ตู้หยอดเหรียญ WiFi ไอเดียธุรกิจ หยอดเหรียญออนไลน์ไม่กลัวเด้ง!
ตู้หยอดเหรียญ WiFi ไอเดียธุรกิจ หยอดเหรียญออนไลน์ไม่กลัวเด้ง!

ตู้หยอดเหรียญ WiFi ไอเดียธุรกิจ หยอดเหรียญออนไลน์ไม่กลัวเด้ง!

ตู้หยอดเหรียญ WiFi ไอเดียธุรกิจ หยอดเหรียญออนไลน์ไม่กลัวเด้ง!

ตู้หยอดเหรียญ WiFi ไอเดียธุรกิจ หยอดเหรียญออนไลน์ไม่กลัวเด้ง!

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารและความฉับไวอย่างแท้จริง หรือสามารถเรียกได้ว่าเป็น “ยุค โลกาภิวัตน์” ผู้คนสามารถติดต่อหากันได้ข้ามซีกโลกในระยะเวลาไม่กี่นาที การค้นหาข้อมูลก็สามารถทำได้ง่ายและได้ข้อมูลจำนวนมากที่เชื่อถือได้ และเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ไร้พรมแดนนี้คือ “อินเตอร์เน็ต”

สำหรับในใจกลางเมืองบริเวณใดๆมักจะมีจุดให้บริการฟรีสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไวไฟเสมอ แต่ถ้าออกไปชานเมืองจนนอกเมือง หรือในบริเวณที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ การหาจุดให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไวไฟนั้นหาได้ยากมาก ถ้าจะใช้อินเตอร์เน็ตต้องเข้าร้านกาแฟ ร้านอินเตอร์เน็ต หรือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ก่อให้เกิดความยุ่งยากและสิ้นเปลืองเลาต่อผู้ใช้มาก ดังนั้น ทางออกสำหรับปัญหานี้คือ “ตู้หยอดเหรียญกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Wifi Vending Machine)” ตู้นี้นั่นเอง

ตู้หยอดเหรียญ WiFi ไอเดียธุรกิจ หยอดเหรียญออนไลน์ไม่กลัวเด้ง!

“ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว” อาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้เป็นเจ้าของผลงานตู้หยอดเหรียญกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้เริ่มการพัฒนาตู้หยอดเหรียญนี้จากการพบเจอปัญหาด้วยตนเอง เพราะต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดบ่อยครั้ง และจำเป็นต้องใช้อินเตอร์เน็ตในการทำงานแทบตลอดเวลา ซึ่งการหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้นั้นยุ่งยากมาก จึงได้แนวคิดสร้างธุรกิจจากปัญหาที่ตนประสบ เริ่มต้นที่การศึกษาข้อมูลเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต และพบว่าการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้สายหรือ Wireless LAN เป็นวิธีที่ดี มีต้นทุนต่ำ เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายในการวางระบบเครือข่าย เพียงแค่มีจุดในการวางอุปกรณ์ Access Point ที่สามารถกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ดี รวมทั้งทำเลที่ตั้งต้องเป็นทำเลที่สามารถขยายระบบได้ง่าย สามารถปรับใช้ในองค์กร สถานที่ หรือความต้องการรูปแบบอื่นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ตู้หยอดเหรียญ WiFi ไอเดียธุรกิจ หยอดเหรียญออนไลน์ไม่กลัวเด้ง!

การทำงานของตู้หยอดเหรียญกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างง่าย เหมือนตู้หยอดเหรียญชนิดอื่น เช่น ตู้หยอดเหรียญกดน้ำ หรือตู้หยอดเหรียญเติมเงินโทรศัพท์มือถือ เพียงแค่หยอดเหรียญเข้าไปในตู้ตามจำนวนชั่วโมงที่ตนเองต้องการใช้ ตู้หยอดเหรียญจะพิมพ์สลิป User Name และ Password สำหรับใช้งานในระบบออกมา หลังจากนั้นให้เราเชื่อมต่อการให้บริการอินเตอร์เน็ทไวไฟของเครื่องแล้ว Log in เป็นอันเสร็จเรียบร้อย นับว่าเป็นขั้นตอนที่ง่ายและไม่เสียเวลามากนัก

ประโยชน์ของตู้หยอดเหรียญกระจายสัญญาณโทรศัพท์นี้คือ เป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องอินเตอร์เน็ตแก่ผู้ใช้งานตามสถานที่ที่ไม่มีการให้บริการไวไฟหรือบริเวณที่การให้สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ไม่เสถียร ตัวอย่างเช่น สนามบิน โรงพยาบาล สถานีขนส่ง ย่านร้านค้าตามชานเมือง เป็นต้น

ตู้หยอดเหรียญ WiFi ไอเดียธุรกิจ หยอดเหรียญออนไลน์ไม่กลัวเด้ง!

ไอเดียตู้หยอดเหรียญกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตนี้นับเป็นไอเดียที่สร้างสรรค์และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ผศ.ดร.ชุติมาจึงได้ทำการจดอนุสิทธิบัตรไว้เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ อีกทั้งยังมีแผนจะพัฒนาตู้หยอดเหรียญนี้ให้มีความพร้อมมากพอก่อนออกจำหน่ายจริง ทั้งการเพิ่มฟังก์ชั่นการรับเงินแบบธนบัตร เพิ่มระบบทอนเงิน ติดกล้องวงจรปิดที่เครื่องเผื่อในกรณีเกิดปัญหาจะสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ เพิ่มระบบสัญญาณกันขโมย เป็นต้น

หลังจากเปิดตัวไอเดียตู้หยอดเหรียญสุดสร้างสรรค์นี้ได้มีผู้ที่มองเห็นโอกาสทางธุรกิจติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยข้อมูลได้ระบุว่า สนนราคาเริ่มต้นที่ 35,000 บาทต่อเครื่อง ทั้งนี้ต้องพิจารณาทำเลที่ตั้ง จำนวนผู้ใช้บริการ และรัศมีในการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตเป็นสำคัญ

การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนับเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยม สำหรับผู้ที่มองเห็นโอกาสในปัญหาอย่าง ผศ.ดร.ชุติมา นั้นสามารถผลประโยชน์ได้มากมาย แต่ถึงแม้เราจะไม่สามารถเป็นนักประดิษฐ์ชั้นยอดได้ ไม่สามารถคิดค้นเครื่องอำนวยความสะดวกแบบใหม่ๆได้ แต่เราสามารถหยิบยืมแนวคิดของบุคคลเหล่านั้นมาต่อยอดเป็นแนวทางธุรกิจตัวเองได้ และอย่าลืมว่าในทุกปัญหานั้นมีทางออก และทุกวิกฤตจะมีโอกาสเสมอ

ตู้หยอดเหรียญ WiFi ไอเดียธุรกิจ หยอดเหรียญออนไลน์ไม่กลัวเด้ง!

ข้อมูลติดต่อธุรกิจตู้หยอดเหรียญไวไฟ
เบอร์โทรศัพท์ : 080-5791872

หมายเหต รูปภาพและวีดิโอที่ใช้เป็นเพียงสื่อประอบบทความเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น