ธุรกิจสำเร็จ 10 ทักษะสำคัญสำหรับผู้นำที่ดี
ธุรกิจสำเร็จ 10 ทักษะสำคัญสำหรับผู้นำที่ดี

ธุรกิจสำเร็จ : 10 ทักษะสำคัญสำหรับผู้นำที่ดี

ธุรกิจสำเร็จ

10 ทักษะสำคัญสำหรับผู้นำที่ดี

ธุรกิจสำเร็จ :10 ทักษะสำคัญสำหรับผู้นำที่ดี

ธุรกิจสำเร็จได้ด้วยการเป็นผู้นำที่ดี เพื่อให้ทีมงานทำในสิ่งที่คุณต้องการให้กับคุณ นั่นคือการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สู่การบริหารจัดการในบริษัทที่เป็นระบบ และการร่วมมือกันไปสู่ความสำเร็จ ในส่วนของการเป็นผู้นำที่ดี ต้องมีทักษะทั้งหมด 10 ข้อที่สำคัญ ได้แก่

1.สร้างความร่วมมือ : หนึ่งในความเข้าใจผิดที่พบมากที่สุดในการเป็นผู้นำคือการได้มาซึ่งอำนาจ แต่นั่นเป็นความเชื่อที่ผิด และตรงกันข้ามกับแนวทางธุรกิจสำเร็จ เพราะการเป็นผู้นำที่บ้าอำนาจมักทำให้ธุรกิจล้มเหลว โดยการเป็นผู้นำที่ดีที่สุดคือการใช้พลังงานเพื่อทำงานร่วมกับผู้อื่น วางตัวในฐานะผู้นำที่จะสนับสนุนความสำเร็จของคนรอบข้าง คุณจะพบว่าเมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จคุณจะประสบความสำเร็จด้วย

2.มุ่งเน้นไปที่ทีมของคุณ : ถ้าอยากให้ธุรกิจสำเร็จ พยายามให้ความสำคัญกับทีม คนที่ทำงานร่วมกับคุณเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของคุณ คุณควรรับใช้พวกเขาโดยการลงทุน และต้องหมั่นชื่นชมพวกเขารวมถึงพัฒนาการของพวกเขา ทำความรู้จักกับพวกเขาและให้พื้นที่ สภาพแวดล้อมที่น่าเคารพกับพวกเขา สู่ความต้องการที่จะทำความรู้จักซึ่งกันและกันภายในทีม นำไปสู่ทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี

10 ทักษะสำคัญสำหรับผู้นำที่ดี

3.จัดการกับความผิดปกติในทีม : ผู้นำที่ดีจะต้องสามารถจัดการกับความผิดปกติในทีมได้ โดยการปิดปัญหาด้วยนโยบายที่สอดคล้องกันและการดำเนินการต่อไปที่แข็งแกร่ง สงบและมั่นใจ สู่การบริหารและนำไปสู่ธุรกิจสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.ท้าทายสภาพที่เป็นอยู่ : เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจถึงสถานที่และวิธีที่คุณสามารถสร้างผลกระทบได้ เพราะความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งไม่ใช่การรักษาสภาพที่เป็นอยู่ แต่ต้องใช้ความท้าทายอันทรงพลังและหาทางสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในทุกสถานการณ์ และการท้าทายที่ว่านี้จะมาซึ่งธุรกิจสำเร็จ

5.ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ : การรักษาอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ แต่ธุรกิจจะสามารถแข่งขันได้ ในฐานะผู้นำคุณต้องก้าวไปข้างหน้า พยายามเรียนรู้การเติบโตและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และปลูกฝังความหลงใหลในการเรียนรู้ในตัวคุณเองและทีมงานของคุณ การเรียนรู้เป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ธุรกิจสำเร็จ

10 ทักษะสำคัญสำหรับผู้นำที่ดี

6.เข้าถึงได้และพร้อมใช้งาน : การเข้าถึงและความรับผิดชอบจะเป็นประโยชน์ต่อทีมของคุณในทุกระดับ ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ต้องเข้าใจคุณค่าของการเชื่อมต่อกับผู้อื่นและใช้เวลากับทีมเป็นประจำ การเข้าถึงได้และพร้อมใช้งานเป็นอีกหนึ่งหนทางสู่การสร้างธุรกิจสำเร็จ

7.กำหนดค่านิยมและความเชื่อมั่นของคุณ : ทุกการกระทำที่คุณแสดงว่าคุณเป็นใคร ในฐานะผู้นำคุณควรแสดงออกถึงความเชื่อของคุณ ด้วยการสร้างคุณค่าและแสดงความเชื่อมั่นของคุณ ให้เป็นเหมือนลายนิ้วมือของคุณเอง โดยไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร

10 ทักษะสำคัญสำหรับผู้นำที่ดี

8.แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบในทุกระดับ : ความรับผิดชอบมีความสำคัญต่อการทำสิ่งต่างๆ เปรียบเสมือนกาวที่ผูกติดไว้กับผลลัพธ์ ในการทำงานความรับผิดชอบต้องสอดคล้องกันในทุกระดับรวมทั้งคุณด้วย การเป็นผู้นำที่ดีต้องแสดงให้ลูกน้องเห็นถึงความรับผิดชอบ สู่การสร้างธุรกิจสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.นำทางด้วยตัวอักษร : ค่านิยมและความเชื่อมั่นมีความสำคัญ แต่ตัวอักษรคือสิ่งที่ช่วยให้การกระทำและคำพูดของคุณสอดคล้องกับสิ่งที่คุณเชื่อ ดังนั้นการนำทางด้วยตัวอักษรเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญ

10 ทักษะสำคัญสำหรับผู้นำที่ดี

10.เปิดโอกาสให้คนในทีมแสดงออกถึงการเป็นผู้นำ : ผู้นำที่พึ่งพาความกลัว อำนาจและการข่มขู่ ไม่ใช่ผู้นำที่แท้จริง แต่จะต้องให้ความสำคัญและให้คำปรึกษากับคนอื่น ๆ ในทีม เช่น ปล่อยให้พวกเขาทำหน้าที่เป็นผู้นำบ้างในบางครั้ง คุณจะได้เห็นถึงทักษะและพรสวรรค์ของพวกเขา รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมของคุณมีความพยายามที่จะทำให้ดีที่สุด

ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของการเป็นผู้นำที่ดี สู่การบริหารจัดการเพื่อธุรกิจสำเร็จ อย่าลืมพาพวกเขาออกไปสร้างความแตกต่าง สู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น
ขอขอบคุณรูปภพาจาก : Australian Institute of Business, Student Brands, SA Business Index, Martin Roll,