ทำเลเปืดร้านกาแฟและเครื่องดื่มต่างๆ
ทำเลเปืดร้านกาแฟและเครื่องดื่มต่างๆ

เคล็ดลับ! หาทำเลที่เหมาะสม ร้านกาแฟและเครื่องดื่ม

ในการประกอบการธุรกิจร้านกาแฟ ร้านชานมและเครื่องดื่มต่างๆนั้นพื้นที่ตั้งหรือทำเลถือเป็นปัจจัยที่สำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากร้านกาแฟ ร้านขายเครื่องดื่มเป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อน พูดคุย พบปะสังสรรค์ อ่านหนังสือ

และยังรวมไปถึงการคุยงานต่างๆ ดังนั้นการหาทำเลที่ตั้งให้เหมาะสมนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็น และนี่คือเคล็ดลับการหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับร้านกาแฟ ร้านชานมและร้านเครื่องดื่มของคุณ  

1.กลุ่มและจำนวนลูกค้า

กลุ่มและจำนวนลูกค้าที่เดินผ่านทำเลนั้น ๆ คือสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับแรก เพราะหากพื้นที่ตั้งร้านนั้นไม่มีลูกค้าจะเป็นปัญหาอย่างแน่นอน ทำความเข้าใจลูกค้าว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าสนใจและต้องการใช้บริการร้านของคุณ เช่น ผู้คนต้องการกาแฟในช่วงเช้าระหว่างการเดินทางไปทำงาน หรือช่วงพักกลางวันที่ผู้คนส่วนใหญ่รับประทานอาหารและแวะซื้อเครื่องดื่มต่างๆก่อนเข้าทำงานช่วงบ่าย หากคุณสามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้และวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้ สิ่งนี้จะทำให้คุณสามารถเลือกทำเลที่ตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

*ในปัจจุบันมีแอพสั่งอาหารเดลิเวอรี่จำนวนมาก  การเลือกทำเลไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านที่โดดเด่น  เน้นการจัดโปรโมชั่นและทำการตลาดกับผู้ให้บริการเดลิเวอรี่ก็สามารถเพิ่มจำนวนลูกค้าได้

2.ธุรกิจในพื้นที่ใกล้เคียง

ธุรกิจในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถส่งผลต่อธุรกิจร้านกาแฟและร้านเครื่องดื่มของคุณได้ทั้งในด้านบวกและลบ ดังนั้นการคำนึงถึงธุรกิจในพื้นที่ใกล้เคียงจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน การวิเคราะห์ธุรกิจในทำเลที่ตั้งต่าง ๆ จำเป็นต้องใช้หลายปัจจัยในการวิเคราะห์ แต่เบื้องต้นคุณสามารถใช้การแบ่งประเภทธุรกิจเหล่านั้นด้วยการจำแนกว่าธุรกิจไหนส่งผลดี ผลลบและไม่ส่งผลกับธุรกิจร้านกาแฟของคุณ นี่จะทำให้การตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งง่ายขึ้นอย่างแน่นอน  เช่น  คุณต้องการเปิดร้านกาแฟแต่ร้านค้าสะดวกซื้อใกล้คุณก็มีบริการเช่นกัน

3.การเข้าถีงของลูกค้า

ร้านกาแฟและเครื่องดื่มถือเป็นธุรกิจที่ส่งมอบความรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย และเป็นกันเอง ดังนั้นลูกค้าจำเป็นต้องเข้าถึงที่ตั้งของร้านกาแฟได้โดยง่าย หากร้านกาแฟเข้าถึงได้ลำบากอาจส่งผลให้การกลับมาใช้บริการซ้ำอีกครั้งของลูกค้าเป็นไปได้ยากและนั่นคือผลเสียต่อธุรกิจร้าน ซึ่งอาจทำให้คุณเสียลูกค้าให้กับคู่แข่งนั้นเอง  เช่น บางร้านเปิดบนอาคารสำนักงาน (ห้องอาหารพนักงาน) ซึ่งจะขายได้แค่ช่วงเช้าหรือเย็นเท่านั้น  เวลาที่เหลือคุณจะพลาดโอกาสการขายและการเข้าถึงของบุคคลภายนอก

4.การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ธุรกิจร้านกาแฟและเครื่องดื่มจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งต้องใช้พื้นที่จำนวนหนึ่ง ดังนั้นการมองหาทำเลที่ตั้งร้านกาแฟต้องคำนึงถึงข้อนี้ด้วยเช่นกันเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจ การคำนวณการใช้พื้นที่ในร้านกาแฟอย่างละเอียดจะช่วยให้คุณสามารถตัดตัวเลือกที่ไม่ตอบโจทย์ธุรกิจร้านกาแฟได้ เช่น ขนาดของอาคารที่ไม่สามารถรองรับเครื่องชงกาแฟ และอุปกรณ์ต่างๆ ได้   สำหรับในบางพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานที่จอดรถมีความสำคัญต่อการเข้าถึงลูกค้า

5.ข้อตกลงสัญญาเช่า/ซื้อ

ราคาค่าเช่า/ซื้อ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักในการเลือกทำเลเพราะถึงแม้พื้นที่นั้นๆจะมีความเหมาะสมแต่หากราคาสูงเกินไปธุรกิจร้านกาแฟเครื่องดื่มของคุณจะไม่มีประสิทธิภาพในการเติบโตเท่าที่ควร  สิ่งที่สำคัญในข้อนี้คือการกำหนดสัญญาและข้อตกลงต่างๆ ระยะเวลาการเช่า/ซื้อ ราคา และข้อบังคับต่างๆ ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการร้านกาแฟจำเป็นต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ

แสดงความคิดเห็น