ตลาดจีนสินค้าเส้นผม
ตลาดจีนสินค้าเส้นผม

เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคจีนในตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเส้นผม

อุตสาหกรรมความงามของประเทศจีนกำลังเฟื่องฟูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเส้นผมซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 2.22 ล้านล้านบาทในปี 2568 เนื่องจากมาจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ได้แก่รายได้ของประชากรชาวจีนที่เพิ่มสูงขึ้น การยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และการให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบริโภคสินค้าและบริการด้านความงามเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิว พบว่าปัจจัยสำคัญที่ผู้บริโภคชาวจีนให้ความสนใจมากที่สุดคือ ภาพลักษณ์ของแบรนด์ โดยมีสัดส่วนสูงถึง 65.83% แสดงให้เห็นว่าชาวจีนให้ความสำคัญกับการสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสารแบรนด์อย่างมาก นอกจากนี้ยังให้ความสนใจกับปัจจัยด้านราคา ซึ่งมีสัดส่วน 58.65% ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 52.3% และคุณภาพ 48.56% ตามลำดับ

สำหรับช่องทางการจัดจำหน่าย ร้านค้าออนไลน์เป็นช่องทางหลักที่ผู้บริโภคจีนนิยมซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวมากที่สุด โดยมีสัดส่วน 46.76% เนื่องจากความสะดวกสบายและรวดเร็วในการเลือกซื้อสินค้า อย่างไรก็ตาม ช่องทางออฟไลน์ก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่ไม่น้อย อาทิ สถานเสริมความงาม (46.28%) ร้านค้าปลีก (46.16%) และร้านค้าเฉพาะทาง (44.24%) เป็นต้น

ในขณะที่สำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม คุณประโยชน์ที่ผู้บริโภคชาวจีนให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ประสิทธิภาพในการขจัดรังแคและความมัน มีสัดส่วน 43.17% รองลงมาคือ ความนุ่มและความยืดหยุ่นของเส้นผม (40.53%) การควบคุมความมัน (40.17%) และการป้องกันผมร่วง (38.61%) ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าชาวจีนให้ความสำคัญกับคุณประโยชน์หลักๆ ในการดูแลเส้นผมอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม พบว่าช่องทางออฟไลน์เป็นที่นิยมมากกว่าออนไลน์ โดยผู้บริโภคชาวจีนนิยมเลือกซื้อสินค้าผ่านแผนกเครื่องสำอางในห้างสรรพสินค้ามากที่สุด ในสัดส่วน 63.79% เนื่องจากสามารถสัมผัสและทดลองสินค้าได้จริง รวมทั้งมีพนักงานแนะนำสินค้าอย่างละเอียด รองลงมาคือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในสัดส่วน 55.28% และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ 32.01% ตามลำดับ

นอกจากนี้จากข้อมูลยังพบว่า ผู้บริโภคชาวจีนในปัจจุบันให้ความสำคัญกับคุณภาพและความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ต่อตนเองมากขึ้น มีความพร้อมที่จะลงทุนด้วยเวลาและเงินเพื่อปรับปรุงรูปลักษณ์และดูแลตัวเองให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการที่มีความสนใจจะนำเข้าผลิตภัณฑ์ความงามเข้าสู่ตลาดจีน จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด

หากผู้ประกอบการสามารถทำได้สำเร็จ ก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จในตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเส้นผมของจีนได้ไม่ยาก โดยสามารถเริ่มต้นจากการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้และผลักดันยอดขายในระยะเริ่มแรก ก่อนจะขยายไปสู่ช่องทางออฟไลน์อื่นๆ เมื่อแบรนด์มีความแข็งแกร่งมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น