จีนปลูกทุเรียน
จีนปลูกทุเรียน

จีนประสบความสําเร็จปลูก “ทุเรียนหมอนทอง” รสชาติดี

เกษตรกรไห่หนานประสบความสําเร็จในการปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองและมูซานคิงที่อําเภอเป่าถึง มณฑลไห่หนานโดยเป็นการนําต้นกล้าจากเวียดนามมาปลูกตั้งแต่เดือน ต.ค. 2557 และติดผลสําเร็จครั้งแรกและมีการเก็บเกี่ยวเมื่อเดือน พ.ค. 2562 โดยผลผลิตมีรสชาติดีและมีความหวาน

ผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ผลของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรมณฑลไห่หนานระบุว่า สถาบันวิจัยต่าง ๆ ในอําเภอเป่าถึงพยายามทดลองปลูกทุเรียนมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ ค.ศ. 1970 แต่ไม่ประสบความสําเร็จ อย่างไรก็ดี ความนิยมทุเรียนในตลาดผู้บริโภคชาวจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะ 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ทําให้การเพาะปลูกทุเรียนได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นมาก โดยผลการศึกษาระบุว่า พื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ในการเพาะปลูกทุเรียนของมณฑลไห่หนาน ได้แก่ เมืองซานย่า (Sanya) อําเภอเป่าถุง (Baoting) อําเภอหลิงสุ่ย (Lingshui) และอําเภอเล่อตง (Ledong)

อนึ่ง ในช่วงเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2562 ไทยส่งออกทุเรียนเป็นมูลค่า 817 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 45 จากช่วงเดียวกันของปี 2561 ในจํานวนนี้ ส่งออกไปจีนเป็นมูลค่า 425 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70 จากช่วงเดียวกันของปี 2561 และถือว่าเป็นตลาดส่งออกทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดของไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

แสดงความคิดเห็น