ธุรกิจล้มเหลว
ธุรกิจล้มเหลว

ธุรกิจล้มเหลว ด้วย 11 ข้อ

ธุรกิจล้มเหลว ด้วย 11 ข้อ

ธุรกิจล้มเหลว
ธุรกิจล้มเหลว

1.วัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน – ไม่กำหนดพันธกิจและวิสัยทัศน์ของบริษัทให้ชัดเจน ว่าต้องการจะเป็นอะไร และจะทำอย่างไรเพื่อไปถึงจุดนั้น

2.ขาดการวางแผน – การวางแผนและพัฒนากลยุทธ์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าธุรกิจจะเล็กแค่ไหน จงให้เวลากับการวางแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทบทวนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าเส้นทางที่คุณเดินไปนั้นถูกต้องแล้ว

3.ไม่เขียนเป้าหมาย –    เป้าหมายคือสิ่งชี้วัดความสำเร็จ จะเป็นรูปธรรมได้ต้องเขียนมันออกมา และกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละเป้าหมายพร้อมกรอบเวลาที่ชัดเจน ถ้าไม่มีขั้นตอนนี้โอกาสที่จะไปถึงเป้าหมายก็เป็นไปได้ยาก

4.ขาดงบประมาณ – เพื่อให้มั่นใจในสภาพคล่องควรตั้งงบประมาณเป็นรายปี เพื่อให้มีเงินทุนสำหรับการดำเนินกลยุทธ์ต่าง ๆ ตามที่ได้วางแผนไว้อย่างราบรื่น

5.พนักงานไม่มีศักยภาพมากพอ – หากในบริษัทไม่มีใครเลยที่จะสามารถรับงานที่คุณวางแผนไว้ไปสานต่อให้สำเร็จได้ตามเป้าหมาย ควรรีบดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงาน หรือสรรหาคนใหม่ที่มีความสามารถพอที่จะนำพาธุรกิจของคุณไปสู่เป้าหมายได้

6.ไม่ติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด – บางธุรกิจตลาดเปลี่ยนแปลงเร็ว จึงต้องจับตาเทรนด์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด

7.ไม่เข้าใจความต้องการของลูกค้า – ต้องให้เวลากับการศึกษาพฤติกรรมลูกค้า ความต้องการของลูกค้า และประสบการณ์ของลูกค้า ว่าเขาพึงพอใจกับสินค้าและบริการของคุณมากน้อยเพียงใด หากคุณไม่ทำ อนาคตที่สดใสก็คงไกลเกินเอื้อม

8.ไม่มองว่าลูกค้าคือคนสำคัญที่สุด – พนักงานทุกคนที่ติดต่อลูกค้า คือหน้าตาของบริษัท พวกเขาต้องรับทราบสิ่งที่บริษัทคาดหวังจากงานของเขา และให้รางวัลเมื่อพวกเขาทำดี เพราะการทำให้พนักงานมีความสุขจะส่งผลต่อการมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าเช่นกัน

9.ขาดการสื่อสาร – องค์กรที่ประสบความสำเร็จต้องมีการสื่อสารข้อมูลให้กับพนักงานและลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้พนักงานมีความสุข แล้วลูกค้าก็จะได้รับสินค้าและบริการที่มาจากใจของพนักงานทุกคน

10.ไม่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง – ผู้บริหารที่ดีต้องทบทวนกระบวนการทำงานขั้นตอนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดส่งสินค้า และการให้บริการ เพื่อมองหาโอกาสที่จะพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

11.ไม่ฉลองความสำเร็จ – เมื่อไรก็ตามที่บริษัทประสบความสำเร็จไปอีกขั้น ควรประกาศให้พนักงานรับทราบผลงานของพวกเขาด้วย และเฉลิมฉลองให้กับความสำเร็จที่เกิดขึ้น เพื่อขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจของพวกเขา แต่หากคุณไม่แสดงให้พนักงานรับรู้ว่าเห็นคุณค่าของพวกเขา คุณอาจเสียคนดีคนเก่งไปในสักวัน

ขอบคุณที่มา   : http://smallbusiness.yahoo.com/
ขอบคุณที่มา   : http://www.smethailandclub.com/

แสดงความคิดเห็น