสามารถใช้เป็นโลโก้ของเว็บไซต์ของคุณ ผู้ประกอบการบางรายใช้สีน้ำเงินเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือในแถบของการรับประกัน

สีม่วง
ในด้านจิตวิทยาสีม่วงเป็นสีราชวงศ์ ความหมายของสีม่วงนั้นเชื่อมโยงกับอำนาจความสูงส่ง ความหรูหรา ภูมิปัญญา และจิตวิญญาณ แต่หลีกเลี่ยงการใช้สีมากเกินไปเพราะอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิด สีม่วงอาจใช้ในการทำกราฟฟิก หรือการทำโลโก้ เป็นต้น

สีขาว
สีขาวแสดงถึงความไร้เดียงสา ความดี ความสะอาด และความอ่อนน้อมถ่อมตน แต่ในบางพื้นที่อาจมีความหมายที่ตรงกันข้าม คุณจะต้องคำนึงถึงสิ่งนี้โดยพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายที่คุณให้บริการ เพราะความหมายในเชิงลบของสีนี้หมายถึงความเย็นชา และไร้จุดหมาย  ในเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซสีขาวเป็นสีที่ถูกใช้มากที่สุด คุณอาจใช้พื้นหลังเป็นสีขาวและตัวอักษรสีดำซึ่งเป็นการผสมสีที่ดีที่สุดเพื่อให้สามารถอ่านได้ชัดเจนและมีความสบายตา

สีดำ
สีดำเป็นสียอดนิยมในการค้าปลีก ในด้านจิตวิทยาของสีความหมายของสีดำเป็นสัญลักษณ์ของความลึกลับ พลัง ความสง่างาม และความซับซ้อน ในทางตรงกันข้ามความหมายของสียังสามารถทำให้เกิดอารมณ์เชิงลบได้ เช่น ความเศร้า และความโกรธ บางแบรนด์ใช้ภาพถ่ายขาวดำในการนำเสนอสินค้าต่างๆ เพื่อสื่อถึงไลฟ์สไตล์ที่มีความลึกลับ และมีพลัง เป็นต้น

สีเทา
สีเทาแสดงถึงความเป็นกลางและความสมดุล ความหมายของสีมาจากการผสมกันของสีขาวกับสีดำ อย่างไรก็ตามสีเทามีความหมายเชิงลบบางอย่างเช่น ภาวะซึมเศร้าและการสูญเสีย สีเทาสามารถใช้เป็นสีตัวอักษรส่วนหัวกราฟิกเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เกิดความสนใจในตัวสินค้าได้

สีน้ำตาล
สีน้ำตาลเป็นสีเอิร์ธโทนซึ่งเป็นสีของดิน ไม้ และหิน ทำให้สีน้ำตาลสื่อถึงความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และธรรมชาติของโลก ในด้านการตลาดจะพบว่าสีน้ำตาลมักใช้ในผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ และอาหาร โดยการใช้สีน้ำตาลเป็นแบรนเนอร์ของผลิตภัณฑ์

แม้ว่าจิตวิทยาด้านสีจะได้รับการศึกษาและวิเคราะห์มาเป็นเวลาหลายปี แต่ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันมากมายเกี่ยวกับผลกระทบที่แน่นอนที่สีมีต่อจิตวิทยาของมนุษย์ เหตุผลหนึ่งคือเมื่อกล่าวถึงจิตวิทยาของสีจะมีตัวแปรมากมายที่ส่งผลกับมนุษย์ ทั้งในเรื่องของสถานที่ การรับรู้สีที่ต่างกัน ความชอบส่วนตัว ประสบการณ์ในอดีต ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความแตกต่างทางเพศ และอื่นๆอีกมากมาย

แสดงความคิดเห็น