ธุรกิจมาแรงปี2563
ธุรกิจมาแรงปี2563

เผย 10 อันดับธุรกิจดาวเด่นมาแรง – ดาวร่วงในปี 2563

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผย 10 อันดับธุรกิจเด่น ปี 2563 ว่า ธุรกิจที่เป็นดาวรุ่งอันดับ1ในปีหน้า คือ

 1. ธุรกิจแพลตฟอร์ม หรือตัวกลางทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ได้คะแนน 95.5 จาก 100 คะแนน รองลงมาเป็น
 2. ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ,
 3. ธุรกิจด้านเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจเกมส์ และนักพัฒนาแอพพลิเคชั่น,
 4. ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์,
 5. ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม,
 6. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจบน Street food จากความนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากนโยบายในการเปิดถนนคนเดินเน้นการท่องเที่ยว,
 7. ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ,
 8. ธุรกิจด้าน fintech,
 9. ธุรกิจก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน,
 10. ที่ปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวและความเชื่อ

ในขณะที่ธุรกิจดาวร่วงในปี 2563 อันดับ 1 คือ

 1. ธุรกิจเช่าหนังสือ,
 2. ธุรกิจผลิตโทรศัพท์พื้นฐานและเครื่องโทรสาร,
 3. ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต,
 4. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์วารสาร,
 5. ธุรกิจหัตถกรรมและเฟอร์นิเจอร์,
 6. ธุรกิจด้านการค้าแบบดั้งเดิม,
 7. ธุรกิจคนกลาง,
 8. ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ความจำ
 9. รวมถึงธุรกิจสถานศึกษาเอกชนและร้านถ่ายรูป