ธุรกิจสัตว์เลี้ยง “ด็อก แอนด์ แคท เฮลท์ เซ็นเตอร์ ระยอง” รพ.สัตว์ยุคใหม่ ตอบโจทย์คนรักสัตว์ดั่งลูก
ธุรกิจสัตว์เลี้ยง “ด็อก แอนด์ แคท เฮลท์ เซ็นเตอร์ ระยอง” รพ.สัตว์ยุคใหม่ ตอบโจทย์คนรักสัตว์ดั่งลูก

ธุรกิจสัตว์เลี้ยง “ด็อก แอนด์ แคท เฮลท์ เซ็นเตอร์ ระยอง” รพ.สัตว์ยุคใหม่ ตอบโจทย์คนรักสัตว์ดั่งลูก

ธุรกิจสัตว์เลี้ยง “ด็อก แอนด์ แคท เฮลท์ เซ็นเตอร์ ระยอง” รพ.สัตว์ยุคใหม่ ตอบโจทย์คนรักสัตว์ดั่งลูก

ธุรกิจสัตว์เลี้ยง “ด็อก แอนด์ แคท เฮลท์ เซ็นเตอร์ ระยอง”
รพ.สัตว์ยุคใหม่ ตอบโจทย์คนรักสัตว์ดั่งลูก

ผู้คนสมัยใหม่มีความคิดที่ต่างจากสมัยก่อนอย่างมาก ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป และวิถีการดำเนินชีวิตแบบครอบครัวเดี่ยวที่มีมากขึ้น และทำให้คนหัวสมัยใหม่ไม่นิยมการมีบุตรมากนักแต่จะมีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงทดแทน จึงเป็นการเปิดโอกาสให้สัตวแพทย์หรือนักธุรกิจต่างๆได้เข้ามาจับธุรกิจสัตว์เลี้ยงอย่างจริงจัง 

สำหรับประเทศไทยนั้น มีมูลค่าของธุรกิจสัตว์เลี้ยงสูงถึงปีละกว่า 22,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นจำนนที่สูงมาก และยังมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 15% จึงเป็นโอกาสให้ “น.สพ.ชัยวลัญย์ ตุนาค” หรือ “หมอแดง” สัตวแพทย์ผู้รักสัตว์เป็นทุนเดิมได้ทำตามความฝันของตนเองคือการเปิดโรงพยาบาลสัตว์และศูนย์การค้าสำหรับคนรักสัตว์อย่างครบวงจรที่จะทำต่อไปในอนาคต โดยเขาได้เปิดโรงพยาบาลสัตว์แบบโมเดิร์นเป็นแห่งแรกๆของจังหวัดระยองชื่อว่า “ด็อก แอนด์ แคท เฮลท์ เซ็นเตอร์ ระยอง”

ธุรกิจสัตว์เลี้ยง “ด็อก แอนด์ แคท เฮลท์ เซ็นเตอร์ ระยอง” รพ.สัตว์ยุคใหม่ ตอบโจทย์คนรักสัตว์ดั่งลูก ธุรกิจสัตว์เลี้ยง “ด็อก แอนด์ แคท เฮลท์ เซ็นเตอร์ ระยอง” รพ.สัตว์ยุคใหม่ ตอบโจทย์คนรักสัตว์ดั่งลูก

จุดเริ่มต้นของโรงพยาบาลสัตว์แห่งนี้มาจากหมอแดงซึ่งจบการศึกษาจากคณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีความรักสัตว์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา และหัวหน้ากลุ่มชันสูตรโรคสัตว์ เขาได้ประกอบกาชีพรับราชการที่เกี่ยวของกับวงการสัตวแพทย์พร้อมกับเปิดคลินิกรักษาสัตว์เล็กๆของตนเองควบคู่กันมาตลอดตั้งแต่ปี 2538 โดยคลินิกแห่งนี้เป็นธุรกิจสัตว์เลี้ยงที่เขาทำด้วยใจและไม่หวังผลกำไรมากนัก

ต่อมาคลินิกแห่งนี้ก็ได้พัฒนาเป็นโรงพยาบาลสัตว์ แม้ว่าเดิมธุรกิจสัตว์เลี้ยงนี้จะไม่ได้มุ่งหวังผลกำไรมากนัก แต่ผลตอบแทนที่ได้รับนั้นถือว่าเหมาะสม โดยมีหลักการดำเนินธุรกิจอยู่ 3 ประการคือ ลูกค้าอยู่ได้จากคุณภาพและราคาที่เหมาะสม พนักอยู่ได้จากความสุขที่ได้รับจากงานที่ทำและรายได้เพียงพอ และโรงพยาบาลสัตว์แห่งนี้ก็ต้องอยู่ได้จากกำไรที่ได้รับเพียงพอให้นำมาพัฒนาต่อไปอีกในอนาคต

