ตลาดนัดพูลเจริญ บางนา กม.16 ทำเลทองย่านโรงงานและบ้านเอื้ออาทร
ตลาดนัดพูลเจริญ บางนา กม.16 ทำเลทองย่านโรงงานและบ้านเอื้ออาทร

ตลาดนัดพูลเจริญ บางนา กม.16 ทำเลทองย่านโรงงานและบ้านเอื้ออาทร

ตลาดนัดพูลเจริญ บางนา กม.16 ทำเลทองย่านโรงงานและบ้านเอื้ออาทร

ตลาดนัดพูลเจริญ บางนา กม.16 ทำเลทองย่านโรงงานและบ้านเอื้ออาทร

“ตลาดนัดพูลเจริญ บางนา กม.16” อีกหนึ่งทำเลทองค้าขายดี เพราะตั้งอยู่ในย่านที่พักอาศัยจำนวนมาก แถมยังมีโรงงานรายล้อมอยู่รอบทิศของตลาดนัดพูลเจริญ บางนา กม.16 ก็ส่งผลให้จำนวนคนในบริเวณนี้มีคับคั่ง ทั้งยังมีพฤติกรรมที่ต้องจับจ่ายซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้จำเป็น รวมไปถึงอาหาร และทั้งหมดที่กล่าวมาก็สามารถหาซื้อได้ที่ตลาดนัดพูลเจริญ บางนา กม.16 ทั้งสิ้น เพราะมีการค้าขายอย่างครอบคลุมทุกประเภทสินค้าที่กล่าวมา

“ตลาดนัดพูลเจริญ บางนา กม.16” ตั้งอยู่ในย่านบางนา อีกหนึ่งแหล่งซึ่งอยู่ชานเมืองแต่มีผู้อาศัยอยู่ในจำนวนไม่น้อย ทั้งยังเต็มไปด้วยชุมชนขนาดใหญ่มากมาย กระจัดกระจายอยู่ทั่ว สำหรับตลาดนัดพูลเจริญ บางนา กม.16 ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทำเลซึ่งอยู่ใกล้กับชุมชนหนึ่ง มีที่พักอาศัยมากมาย ทั้งบ้านเอื้ออาทร อาคารพาณิชย์ รวมไปถึงโรงงานอีกหลายแห่งด้วยกัน ทำให้ปริมาณคนในบริเวณนี้มีนับหมื่นคน ประกอบไปด้วยผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นและผู้ที่สัญจรผ่านไปมา

ตลาดนัดพูลเจริญ บางนา กม.16 ทำเลทองย่านโรงงานและบ้านเอื้ออาทร

“ตลาดนัดพูลเจริญ บางนา กม.16” ลักษณะของพื้นที่ตั้งอยู่บนบริเวณที่โล่งกว้างขนาดใหญ่กว่า 8 ไร่ ภายใต้เต็นท์ขนาดใหญ่ที่ทางตลาดได้จัดไว้ให้พ่อค้าแม่ค้าเพื่ออำนวยความสะดวกสบาย ในเรื่องของแดดลมหรือฝน ที่พ่อค้าแม่ค้าไม่จำเป็นต้องกังวลเลยในข้อนี้ เพราะตลาดนัดพูลเจริญ บางนา กม.16 ได้มีการจัดทำอย่างดีให้อยู่ภายในเต็นท์ที่แข็งแรง แม้แต่ลูกค้าที่เข้ามาหาซื้อสินค้าก็เช่นกัน ที่จะได้รับความสะดวกในส่วนนี้ ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่น่าสนใจ และสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี

“ตลาดนัดพูลเจริญ บางนา กม.16” มีกลุ่มลูกค้าส่วนมากเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น และอาจมีขาจรปนเปเข้ามาด้วย เนื่องจากตลาดอยู่ใกล้กันกับโรงงาน ก็ทำให้พนักงานโรงเรียนที่ถึงแม้ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในย่านนี้ก็สามารถเข้ามาหาซื้อสินค้าได้เช่นกัน ในช่วงหลังเลิกงานเพื่อติดไม้ติดมือกลับบ้านไป และสำหรับราคาขายสินค้า เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป็นคนในท้องที่ รวมไปถึงพนักงานโรงงาน กำลังซื้อค่อนข้างจำกัดก็ทำให้ราคาของสินค้าภายในตลาดนัดพูลเจริญ บางนา กม.16 ค่อนข้างถูกพอสมควร เพื่อให้สอดคล้องกับกำลังซื้อและพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า

ตลาดนัดพูลเจริญ บางนา กม.16 ทำเลทองย่านโรงงานและบ้านเอื้ออาทร

การขายสินค้าภายในตลาดนัดพูลเจริญ บางนา กม.16 แบ่งออกเป็น 2 หมวดหมู่ ได้แก่ สินค้าประเภทเสื้อผ้า และสินค้าประเภทอาหารซึ่งมีทั้งของสดและอาหารสำเร็จรูป โดยจะมีการจัดโซนไว้อย่างชัดเจน เพื่อแยกของกินกับของใช้ให้ออกจากกัน สำหรับราคาค่าเช่าที่ก็จะแตกต่างกันด้วย ตามความเหมาะสมในรายละเอียด และสำหรับสินค้าที่มีขายในตลาดนัดพูลเจริญ บางนา กม.16 ส่วนมากก็จะเป็นสินค้าที่สอดคล้องในชีวิตประจำวันของคนทั่วไป ไม่เน้นหนักที่สินค้าฟุ่มเฟือยมากนัก

ลักษณะของตลาดนัดพูลเจริญ บางนา กม.16 ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 8ไร่ มีการแบ่งออกเป็นแถวๆ ทั้งหมด 7 แถวด้วยกัน ได้แก่ แถว A, แถว B, แถว C, แถว D, แถว E, แถว F และแถว Gโดยในแต่ละแถวจะแบ่งออกเป็น 18 ล็อค ดังนั้นจำนวนล็อคทั้งหมดในตลาดนัดพูลเจริญ บางนา กม.16 จะมีทั้งหมด 126 ล็อคด้วยกัน ซึ่งร้านค้าแต่ละร้านในตลาดนัดพูลเจริญ บางนา กม.16 จะค้าขายกันอยู่ภายใต้เต็นท์ผ้าใบขนาดใหญ่

ตลาดนัดพูลเจริญ บางนา กม.16 ทำเลทองย่านโรงงานและบ้านเอื้ออาทร
“ตลาดนัดพูลเจริญ บางนา กม.16” รายละเอียด
  • วันที่ขายคือทุกวัน
  • ช่วงเวลาที่ขายคือ 16:00- 22:00 น.
  • ค่าเช่าสำหรับล็อคขาจรล็อคละ 75 บาทต่อวัน (ขายอาหาร) และล็อคละ 60 บาทต่อวัน (ขายเสื้อผ้าและสินค้าทั่วไป)
  • ค่าเช่าสำหรับขาประจำล็อคละ 525 บาทต่อสัปดาห์ (ขายอาหาร) และล็อคละ 420 บาทต่อสัปดาห์ (ขายเสื้อผ้าและสินค้าทั่วไป)
  • ขนาดพื้นที่ 2×2 เมตร

ตลาดนัดพูลเจริญ บางนา กม.16 ทำเลทองย่านโรงงานและบ้านเอื้ออาทร

ข้อมูลติดต่อตลาดนัดพูลเจริญ บางนา กม.16
ที่อยู่ : 33/10 ซอยพูลเจริญ แขวงบางโฉลง เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 085-516-4787, 086-5616471
Email :s6448800@hotmail.com

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น