นวัตกรรมฉายรังสียืดอายุอาหาร
นวัตกรรมฉายรังสียืดอายุอาหาร

“นวัตกรรมฉายรังสี” ปลาร้า-ปลาเค็ม-ปูเค็ม ยืดอายุ 2 ปี สร้างโอกาสส่งออกอาหารพื้นถิ่น

หนุน “นวัตกรรมฉายรังสี” เพิ่มมูลค่า – เก็บรักษา – ส่งออกอาหารพื้นถิ่น งานนี้ “คอปลาร้า” ห้ามพลาด‼️

นายกรัฐมนตรี ติดตามการนำนวัตกรรมฉายรังสีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่เกษตรกร สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(สทน.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคกลาง จัดกิจกรรม Product Champion ถ่ายทอดเทคโนโลยีการฉายรังสีอาหารสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่น เช่น ปลาร้า ปลาเค็ม ปูเค็ม กบแดดเดียว กะปิ ผัดไทย แกงส้ม ผลไม้หมักดองฯลฯ ผลิตสินค้าที่มีเอกลักษณ์ มีมาตรฐานความปลอดภัย (ฆ่าเชื้อโรค พยาธิ แมลง) และยืดอายุการเก็บรักษา เพิ่มโอกาสการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ

อย่างกรณี “ปลาร้า” เป็นอาหารหมักดองซึ่งผู้บริโภคอาจไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัย หากนำมาผ่านกระบวนการฉายรังสีก็จะแก้ข้อกังวลดังกล่าวได้ อาจยืดอายุการเก็บรักษาได้นานออกไปอีก 1-2 ปี เป็นโอกาสทำตลาดในลาว เวียดนาม กัมพูชา และประเทศที่มีคนเอเชียอาศัยอยู่ ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

สำหรับปี 2565 สทน. มีแผนขยายโครงการไปยังพื้นที่ภาคใต้ โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในท้องถิ่น และยังมีแผนการดำเนินงานไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามลำดับ

ผู้ประกอบการที่มีความสนใจ สามารถติดต่อไปที่ ศูนย์ฉายรังสี เทคโนธานี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร.0-2401-9889

 

แสดงความคิดเห็น