ชุดเด็กพื้นเมือง “ฐปนผ้าฝ้าย” โอทอปชุมชนลำพูนชื่อดัง ถูกใจโรงเรียนเด็กและตลาดส่งออก (5)

ชุดเด็กพื้นเมือง “ฐปนผ้าฝ้าย” โอทอปชุมชนลำพูนชื่อดัง ถูกใจโรงเรียนเด็กและตลาดส่งออก

ชุดเด็กพื้นเมือง “ฐปนผ้าฝ้าย” โอทอปชุมชนลำพูนชื่อดัง ถูกใจโรงเรียนเด็กและตลาดส่งออก (5)ชุดเด็กพื้นเมือง “ฐปนผ้าฝ้าย”
โอทอปชุมชนลำพูนชื่อดัง ถูกใจโรงเรียนเด็กและตลาดส่งออก

ผ้าที่ใช้ตัดเย็บเครื่องนุ่งห่มสำหรับประเทศไทยนั้นมีหลากหลายชนิด รวมถึงผ้าฝ้ายที่มีคุณสมบัติของเนื้อผ้าเหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทยที่อุณหภูมิสูงตลอดทั้งปี เพราะเนื้อผ้ามีความนุ่ม โปร่งสบาย สามารถระบายความร้อนได้ดี เส้นใยฝ้ายที่มาจากธรรมชาติแต่ละเส้นยังมีช่องว่างระหว่างเส้นใย ทำให้ยังสามารถตากให้แห้งได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว แบรนด์เสื้อผ้าในไทยจึงนิยมนำผ้าชนิดนี้มาตัดเย็บเสื้อกันจำนวนมาก สำหรับแบรนด์ “ฐปนผ้าฝ้าย” ที่ผลิตชุดเด็กพื้นเมืองจำหน่ายก็เช่นกัน

ชุดเด็กพื้นเมืองฐปนผ้าฝ้ายนั้นมาจากการความคิดของ “คุณอนุธิดา แสงวังคำ” โดยประยุกต์แบบเสื้อผ้าของคุณแม่ของเธอให้เข้ากับกลุ่มลูกค้า ในตอนแรกนั้นแม่เธอได้ทำอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าขายเป็นปกติอยู่แล้ว จนกระทั่งคุณอนุธิดาแต่งงานและนำลูกไปฝากเลี้ยง คุณแม่ของเธอจึงต้องหยุดการทำอาชีพเย็บเสื้อผ้าขาย และหันมาดูแลหลานเพียงอย่างเดียว หลังจากนั้นเธอได้ลาออกจากงานประจำและได้นำเสื้อผ้าที่แม่ได้ตัดเย็บไว้ออกขาย ซึ่งเนื้อผ้าที่นำมาตัดเย็บนั้นเป็นผ้าฝ้ายทอมือโดยคนในชุมชนสะปุ๋งหลวง

ชุดเด็กพื้นเมือง “ฐปนผ้าฝ้าย” โอทอปชุมชนลำพูนชื่อดัง ถูกใจโรงเรียนเด็กและตลาดส่งออก (5)

ผลตอบรับที่ได้นั้นไม่ค่อยดีมาก เพราะเสื้อผ้าที่นำไปออกจำหน่ายนั้นเป็นเสื้อผ้าของผู้ใหญ่ซึ่งมีผู้ประกอบการรายอื่นอีกจำนวนมาก จึงตัดสินใจตัดเย็บเป็นชุดเด็กพื้นเมือง และวางขายครั้งแรกที่ถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2552 ผลตอบรับที่ได้จากทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวนั้นมีเข้ามาอย่างล้นหลาม โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่นิยมนำไปเป็นของฝาก ต่อมาเป็นช่วงที่ผู้คนนิยมการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์จำนวนมาก เธอจึงเปิดช่องทางการขายผ่านออนไลน์เช่นกันทั้ง Facebook และ Line

ในช่วงแรกนั้นกลุ่มลูกค้าของเธอนอกจากบรรดาผู้ปกครองซึ่งเป็นคนในพื้นที่แล้ว ยังมีนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามตลาดนัดต่างๆ แต่ภายหลังได้มีลูกค้าเป็นโรงเรียนเด็กเล็กที่มีนโยบายการให้เด็กใส่ชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ซึ่งมีออเดอร์เข้ามาครั้งละจำนวนมากจนกลายเป็นรายได้หลักของแบรนด์ฐปนผ้าฝ้ายก็ว่าได้ โดยมีราคาเริ่มต้นที่ 150-190 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ไม่สูง เหมาะสำหรับการนำไปจำหน่ายในโรงเรียนเด็ก

ชุดเด็กพื้นเมือง “ฐปนผ้าฝ้าย” โอทอปชุมชนลำพูนชื่อดัง ถูกใจโรงเรียนเด็กและตลาดส่งออก (5)

แน่นอนว่าชุดเด็กพื้นเมืองแบรนด์ฐปนผ้าฝ้ายยังคงใช้ผ้าฝ้ายทอมือจากคนในชุมชนสะปุ๋งหลวงจึงได้มีการผลักดันให้แบรนด์กลายเป็นสินค้าโอทอปของจังหวัดลำพูน  อีกทั้งยังเป็นสุดยอดสินค้าโอทอป 3 ดาว ประจำปี 2555 ด้วยชื่อเสียงการันตีคุณภาพมากขนาดนี้ทำให้สินค้าได้มีโอกาสไปแสดงที่งานจัดแสดงสินค้าที่เมืองทองธานี ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งลูกค้าจากต่างประเทศที่มีออเดอร์จากเยอรมนีเข้ามาครั้งละหลายหมื่นบาท

ชุดเด็กพื้นเมือง “ฐปนผ้าฝ้าย” โอทอปชุมชนลำพูนชื่อดัง ถูกใจโรงเรียนเด็กและตลาดส่งออก (5)

เมื่อแบรนด์มีการเติบโตคุณอนุธิดาต้องพัฒนารูปแบบของชุดเด็กพื้นเมืองให้เหมาะสมกับลูกค้าที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งการออกแบบให้มีความเป็นสากล และมีการประยุกต์นวัตกรรมเข้ากับสินค้า คือ การใช้เทคโนโลยีนาโนเข้ามาเคลือบที่ผิวผ้า ทำให้คราบสกปรกทั้งหลายไม่เลอะเสื้อและสวมใส่ได้นานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยัง เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า โดยหลังจากมีการประยุกต์นาโนเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้ว ราคาชุดเด็กพื้นเมืองแต่ละชุดนั้นเพิ่มสูงขึ้นกว่า 50%

แบรนด์ฐปนผ้าฝ้ายเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ไม่ใช่เพียงแต่มุ่งหวังประโยชน์ให้แก่กิจการแต่ยังเป็นการกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชนด้วย ซึ่งสามารถผลิตสินค้าได้วันละประมาณ 100 ชุด ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวจำนวนมาก และยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในชุมชนอีกด้วย

ชุดเด็กพื้นเมือง “ฐปนผ้าฝ้าย” โอทอปชุมชนลำพูนชื่อดัง ถูกใจโรงเรียนเด็กและตลาดส่งออก (5)

ข้อมูลติดต่อชุดเด็กพื้นเมือง ฐปนผ้าฝ้าย
Facebook : www.facebook.com/thapana.pafai
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1839644 ,083-7606932

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น
ขอขอบคุณรูปภาพจาก : ฐปนผ้าฝ้าย
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์

แสดงความคิดเห็น