สินค้าตลาดสัตว์เลี้ยง
สินค้าตลาดสัตว์เลี้ยง

ธุรกิจขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นจับตลาดสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง

ธุรกิจสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงในญี่ปุ่นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว บทความนี้จะกล่าวถึงผลประกอบการและกลยุทธ์ของบริษัท Unicharm Corp. ผู้ผลิตสินค้า Sanitary Goods รายใหญ่ของญี่ปุ่น ที่มุ่งเจาะตลาดสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง

เนื้อหา:

 • Unicharm Corp. มีผลประกอบการในปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 27 เป็นผลจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง
 • Unicharm PetCare Corp. บริษัทในเครือ Unicharm Corp. มีมูลค่าการจำหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 คิดเป็นมูลค่ากว่า 64,900 ล้านเยน
 • สินค้าหลักๆ ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย อาหารที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (อัตราการขยายตัวสูงสุด) และของใช้ในการอาบน้ำ/ทำความสะอาด (toiletry products)
 • กลยุทธ์หลักของบริษัทฯ คือ
  • ขยายเจาะตลาดใหม่ๆ โดยเน้นสินค้าพรีเมี่ยม
  • รักษาส่วนแบ่งตลาด
  • พัฒนาสินค้าและบริการให้ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่สุขอนามัย โภชนาการ และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
  • มองสัตว์เลี้ยงเป็นสมาชิกของครอบครัว
 • ในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหาร เน้นขยายไลน์สินค้าเฉพาะ อาทิ ตามสายพันธุ์ ความต้องการพิเศษ (โรค สุขภาพ) และอายุ (มุ่งเจาะกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป)

เป้าหมายธุรกิจระยะกลาง:

 • “Kyo-sei Life Vision 2030” มุ่งเน้น
  • การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของผู้คน
  • การรักษาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
  • การสร้างสังคมแห่งความสมดุลระหว่างคนและสัตว์เลี้ยง

บทสรุป:

ธุรกิจสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงในญี่ปุ่นมีศักยภาพสูง Unicharm Corp. มุ่งเจาะตลาดนี้ด้วยกลยุทธ์ที่ชัดเจน และเป้าหมายระยะยาวที่มุ่งเน้นความยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น