ช้อปอโฮลิก แอด เจมาร์เก็ต แหล่งค้าแยกเกษตรฯ เส้นทางสัญจรผู้คนคับคั่ง
ช้อปอโฮลิก แอด เจมาร์เก็ต แหล่งค้าแยกเกษตรฯ เส้นทางสัญจรผู้คนคับคั่ง

ช้อปอโฮลิก แอด เจมาร์เก็ต แหล่งค้าแยกเกษตรฯ เส้นทางสัญจรผู้คนคับคั่ง

ช้อปอโฮลิก แอด เจมาร์เก็ต แหล่งค้าแยกเกษตรฯ เส้นทางสัญจรผู้คนคับคั่ง

ช้อปอโฮลิก แอด เจมาร์เก็ต แหล่งค้าแยกเกษตรฯ
เส้นทางสัญจรผู้คนคับคั่ง

“ช้อปอโฮลิก แอด เจมาร์เก็ต” แหล่งทำเลค้าขายตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน บริเวณแยกเกษตรฯ ที่ตรงนี้ถือได้ว่ามีผู้คนคับคั่งมาก แม้จะเป็นบริเวณตรงข้ามสถานศึกษา แต่จากการสังเกตกลับพบว่าผู้คนบริเวณนี้มีความหลากหลายมากกว่านั้น ไม่เฉพาะนักศึกษาเพียงอย่างเดียวถือเป็นแหล่งรวมพลทุกกลุ่มเอาไว้ ทำให้บริเวณดังกล่าวเป็นอีกแหล่งทำเงินที่น่าสนใจ โดยช้อปอโฮลิก แอด เจมาร์เก็ตซึ่งตั้งอยู่บริเวณดังกล่าวก็ถือเป็นทำเลขายของที่น่าสนใจด้วยเช่นกัน

“ช้อปอโฮลิก แอด เจมาร์เก็ต”เดิมทีถูกเรียกว่าตลาดอมรพันธ์ ซึ่งมีอายุยาวนานกว่า 45 ปี จากตลาดสดก็มีการปรับเพิ่มขยับขยายให้กลายเป็นพลาซ่าผสมผสานกับตลาดสดอย่างลงตัว จากนั้นก็ขยายต่อไปอีกในส่วนของอาคารพาณิชย์ 5 ชั้น ซึ่งรวบรวมไว้ด้วยร้านค้าต่างๆ ตามโซนที่ทางฝ่ายการจัดการตลาดหรือแหล่งค้าขายได้กำหนดไว้ สำหรับช้อปอโฮลิก แอด เจมาร์เก็ตก็นับเป็นส่วนที่ต่อยอดออกมาจากของเดิม ให้มีความทันสมัยและลงตัวกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ได้มากขึ้น

ช้อปอโฮลิก แอด เจมาร์เก็ต แหล่งค้าแยกเกษตรฯ เส้นทางสัญจรผู้คนคับคั่ง

ในส่วนของพื้นที่ขายภายในช้อปอโฮลิก แอด เจมาร์เก็ตมีการแบ่งออกเป็นโซน ได้แก่ โซนตลาดสด โซนพลาซ่า และโซนฟู้ดคอร์ท ซึ่งมีรายละเอียดในเรื่องของเวลาขายที่แตกต่างกันออกไป ทั้งสินค้าแต่ละโซนก็แตกต่างกันด้วย โดยภาพรวมของช้อปอโฮลิก แอด เจมาร์เก็ตจะมีการดำเนินการในรูปแบบพลาซ่ามากกว่าแบบอื่นๆ

สำหรับโซนพลาซ่าของช้อปอโฮลิก แอด เจมาร์เก็ตมีพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 2 ชั้น และมีพื้นที่อาคารพาณิชย์อีก 5 ชั้น ประกอบไปด้วยร้านค้าต่างๆ ตามโซนที่ทางแหล่งค้าขายได้กำหนดไว้ อาทิ Top daily 24 hours, ตลาดสด (Fresh Market), Heath & Beauty, Mobile, Fashion, Food court, Internet & Game, Entertainment และ Educationทั้งนี้เพื่อรองรับลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายในเรื่องของเพศและวัย

