ตลาดนัดหมู่บ้านดีเค ค่าเช่าที่ถูก ทำเลติดชุมชนหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่

ตลาดนัดหมู่บ้านดีเค ค่าเช่าที่ถูก ทำเลติดชุมชนหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่

ตลาดนัดหมู่บ้านดีเค ค่าเช่าที่ถูก ทำเลติดชุมชนหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่

ตลาดนัดหมู่บ้านดีเค ค่าเช่าที่ถูก ทำเลติดชุมชนหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่

“ตลาดนัดหมู่บ้านดีเค” ตลาดนัดย่านหมู่บ้าน จัดเป็นตลาดนัดย่านแหล่งชุมชนที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งที่สามารถทำกำไรให้กับผู้ค้าได้อย่างเหมาะสม จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนครัวเรือนของหมู่บ้านนั้นๆและสำหรับตลาดนัดหมู่บ้านดีเค ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใกล้กันกับหมู่บ้านดีเคมีจำนวนผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่น ส่งผลดีต่อการสร้างกำไรได้อย่างเหมาะสม ในราคาค่าเช่าที่ถูกแสนถูก

“ตลาดนัดหมู่บ้านดีเค” มีที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้กันกับหมู่บ้านดีเค ในย่านพระราม 2 เขตบางบอน นอกจากพื้นที่จะตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งที่พักอาศัยขนาดใหญ่ ยังเป็นทางสัญจรผ่านไปมาของรถยนต์จำนวนมากด้วย สามารถเข้าออกได้ถึงสองทาง ทางแรกสามารถเข้าได้ทางถนนกาญจนาภิเษก ส่วนอีกหนึ่งทางสามารถเข้าได้ทางถนนพระราม 2

ตลาดนัดหมู่บ้านดีเค ค่าเช่าที่ถูก ทำเลติดชุมชนหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่

“ตลาดนัดหมู่บ้านดีเค” มีบริเวณโดยรอบซึ่งรายล้อมไปด้วยสถานที่สำคัญต่างๆ มากมาย เช่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 2, แมคโคร, โรงพยาบาลเอกชนต่างๆ ทั้งยังใกล้กันกับโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทและห้างร้านจำนวนมาก และใกล้กับทางด่วนหลายสายด้วยกัน ได้แก่ ทางด่วนบางพลี-สุนสวัสดิ์-พระราม 2, ทางด่วนดาวคะนอง ทั้งยังเป็นเส้นทางของรถประจำทางอีกหลายสาย ใกล้แหล่งช้อปปิ้งอื่นๆ อีกมากมาย สื่อให้เห็นถึงความเป็นชุมชน ซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองของพื้นที่ ก่อให้เกิดการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง

จุดเด่นของตลาดนัดหมู่บ้านดีเคอยู่ที่ค่าเช่าที่เป็นเรื่องหลัก เพราะคิดค่าเช่าเพียงล็อคละ 50- 60 บาทต่อวันเท่านั้นทำให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถตั้งราคาขายได้ในราคาถูก ตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี กระทั่งสามารถขายสินค้าได้คล่องตัว
กลุ่มลูกค้าของตลาดนัดหมู่บ้านดีเคส่วนมากเป็นชาวกัมพูชา เนื่องจากพื้นที่ซึ่งมีคนกลุ่มนี้อาศัยอยู่เยอะโดยรอบ นอกจากนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านดีเคเอง ซึ่งมีอยู่หนาแน่น ทำให้ผู้ค้าของตลาดนัดหมู่บ้านดีเคสามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในจำนวนไม่น้อย

ตลาดนัดหมู่บ้านดีเค ค่าเช่าที่ถูก ทำเลติดชุมชนหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่

การจัดพื้นที่เพื่อให้ขายของในตลาดนัดหมู่บ้านดีเค จะมีการแบ่งโซนออกจากกันระหว่างเสื้อผ้าและอาหารโดยชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า และทำให้ตลาดนัดมีความเป็นระเบียบระเรียบร้อย โดยราคาค่าเช่าที่ของตลาดนัดหมู่บ้านดีเคก็จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ราคา ซึ่งจะใช้สินค้าเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ล็อคขายอาหารจะอยู่ที่ล็อคละ 50 บาท และล็อคขายเสื้อผ้าจะคิดค่าเช่าเป็นล็อคละ 60 บาท

ลักษณะของตลาดนัดหมู่บ้านดีเคจะมีทั้งแบบแผงค้า และแบบที่จอดรถเข็นร้านค้า มีเต็นท์ผ้าใบครอบคลุมพื้นที่ของตลาดนัดเอาไว้เพื่อบังแดดบังฝนให้กับร้านค้าแต่ละร้านในตลาดนัดหมู่บ้านดีเค

ตลาดนัดหมู่บ้านดีเค ค่าเช่าที่ถูก ทำเลติดชุมชนหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่

“ตลาดนัดหมู่บ้านดีเค”มีการขายของกันทุกวัน ในช่วงเย็นไปจนถึงหัวค่ำ ตั้งบ่ายสองโมงไปจนถึงสามทุ่ม สินค้าที่ขายจะเป็นสินค้าที่สอดคล้องในชีวิตประจำวัน ได้แก่ เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น นอกจากนี้ก็จะมีอาหารเป็นสินค้าที่หลักๆ ของตลาดนัดหมู่บ้านดีเค โดยอาหารที่มีขายในตลาดนัดนี้จะมีทั้งของสดและอาหารปรุงสำเร็จ ราคาสินค้าโดยรวมเป็นราคาค่อนข้างถูก เนื่องจากค่าเช่าที่ถูก และลูกค้าส่วนมากเป็นคนในพื้นที่ กำลังซื้ออยู่ในระดับปานกลางไปจนถึงระดับกำลังซื้อต่ำ

ตลาดนัดหมู่บ้านดีเค ค่าเช่าที่ถูก ทำเลติดชุมชนหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่

“ตลาดนัดหมู่บ้านดีเค” รายละเอียด

  • ที่ตั้งของตลาดอยู่บริเวณซอยหมู่บ้านดีเค ถนนพระราม 2 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ
  • วันที่ขายคือทุกวัน
  • ช่วงเวลาที่ขายคือ 14:00-21:00 น.
  • ค่าเช่าที่ล็อคละ 50-60 บาทต่อวัน แบ่งเป็นล็อคขายอาหารค่าเช่า 50 บาท และล็อคขายเสื้อผ้าค่าเช่า 60 บาท
  • ค่าไฟฟ้าหลอดเล็กคิด 10 บาท หลอดใหญ่คิด 20 บาท
  • ต้องติดต่อสอบถามล็อคว่างจากทางตลาดในวันที่จะขายก่อน โดยสามารถสอบถามได้ทางโทรศัพท์

ตลาดนัดหมู่บ้านดีเค ค่าเช่าที่ถูก ทำเลติดชุมชนหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่

ข้อมูลติดต่อตลาดนัดหมู่บ้านดีเค
ที่อยู่ : ซอยหมู่บ้านดีเค ถนนพระราม 2 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 089-205-0674, 081-684-6617

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น