ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ... เติบโตขยายไลน์เทียบเท่าธุรกิจของคน (Start-Up Business)
ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ... เติบโตขยายไลน์เทียบเท่าธุรกิจของคน (Start-Up Business)

ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง … เติบโตขยายไลน์เทียบเท่าธุรกิจของคน (Start-Up Business)

ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ... เติบโตขยายไลน์เทียบเท่าธุรกิจของคน (Start-Up Business)

ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง … เติบโตขยายไลน์เทียบเท่าธุรกิจของคน (Start-Up Business)

พลวัตที่เกิดขึ้นกับครอบครัวในสังคมไทยที่เห็นชัดเจนในปัจจุบันคือ การปรับเปลี่ยนจากครอบครัวใหญ่ไปสู่ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น บวกกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยที่เต็มไปด้วยการเผชิญการแข่งขันที่สร้างแรงกดดันพอสมควรอีกทั้งทัศนคติของคนยุคใหม่ได้เปลี่ยนไป คือแต่งงานช้าลงหรือเป็นโสดมากขึ้น ปัจจัยเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้คนส่วนใหญ่หันมาสนใจเลี้ยงสัตว์กันมากขึ้น เนื่องด้วยการเลี้ยงสัตว์เป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ ที่สามารถช่วยผ่อนคลายความเหงาและลดความเครียดที่เกิดขึ้นให้ลดน้อยลงได้ และด้วยความน่ารักน่าเอ็นดูของสัตว์เลี้ยงก็ได้ผูกใจคนเลี้ยงจนต้องให้ความสำคัญและดูแลเอาใจใส่เป็นเสมือนหนึ่งสมาชิกในครอบครัว

จึงไม่น่าแปลกใจที่ตอนนี้ธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงได้เกิดขึ้นมากมาย เช่น สถานที่เพาะพันธุ์สัตว์ โรงพยาบาล อาหารสัตว์ รับตัดแต่งขน ของใช้กระจุกกระจิก ไปจนถึงบริการที่ผสมผสานสิ่งที่มีอยู่เดิมให้แปลกใหม่ยิ่งขึ้น เช่น เสื้อผ้าสัตว์เลี้ยง อาทิ สุนัขหรือแมวดีไซน์แปลกใหม่ ร้านสปา หรือ Café ที่สามารถพาสัตว์เลี้ยงแสนรักเข้าด้วยได้ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร เป็นต้น

ในปัจจุบัน ธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมีมูลค่าตลาดประมาณ 22,000 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ยปีละประมาณร้อยละ 10-15 ต่อปี โดยตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงกินส่วนแบ่งตลาดใหญ่ที่สุด หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ ธุรกิจบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง (อาทิ โรงพยาบาล/คลินิก สปา อาบน้ำตัดขน โรงเรียนฝึก โรงแรม บริการฌาปนกิจ และบริการอื่นๆ) มูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท และธุรกิจผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง (อาทิ เสื้อผ้า ของเล่น เครื่องประดับต่างๆ เป็นต้น) มูลค่ากว่า 5,000 บาท จะเห็นได้ว่า ด้วยมูลค่าตลาดกว่าสองหมื่นล้านบาท ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจสัตว์เลี้ยง แต่จะเริ่มต้นแบบไหน หรือทำการตลาดแบบใดให้โดนใจผู้บริโภค ยังเป็นโจทย์ท้าทายสำหรับผู้ประกอบการในการที่จะรับมือกับผู้บริโภคยุคใหม่

ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ... เติบโตขยายไลน์เทียบเท่าธุรกิจของคน (Start-Up Business)

เริ่มต้นอย่างไร … ทำการตลาดแบบไหน … เมื่อสนใจธุรกิจสัตว์เลี้ยง

ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ก็มีส่วนคล้ายคลึงกับการเริ่มต้นธุรกิจอื่นๆ ที่จะต้องอาศัยองค์ประกอบในหลายด้านเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายการลงทุนที่ได้วางแผนไว้ ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจทำธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ซึ่งนอกจากจะมีความรักความชื่นชอบสัตว์เลี้ยงเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ยังจะต้องมีปัจจัยอื่นๆ อีกหลายประการที่เข้ามามีส่วนขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้

เลือกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงตามความถนัดหรือความชื่นชอบ: ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงมากพอสมควร เช่น สายพันธุ์ ลักษณะนิสัย สภาพอากาศที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยง อาหารการกิน ขนาดของพื้นที่ที่พักอาศัย เป็นต้น เพราะจะได้สื่อสาร เข้าถึงและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคหรือเจ้าของสัตว์เลี้ยงได้อีกด้วย

เลือกทำเลที่ตั้งเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมาย: เป็นองค์ประกอบที่ค่อนข้างสำคัญ เพราะจะทำให้เข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้ประกอบการควรเลือกทำเลที่ไม่มีคู่แข่ง หรือคู่แข่งยังมีน้อย เพราะจะทำให้ได้เปรียบเชิงธุรกิจและหลีกเลี่ยงการแข่งขันจากคู่แข่งเจ้าถิ่น โดยทำเลที่ตั้งที่น่าสนใจ ได้แก่

ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ... เติบโตขยายไลน์เทียบเท่าธุรกิจของคน (Start-Up Business)
ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง … เติบโตขยายไลน์เทียบเท่าธุรกิจของคน (Start-Up Business)

มาตรฐานและคุณภาพของสินค้าและการให้บริการ: เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต ดังนั้น มาตรฐานและคุณภาพ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้ลูกค้าหรือผู้เข้ามาใช้บริการ เกิดความพึงพอใจสูงสุดและมีความเชื่อมั่นในระยะยาว นอกจากนี้ ในส่วนของพนักงงานก็ควรจะมีประสบการณ์ ความชำนาญ และการเอาใจใส่ในรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนอย่างมาก อีกทั้งควรจะเป็นคนที่มีความอดทนสูงต่อพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงที่แตกต่างกัน และมีความช่างสังเกตต่อพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงระหว่างปฏิบัติงานอยู่เสมอ นอกจากนี้ อาจจำเป็นต้องจัดคอร์ส อบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ

การทำตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าให้สนใจสินค้าหรือบริการจากทางร้าน: ในโลกที่การแข่งขันทางธุรกิจเป็นไปอย่างเข้มข้น ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง การเปิดตลาดด้วยกลยุทธ์ที่ดึงดูดผู้บริโภคมีส่วนอย่างมาก ที่จะช่วยให้ลูกค้ารู้จักธุรกิจได้เร็วขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการอาจจะต้องเลือกใช้กลยุทธ์การทำการตลาดที่หลากหลาย ให้เหมาะสมกับสภาพตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่วางไว้ โดยกลยุทธ์ทางการตลาดที่น่าสนใจ นอกเหนือจากตัวสินค้าหรือบริการที่ผู้ประกอบการได้ศึกษามาแล้วว่าจะเปิดตลาด เจาะกลุ่มลูกค้าประเภทไหนแล้ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ การประชาสัมพันธ์และโปรโมชั่นที่จะนำเสนออกไปสู่ลูกค้า

ทั้งนี้ ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ การทำการตลาดผ่านโลกออนไลน์ นับว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นช่องทางการตลาดที่ใช้เงินทุนไม่สูงนัก โดยผู้ประกอบการอาจจะเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ เว็บเพจ หรือทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค อาทิ Facebook Instagram และ Twitter และควรมีการทำโปรโมชั่นเพื่อจูงใจให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ เช่น ราคาโปรโมชั่นในช่วงเปิดร้าน ทำบัตรสมาชิกรับสิทธิพิเศษจากทางร้าน หรือมีของแถมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้น่าจะทำให้กลุ่มลูกค้าเกิดความประทับใจและมีแนวโน้มเข้ามาใช้บริการซ้ำ รวมไปถึงมีทัศนคติเชิงบวกต่อทางร้านจนนำไปสู่การบอกต่อและขยายฐานลูกค้าต่อไปในอนาคต

ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ... เติบโตขยายไลน์เทียบเท่าธุรกิจของคน (Start-Up Business)

จุดแข็ง-จุดอ่อนของธุรกิจสัตว์เลี้ยง … สำหรับผู้ประกอบการไทย

ธุรกิจสัตว์เลี้ยงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความน่าสนใจ แต่สำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่จะเริ่มต้นธุรกิจก็ควรมีการศึกษาและพิจารณาถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับประกอบการในการตัดสินใจลงทุนและการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจในระยะยาวต่อไป ซึ่ง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้สรุปเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ... เติบโตขยายไลน์เทียบเท่าธุรกิจของคน (Start-Up Business)

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ภาพรวมของธุรกิจสัตว์เลี้ยงที่เติบโตขึ้น เป็นไปตามพลวัตของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของคนในสังคม ดังนั้น สิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวอยู่เสมอ ก็คือ การศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วงเวลานั้นๆ อย่างสม่ำเสมอ (อาทิ นิยมเลี้ยงสัตว์ประเภทไหน ต้องการสินค้าและบริการแบบใด) ติดตามข่าวสาร กระแสหรือเทรนด์ที่ได้รับความนิยม เพื่อนำมาต่อยอดหรือปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบรับความต้องการของลูกค้าให้ทันสถานการณ์ นอกจากนี้ การเพิ่มความน่าสนใจโดยการออกสินค้าใหม่ๆ หรือบริการที่จูงใจให้คนเข้ามาใช้บริการ ยังเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนต่อไปในระยะยาวได้อย่างแข็งแกร่ง แม้จะอยู่ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงก็ตาม

BUSINESS TREND … ตามติดเทรนด์ใหม่ๆ โดนใจผู้บริโภค

ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ... เติบโตขยายไลน์เทียบเท่าธุรกิจของคน (Start-Up Business)
ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ... เติบโตขยายไลน์เทียบเท่าธุรกิจของคน (Start-Up Business)

ขอขอบคุณ : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
ตุลาคม 2557

แสดงความคิดเห็น