ช้อปอโฮลิก แอด เจมาร์เก็ต แหล่งค้าแยกเกษตรฯ เส้นทางสัญจรผู้คนคับคั่ง

จำนวนล็อคของพื้นที่ขายของช้อปอโฮลิก แอด เจมาร์เก็ต แบ่งออกเป็น 2 เฟส เฟส 1 มีจำนวน 12- 20 ล็อคส่วนเฟสที่ 2 มีจำนวน 20 – 30 ล็อคขนาดพื้นที่ของแต่ละล็อคคือ 2×2 เมตร อยู่บริเวณใต้อาคาร ขณะที่กำลังเปิดให้ขายฟรี 14 วัน เป็นโปรโมชั่นภายใต้เงื่อนไขว่าผู้ค้าต้องเป็น นักเรียน นักศึกษา และอายุไม่เกิน 21 ปี เท่านั้น ซึ่งสินค้าที่สามารถนำมาวางขายสำหรับโปรโมชั่นนี้ต้องเป็นสินค้างานแฮนเมด หรือผลิตขึ้นเองเท่านั้น นอกจากนี้ในส่วนของสินค้ากลุ่ม Green Market ต้องแจ้งให้ทางแหล่งค้าขายทราบก่อนว่าเป็นสินค้ากลุ่ม Green Marketอย่างไร

ช้อปอโฮลิก แอด เจมาร์เก็ต แหล่งค้าแยกเกษตรฯ เส้นทางสัญจรผู้คนคับคั่ง

สินค้าที่สามารถวางขายได้ในช้อปอโฮลิก แอด เจมาร์เก็ต ได้แก่ สินค้าไลฟ์สไตล์ทุกประเภท เพื่อรองรับได้ทั้งกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น กลุ่มคนทำงาน และกลุ่มคนอื่นๆ เนื่องจากบริเวณนี้มีจำนวนคนมากมายและมีความหลากหลาย ผสมผสานกันในทุกรูปแบบ ซึ่งมีความต้องการในสินค้าที่แตกต่างกันออกไป สำหรับอาหารก็สามารถวางขายได้เช่นกัน แต่จะเน้นหนักที่ขนมหายาก และขนมที่มีชื่อเสียง รวมไปถึงสินค้า OTOP ที่ทางช้อปอโฮลิก แอด เจมาร์เก็ตมีความต้องการเป็นพิเศษ ซึ่งต้องได้รับการคัดเลือกก่อนจึงจะสามารถวางขายได้ โดยการส่งภาพและรายละเอียดสินค้าให้พิจารณาทางอีเมล์

ช้อปอโฮลิก แอด เจมาร์เก็ต แหล่งค้าแยกเกษตรฯ เส้นทางสัญจรผู้คนคับคั่ง
ช้อปอโฮลิก แอด เจมาร์เก็ต รายละเอียด
  • เวลาที่ขายตลาดสด 03.00 – 14.00 น. พลาซ่า 10.00 – 19.00 น. ฟู้ดคอร์ท 06.00 – 16.00 น.
  • มีพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร แบ่งเป็น 2 ชั้น และพื้นที่อาคารพาณิชย์อีก 5 ชั้น ประกอบด้วยร้านค้าตามโซนต่างๆ
  • มีพื้นที่เปล่าอยู่ใต้อาคาร ขนาดพื้นที่แต่ละล็อคเป็น 2×2 เมตร สำหรับผู้ค้าที่เป็นนักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 21 ปี
  • รายละเอียดเชิงลึกต้องสอบถามทางช้อปอโฮลิก แอด เจมาร์เก็ตโดยตรง เนื่องจากมีความซับซ้อนในเรื่องของโซนค้าขายสำหรับสินค้าบางประเภทต้องส่งภาพเพื่อพิจารณาทางอีเมล์ก่อน เพื่อรอการติดต่อกลับ

ช้อปอโฮลิก แอด เจมาร์เก็ต แหล่งค้าแยกเกษตรฯ เส้นทางสัญจรผู้คนคับคั่ง

ข้อมูลติดต่อช้อปอโฮลิก แอด เจมาร์เก็ต
ที่อยู่ : J-market @ AmornphanKaset (อมรพันธ์ เกษตร) สีแยกเกษตร ซอยงามวงศ์วาน 64 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 089-8733431, 02-2776310
แฟกซ์ : 02-6931092
Email :first.macexhibit@gmail.com, sales1.macx@gmail.com
Line ID :firstmacx
Facebook :https://www.facebook.com/j.market.kaset

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น