7 กลุ่มธุรกิจน่าสนใจหลังโควิด

หลังจากที่ทั่วโลกพบกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้แต่ละเมืองจะต้องมีการปิดเมือง งดการเดินทาง สวมใส่ผ้าปิดปากทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมใหม่ของคนทั่วโลก หรือที่เรียกว่า New Normal คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คนหลังจากวิกฤติโควิด-19 เมื่อพฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจต่างๆ ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมาพร้อมโอกาสเสมอ  โดยบทความนี้ได้นำเสนอกลุ่มธุรกิจที่น่าสนใจหลังโควิด-19 ดั่งนี้

ธุรกิจที่น่าสนใจหลังโควิด-19 

1.ธุรกิจเดลิเวอรี่

จากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ทุกคนจำเป็นจะต้องอาศัยแต่ภายในบ้าน งดการออกไปนอกบ้าน ทำให้ธุรกิจเดลิเวอรี่ เป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงโควิด-19 แน่นอนว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้คนที่ไม่เคยใช้บริการเดลิเวอรี่ หันมาใช้บริการนี้กันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสั่งอาหาร หรือส่งของ เมื่อผู้คนได้รับความสะดวกสบายในราคาที่จับต้องได้ ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้คน จะเปลี่ยนแปลงไปใช้บริการเดลิเวอรี่ที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าโควิด-19 จะหมดไปแล้วก็ตาม

2.ธุรกิจร้านค้าออนไลน์

หลังจากที่ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปิดตัวลงตามประกาศรัฐบาล ทำให้หลายๆคน ไม่สามารถออกมาช็อปปิ้ง หรือเดินทางออกมาข้างนอกได้ ทำให้ผู้คนหันมาเลือก ช็อปปิ้งออนไลน์ และแน่นอนว่า เมื่อผู้คนเริ่มเคยชินกับการช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้น สินค้าหน้าร้านก็จะลดจำนวนของผู้ซื้อลง ผู้ประกอบบางรายเอง จึงจำเป็นจะต้องหันมาพึ่งช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น

3.ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ

อาหารสุขภาพ เป็นหนึ่งเทรนด์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และแน่นอนว่าหลังโควิด-19 อาหารสุขภาพมีโอกาส ที่ความต้องการจะเพิ่มสูงขึ้น สาเหตุจากการที่ผู้คนไม่ได้ออกจากบ้าน สถานที่ออกกำลังกายปิด จึงไม่ได้มีโอกาสเดินทาง ทำให้หลายๆคนต้องพยายามควบคุมอาหาร ดูแลสุขภาพมากขึ้น หลายๆคนจึงเลือกที่จะทานอาหารเพื่อสุขภาพ เมื่อเกิดความเคยชิน แม้หลังโควิด-19 พฤติกรรมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ก็จะไม่ลดลงไป

4.ธุรกิจดูแลสุขภาพ

หลังจากเหตุการณ์โควิด-19 จะทำให้คนสนใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น เพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรง ธุรกิจที่มีโอกาสเติบโต จึงเป็นธุรกิจดูแลสุขภาพ อาทิ ฟิตเนส, คลินิกดูแลผิว ดูแลสุขภาพร่างกาย ฯลฯ

5.ธุรกิจเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

ปัจจุบันเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ไม่ได้นิยมเพียงแต่ผู้หญิงเท่านั้น แต่ผู้ชายก็หันมาสนใจดูแลผิวพรรณกันมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหรือเครื่องสำอางสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะเป็นสัดส่วนมากขึ้นในตลาด

6.ธุรกิจรักษาสิ่งแวดล้อม

จากภาวะโลกร้อนที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้หลายๆ ประเทศพยายามจัดการกับปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการงดใช้ถุงพลาสติก การลดขยะ การลดการเผาขยะ ฯลฯ เมื่อประเทศต่างๆ พยายามออกมาตรการลดโลกร้อนกันมามากขึ้น ผู้คนทั่วโลกจะเริ่มตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ ดังนั้นผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่รักษาสิ่งแวดล้อมจึงมีโอกาส ที่ความต้องการจะเพิ่มสูงขึ้น

7. ธุรกิจผู้สูงอายุ

เมื่อเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ที่ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟู ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ จะทำให้ผู้คนเลือกที่เป็นโสด หรือเลือกที่จะไม่มีลูกกันมากขึ้น เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจะส่งผลให้มีผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น โดยก่อนวิกฤติโควิด-19 นั้นองค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าในอีก 14 ปีข้างหน้า จะมีผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มากถึง 1.4 พันล้านคน หรือ 16.5% ของประชากรโลกทั้งหมด 8.4 พันล้านคน หากพูดถึงไทยแล้ว ผู้สูงอายุไทยจะพุ่งสูงถึง 30% ของประชากรทั้งหมด 68.3 ล้านคน  จึงเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจกลุ่มนี้ เช่น บ้านพักดูแลผู้สูงอายุ, อาหารผู้สูงอายุ, เสื้อผ้าผู้สูงอายุ เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น