ธุรกิจสัตว์เลี้ยง “ด็อก แอนด์ แคท เฮลท์ เซ็นเตอร์ ระยอง” รพ.สัตว์ยุคใหม่ ตอบโจทย์คนรักสัตว์ดั่งลูก

จุดเด่นของโรงพยาบาลสัตว์ ด็อก แอนด์ แคท เฮลท์ เซ็นเตอร์ ระยองนี้ คือ เป็นธุรกิจสัตว์เลี้ยงที่มาจากการสั่งสมประสบการณ์ในวงการสัตวแพทย์นานกว่า 30 ปีของเขา โดยเริ่มจากตัวอาคารที่ออกแบบพื้นที่ให้มีความเหมาะสมต่อการรักษา มีการแยกบริเวณสุนัขและแมวที่มารักษาอย่างชัดเจน ตัวอาคารเน้นแบบโมเดิร์นเพื่อให้เป็นสถานที่พบปะของคนที่รักสัตว์เลี้ยงเหมือนลูกหลานอย่างแท้จริง นอกจากนี้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ภายในโรงพยาบาลยังเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพและทันสมัย

ธุรกิจสัตว์เลี้ยง “ด็อก แอนด์ แคท เฮลท์ เซ็นเตอร์ ระยอง” รพ.สัตว์ยุคใหม่ ตอบโจทย์คนรักสัตว์ดั่งลูก

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโรงพยาบาลสัตว์แบบครบวงจรที่นี้คือ กลุ่มคนรักสัตว์เหมือนลูก เนื่องจากในพื้นมี่บริเวณใกล้เคียงนั้นมีโรงพยาบาลสัตว์มาเปิดร้านจำนวนมากขึ้นทำให้เกิดการแข่งขันที่สูง โดยเฉพาะทางด้านราคา แต่ด็อก แอนด์ แคท เฮลท์ เซ็นเตอร์ ระยองนี้จะเน้นไปที่คุณภาพการให้บริการมากกว่า เพราะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเหล่านี้จะมีกำลังซื้อและความยินดีจ่ายเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกของพวกเขา ซึ่งแต่ละครั้งในการรักษาสัตว์จะมียอดการใช้จ่ายประมาณ 800 บาทต่อคน โดยเป็นการรักษาสุนัขและแมวประมาณ 80-90%

ธุรกิจสัตว์เลี้ยง “ด็อก แอนด์ แคท เฮลท์ เซ็นเตอร์ ระยอง” รพ.สัตว์ยุคใหม่ ตอบโจทย์คนรักสัตว์ดั่งลูก

ในอนาคต หมอแดงยังวางแผนที่จะพัฒนาพื้นที่นี้ให้เป็นศูนย์การค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสัตว์เลี้ยงอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาล การอาบน้ำตัดขน การจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องฯลฯ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบได้ในต้นปี 2560 ซึ่งเป็นการทำตามความฝันอย่างหนึ่งของหมอแดงที่เขาต้องกรให้พื้นที่นี้เป็นของคนรักสัตว์ที่มาทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน และสร้างความสุขให้กับทั้งตัวเองและสัตว์เลี้ยงแสนรักของพวกเขาไปพร้อมกัน

ธุรกิจสัตว์เลี้ยง “ด็อก แอนด์ แคท เฮลท์ เซ็นเตอร์ ระยอง” รพ.สัตว์ยุคใหม่ ตอบโจทย์คนรักสัตว์ดั่งลูก

ข้อมูลติดต่อ ธุรกิจสัตว์เลี้ยง
ที่ตั้ง : 6/14 ถ. บางนา-ตราด (บายพาสสาย 36) ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
เว็ปไซต์ : http://www.dogcathospital.com
Facebook : @DogCatRayongPetHospital
เบอร์โทรศัพท์ : 094-6155356

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น
ขอขอบคุณรูปภาพจาก : ด็อก แอนด์ แคท เฮลท์ เซ็นเตอร์ ระยอง

แสดงความคิดเห็น