ตลาดนัด ม.หัวเฉียว ทำเลค้าขายในมหาลัย รองรับนักศึกษาขาช้อปฯ

ตลาดนัด ม.หัวเฉียว ทำเลค้าขายในมหาลัย รองรับนักศึกษาขาช้อปฯ

ตลาดนัด ม.หัวเฉียว ทำเลค้าขายในมหาลัย รองรับนักศึกษาขาช้อปฯ

ตลาดนัด ม.หัวเฉียว ทำเลค้าขายในมหาลัย รองรับนักศึกษาขาช้อปฯ

“ตลาดนัด ม.หัวเฉียว” เป็นตลาดนัดในมหาวิทยาลัยที่มีกลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก จากความนิยมในสังคมปัจจุบันพบว่าทุกๆ มหาวิทยาลัยมักมีตลาดนัดเกิดขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมนักศึกษาส่วนมากชื่นชอบการเดินช้อปปิ้งในตลาดนัด ทำให้ทำเลค้าขายหมวดหมู่นี้ทำกำไรได้ดีพอสมควร โดยตลาดนัด ม.หัวเฉียวก็เป็นหนึ่งในทำเลค้าขายเหล่านั้นที่สามารถสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าในจำนวนที่เหมาะสม เป็นที่มาของความนิยมที่ผู้ค้าหลายคนต้องการจับจองพื้นที่

“ตลาดนัด ม.หัวเฉียว” อยู่ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รวบรวมไว้ด้วยนักศึกษาจำนวนมาก ส่งผลให้การค้าขายมีความคล่องตัว โดยจะจัดขึ้นทุกวันอังคารที่ 1 และที่ 3 ของเดือนเท่านั้น และทุกครั้งที่มีตลาดนัดเกิดขึ้นบรรดานักศึกษาและ อาจารย์ บุคลากรฝ่ายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยจะเข้ามาเดินซื้อของกันอย่างพลุกพล่านเลยทีเดียว เนื่องจากเป็นตลาดนัดที่ไม่ได้มีขึ้นทุกสัปดาห์ แต่มีขึ้นนานๆ ครั้ง จึงเป็นที่รอคอยของกลุ่มลูกค้ากระทั่งกลายเป็นความต้องการในที่สุด

ตลาดนัด ม.หัวเฉียว ทำเลค้าขายในมหาลัย รองรับนักศึกษาขาช้อปฯ

“ตลาดนัด ม.หัวเฉียว” ซึ่งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ กล่าวถึงพื้นที่ตั้งกันสักนิด สำหรับมหาวิทยาลัยที่รวบรวมไว้ด้วยคณะมากมายหลากหลาย ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย, คณะนิติศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะศิลปะศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะการแพทย์แผนจีน,คณะกายภาพบำบัด, คณะพยาบาลศาสตร์,คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะนิเทศศาสตร์ และคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

ด้วยความหลากหลายของคณะทำให้จำนวนนักศึกษาที่นี่มีมาก ทั้งยังรวบรวมไว้ด้วยบุคลากรในฝ่ายต่างๆ อีกจำนวนหนึ่งซึ่งไม่น้อยเช่นกัน เหล่านั้นล้วนเป็นกลุ่มลูกค้าของตลาดนัด ม.หัวเฉียว ที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้า และเกิดความคล่องตัวในเรื่องของการซื้อขาย สินค้าที่นี่ส่วนมากเป็นสินค้าวัยรุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้า และมีความหลากหลายพอสมควร ราคาขายก็ไม่สูงนัก เพราะรองรับนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่ที่มีกำลังซื้อปานกลาง

“ตลาดนัด ม.หัวเฉียว” จัดเป็นตลาดนัดช่วงเช้าถึงเย็นที่นักศึกษาและบุคลากรภายในจะเข้ามาเดินซื้อของได้ทั้งวัน สินค้าที่นี่มีขายก็ค่อนข้างหลากหลาย เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าอย่างกว้างขวาง ตลอดระยะเวลาของการค้าขายนั้นผู้คนจะสับเปลี่ยนกันเข้ามาเดินหาสินค้าที่ตนเองต้องการอย่างต่อเนื่อง เพราะเวลาเรียนของนักศึกษาแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน บางรายว่างช่วงเช้าบางรายว่างช่วงบ่ายก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามา

ตลาดนัด ม.หัวเฉียว ทำเลค้าขายในมหาลัย รองรับนักศึกษาขาช้อปฯ

“ตลาดนัด ม.หัวเฉียว” มีขายทุกวันอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน ตั้งแต่เวลาหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็น สามารถขายของได้ทั้งวัน แต่ถ้าเป็นช่วงเที่ยงและหลังเลิกเรียนหรือเลิกงานจะมีคนเข้ามาเดินมากหน่อย และถ้าหากเปรียบเทียบในสองช่วงเวลา เวลาพักเที่ยงก็จะมีคนเข้ามาเดินมากกว่า สินค้าอาหารจะขายได้ดีเนื่องจากเป็นที่ต้องการของคนทั่วไปอยู่แล้ว ส่วนสินค้าอื่นๆ ก็ขายคล่องตัวเช่นกัน

สินค้าที่มีวางขายในตลาดนัด ม.หัวเฉียว จะมีทั้งเสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ กิ๊ฟช้อป เครื่องประดับ มีมากพอสมควร โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าเอาใจวัยรุ่น สำหรับสินค้าประเภทอาหารก็มีวางขายควบคู่ไปด้วยในสัดส่วนที่ไม่น้อยไปกว่าสินค้าอื่นๆ เลย ทั้งยังได้รับความนิยมสูงจากกลุ่มลูกค้า เนื่องจากเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของลูกค้าทุกราย

หากใครสนใจพื้นที่เช่าภายในตลาดนัด ม.หัวเฉียว จะต้องเข้ามาติดต่อกับทางตลาดโดยตรงเพื่อกรอกรายละเอียดทิ้งไว้ หากมีล็อคว่างเจ้าหน้าที่จะเป็นฝ่ายติดต่อกลับไปเอง

ตลาดนัด ม.หัวเฉียว ทำเลค้าขายในมหาลัย รองรับนักศึกษาขาช้อปฯ
“ตลาดนัด ม.หัวเฉียว” รายละเอียด
  • ที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • ค่าเช่าที่ล็อคละ 110 บาทต่อวัน
  • วันที่ขายคือวันอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน
  • ช่วงเวลาที่ขายคือ 06:00- 18:00 น.
  • ค่าบำรุงรายปี 1,000 บาทต่อปี
  • ผู้ที่สนใจพื้นที่ต้องเข้ามาติดต่อทางตลาดเพื่อกรอกใบสมัคร เมื่อมีล็อคว่างทางตลาดจะติดต่อกลับไป

ตลาดนัด ม.หัวเฉียว ทำเลค้าขายในมหาลัย รองรับนักศึกษาขาช้อปฯ

ข้อมูลติดต่อตลาดนัด ม.หัวเฉียว
ที่อยู่ : ในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ถนนบางนา- ตราด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 02-312-6300 ต่อ 1557, 1128

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น