อินไซต์พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของคนไทย
อินไซต์พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของคนไทย

อินไซต์พฤติกรรมการเลือกซื้อ “รถยนต์ไฟฟ้า” ของคนไทย

รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles) กำลังเป็นที่สนใจของคนไทย เทรนด์รักษ์โลก ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ตัวเลือกรถยนต์ไฟฟ้าที่หลากหลาย และนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า ต่างส่งผลให้ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างเป็นประวัติการณ์ ในปีนี้ งานวิจัย Gearshift 2022: Purchase Journey of Thai New Car Buyers ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง Google และ Kantar ได้เผย 3 อินไซต์พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของคนไทยที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการและนักการตลาดเตรียมพร้อมกับตลาดกลุ่มนี้

1. ปัจจัยหลักที่ทำให้คนไทยสนใจรถยนต์ไฟฟ้า คือการได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม
คนไทยสนใจรถยนต์ไฟฟ้าประเภทไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริด มากกว่ารถยนต์ไฟฟ้า100% โดยมากกว่า 1 ใน 4 ของผู้ซื้อรถยนต์ชาวไทยพิจารณารถยนต์ประเภทไฮบริด เหตุผลหลักที่คนไทยสนใจรถยนต์ไฟฟ้าคือ การได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม


2. ออนไลน์เป็นช่องทางหลักในการค้นหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีใหม่ การหาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจและเพิ่มความมั่นใจก่อนการซื้อเป็นสิ่งสำคัญ กว่า 70% ของคนไทยที่มีความสนใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าใช้เวลามากกว่า 1 เดือนในการค้นหาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อ ซึ่งสื่อออนไลน์ 3 อันดับแรกที่คนไทยใช้หาข้อมูล คือ วิดีโอ การรีวิวจากผู้เชี่ยวชาญ และการค้นหาบน Search Engine

3. ผู้ซื้อรถค้นหาข้อมูลหลากหลายด้านก่อนตัดสินใจ
ผู้สนใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าไทยค้นหาข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า เช่น แบรนด์ รุ่นรถ รวมถึงสถานีชาร์จ แม้ว่าจำนวนแบรนด์และรุ่นของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยยังมีจำนวนไม่มาก ผู้ที่กำลังตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจะมีจำนวนรุ่นรถที่พิจารณาโดยเฉลี่ย 4 รุ่น

อีกทั้งเราพบว่า 96% ของผู้ที่สนใจซื้อรถที่ดูวิดีโอเกี่ยวกับรถยนต์ จะทำกิจกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการซื้อรถอย่างน้อย 1 อย่าง ทั้งบนออนไลน์และบนออฟไลน์

cr : thinkwithgoogle

แสดงความคิดเห็น