ธุรกิจบริการ ที่น่าสนใจในปี 2024 มีอะไรบ้าง?

เข้าสู่ปีศักราชใหม่ 2567 หรือ ค.ส 2024 อย่างเต็มตัว หลากหลายธุรกิจก็ต่างตื่นตัวเนื่องจากผ่านพ้นช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 และเศรษฐกิจก็เริ่มทยอยฟื้นตัวขึ้น ทำให้ผู้ประกอบเองก็เริ่มมองหาธุรกิจใหม่ อาชีพเสริมใหม่ๆกัน เช่นเดียวกับธุรกิจบริการที่ในปี 2024 นี้ก็มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมเช่นกัน เรามาดูกันว่าธุรกิจบริการกลุ่มใดบ้างที่น่าสนใจลงทุน

 1. เทคโนโลยีและดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง (Technology and Digital Marketing)
  • บริการที่เกี่ยวกับการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยี
  • การให้คำปรึกษาด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง และการจัดการโฆษณาออนไลน์
 2. สุขภาพและฟิตเนส (Health and Fitness)
  • บริการสุขภาพออนไลน์ รวมถึงแพลตฟอร์มการปรึกษาแพทย์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับฟิตเนสและการฝึกออกกำลังกายออนไลน์
 3. การศึกษาและการพัฒนาทักษะ (Education and Skill Development)
  • บริการการศึกษาออนไลน์และคอร์สอบรม
  • การพัฒนาทักษะและการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 4. การพัฒนาธุรกิจและการให้คำปรึกษา (Business Development and Consulting)
  • บริการที่ช่วยธุรกิจในการพัฒนาแผนธุรกิจและยกระดับผลการดำเนินธุรกิจ
  • การให้คำปรึกษาด้านการจัดการและกลยุทธ์ธุรกิจ
 5. สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากร (Environment and Conservation)
  • บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการลดโลกร้อน
  • โซลูชันที่สนับสนุนธุรกิจในการลดรูปในทิศทางทางสิ่งแวดล้อม
 6. การบริการด้านสังคมและการส่งเสริม (Social Services and Promotion)
  • บริการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและการตลาดทางสังคม
  • โครงการที่สนับสนุนสังคมและการกุศล
 7. การให้บริการทางการเงินและธุรกิจ FinTech (Financial Services and FinTech)
  • บริการทางการเงินออนไลน์และบริการทางการเงินผ่านทางเทคโนโลยี
  • นวัตกรรมทางการเงินและธุรกิจ FinTech

การเลือกธุรกิจบริการที่จะเข้ามีความสำคัญที่จะพิจารณาความต้องการและแนวโน้มของตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่กำลังเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน

ตัวอย่างอาชีพและธุรกิจบริการ 

แนวทางนี้เป็นอาชีพที่มีลักษณะให้บริการแก่ผู้คนหรือธุรกิจต่างๆ ซึ่งอาจตอบโจทย์ตลาดหรือความต้องการของลูกค้าได้

 1. ความสวยความงาม
  • นักสปา/นวด
  • ผู้ทำเสน่ห์/เสริมความงาม
 2. บริการด้านอาหาร
  • ผู้ประกอบการร้านอาหาร
  • บาริสต้า/พนักงานเสิร์ฟ
 3. การสอนและการเรียนรู้
  • ครูสอนพิเศษ
  • โรงเรียนการเรียนรู้ออนไลน์
 4. บริการการเดินทางและท่องเที่ยว
  • นักแนะนำท่องเที่ยว
  • บริการจองตั๋วและที่พัก
 5. บริการด้านการออกกำลังกาย
  • สอนโยคะหรือแอโรบิก
 6. นักท่องเที่ยวและที่พัก
  • นักท่องเที่ยวและส่งเสริม
  • บริการจัดหาที่พัก
 7. บริการด้านสุขภาพ
  • นักบำบัด
  • ผู้ให้บริการสุขภาพจิต
 8. นักเขียนและบรรณาธิการ
  • บรรณาธิการ
  • นักเขียนเนื้อหา
 9. บริการที่ปรึกษาและการเสริมพัฒนา
  • ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
  • นักจัดการโครงการ
 10. นักออกแบบกราฟิก
  • นักออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
 11. ผู้จัดการโฆษณา
  • ผู้บริหารโฆษณา
  • ผู้สร้างแคมเปญโฆษณา
 12. การจัดการสถานที่และเหตุการณ์
  • ผู้จัดการงานและเหตุการณ์
  • นักวางแผนงาน
 13. บริการด้านการตลาด
  • ผู้จัดการการตลาดออนไลน์
  • นักวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
 14. บริการด้านการเงินและบัญชี
  • ที่ปรึกษาทางการเงิน
  • ผู้จัดการบัญชี
 15. นักสื่อสารองค์กร
  • ผู้จัดการสื่อสารองค์กร
  • ผู้ทดสอบความถูกต้องของข้อมูล
 16. การให้บริการด้านเทคโนโลยี
  • ช่างไฟฟ้า/ช่างเทคนิค
  • บริการซ่อมบำรุงเทคโนโลยี
 17. บริการด้านสังคม
  • ผู้จัดการโครงการสังคม
  • นักพัฒนาสังคม
 18. ผู้จัดการธุรกิจเครือข่าย
  • ผู้จัดการฝ่ายบริหารเครือข่าย
  • ผู้บริหารฝ่าย IT
 19. บริการด้านการพัฒนาอาชีพและการให้คำปรึกษา
  • ผู้ให้บริการที่ปรึกษาอาชีพ
  • นักพัฒนาอาชีพ
 20. บริการด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
  • ผู้จัดการความปลอดภัย
  • นักวิเคราะห์ความปลอดภัย

การประกอบอาชีพด้านงานบริการผู้ประกอบการหรือผู้ที่จะเริ่มต้นอาชีพจะต้องพิจารณาตามความสามารถและความถนัดของตัวเองด้วย เพราะเป็นงานที่ต้องใช้ความถนัดและความชอบร่วมด้วยงานบริการจึงจะออกมาด้วยความสมบูรณ์แบบ

แสดงความคิดเห็น