ธุรกิจเซรามิก “JJ Ceramic” ซื้อพื้นที่โฆษณาจาก Google พลิกวิกฤติหนีการแข่งขัน

ธุรกิจเซรามิก “JJ Ceramic” ซื้อพื้นที่โฆษณาจาก Google พลิกวิกฤติหนีการแข่งขัน

ธุรกิจเซรามิก “JJ Ceramic” ซื้อพื้นที่โฆษณาจาก Google พลิกวิกฤติหนีการแข่งขัน

ธุรกิจเซรามิก “JJ Ceramic”
ซื้อพื้นที่โฆษณาจาก Google พลิกวิกฤติหนีการแข่งขัน

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่รัฐบาลได้มีการส่งเสริมให้แต่ละจังหวัดมีของเด่นประจำจังหวัดซึ่งช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและเป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นในการนำวัตถุดิบที่มีหรือขึ้นชื่อในจังหวัดมาผ่านกระบวนการเป็นสินค้าและของฝากที่มีลักษณะเด่นแตกต่างกันออกไป เมื่อกล่าวถึงจังหวัดลำปางเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านเครื่องปั้นดินเผาและถ้วยชามเซรามิก ดังนั้นจึงจะเห็นธุรกิจเซรามิกในพื้นที่จังหวัดลำปางเป็นจำนวนมาก

แต่อย่างไรก็ตาม ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่เมื่อมองเห็นว่าการทำธุรกิจเซรามิกสามารถสร้างรายได้ได้จึงสนใจมาทำอาชีพนี้กันมากจนผลผลิตที่ได้ในแต่ละเดือนนั้นมีมากเกินความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดลำปาง จึงมีกิจการจำนวนไม่น้อยต้องปิดตัวลงไป ซึ่งในวิกฤติยังถือว่าเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจส่วนตัวอยู่ โดยที่ “คุณต้น-กิตติพงษ์ ธรรมสุข” และ “คุณโอเปค-วัชรากร แสนวงค์” เป็นผู้เห็นโอกาสนั้นและได้สร้างธุรกิจเซรามิกของตนเองขึ้น ภายใต้ชื่อว่า “JJ Ceramic”

ธุรกิจเซรามิก “JJ Ceramic” ซื้อพื้นที่โฆษณาจาก Google พลิกวิกฤติหนีการแข่งขัน

จุดเริ่มต้นของธุรกิจเซรามิกของคู่เพื่อนซี้นี้มาจากคุณต้นในวัย 24 ปีที่ต้องการหารายได้พิเศษและมีความเบื่อหน่ายกับงานประจำที่ทำอยู่ได้ปรึกษากับคุณโอเปคว่าต้องการไปเปิดธุรกิจที่จังหวัดลำปางซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจำนวนมาก จึงตัดสินใจเลือกธุรกิจที่สนใจโดยมีพื้นฐานมาจากความคิดเห็นของทั้งสองคนว่าจะขายผ่านช่องทางออนไลน์ ใช้เงินลงทุนต่ำ และสามารถสร้างผลกำไรได้ดี คืนทุนในระยะเวลาอันรวดเร็ว

ในขณะนั้นได้มีเจ้าของธุรกิจเซรามิกที่จังหวัดลำปางกำลังจะปิดตัวลง คุณโอเปคจึงชวนคุณต้นที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมาทำธุรกิจร่วมกัน โดยเริ่มแรกใช้เงินลงทุนกันคนละ 5,000 บาทเท่านั้น แต่การที่จะทำให้ธุรกิจของตนเองไปได้รอดในตลาดที่มีสภาวะการแข่งขันที่สูงเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย แม้ว่าทั้งสองคนจะสร้างจุดเด่นให้แก่แบรนด์ด้วยการนำเข้าตลาดออนไลน์ซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่และลูกค้าสามารถรับข่าวสารได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว เนื่องจากหลังจากที่โพสต์ภาพสินค้าบนสื่อออนไลน์แล้วสินค้ายังไม่สามารถขายได้เป็นระยะเวลากว่า 2 เดือน

ธุรกิจเซรามิก “JJ Ceramic” ซื้อพื้นที่โฆษณาจาก Google พลิกวิกฤติหนีการแข่งขัน

จนในที่สุด ทั้งสองคนค้นพบว่าการตลาดออนไลน์นั้นมีจุดสำคัญที่ต้องสื่อสารทางการตลาดไปให้ลูกค้าได้อย่างกว้างขวางครอบคลุมมากที่สุด จึงตัดสินใจติดต่อไปยัง Google AdWords เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อพื้นที่โฆษณาบนหน้าเว็ปไซต์ของ Google ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วว่า Google คือ Search Engine ที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก และผลจากการตัดสินใจซื้อพื้นที่โฆษณาในครั้งนั้นทำให้ธุรกิจเซรามิก JJ Ceramic เติบโตได้อย่างดีโดยปัจจุบันมีคนเข้าชมเว็ปไซต์และสั่งสินค้าเซรามิกประเภทต่างๆประมาณ 170 รายต่อวัน

การผลิตสินค้าเซรามิกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จนเขาต้องลาออกจากงานประจำเพื่อมาให้ความใส่ใจกับธุรกิจของตนเองอย่างเต็มตัว ผลจากการโฆษณาผ่าน Google นั้นทำให้มียอดการสั่งซื้อเข้ามาจำนวนมากจนไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันและต้องถอนโฆษณาออกจาก Google และกลุ่มลูกค้าหลักของแบรนด์นั้นเป็นลูกค้าทั่วไปที่ชื่นชอบงานเซรามิกทั่วประเทศไทยอีกทั้งยังมีกลุ่มองค์กรหรือบริษัทต่างๆที่สั่งซื้อสินค้าเพื่อนำไปเป็นสินค้าพรีเมี่ยมในงานต่างๆอีกจำนวนหนึ่ง

ธุรกิจเซรามิก “JJ Ceramic” ซื้อพื้นที่โฆษณาจาก Google พลิกวิกฤติหนีการแข่งขัน

แน่นอนว่าในอนาคตทั้งคุณต้นและคุณโอเปคได้วางแผนที่จะขยายกำลังการผลิตเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้นได้ อีกทั้งแบรนด์ JJ Ceramic ยังเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของธุรกิจที่รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย โดยใช่ช่องทางออนไลน์ในการสื่อสารกับลูกค้าจนทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จและมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต

ธุรกิจเซรามิก “JJ Ceramic” ซื้อพื้นที่โฆษณาจาก Google พลิกวิกฤติหนีการแข่งขัน

ข้อมูลติดต่อ ธุรกิจเซรามิก JJ Ceramic
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1805577
เว็ปไซต์ : http://www.jjceramic.com

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น
ขอขอบคุณรูปภาพจาก : JJ Ceramic
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์

แสดงความคิดเห็น