ตลาดนัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลาดนัดย่านรั้วมหาวิทยาลัยชื่อดัง

ตลาดนัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลาดนัดย่านรั้วมหาวิทยาลัยชื่อดัง

ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยกเลิกการจัดตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย

ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

แสดงความคิดเห็น