ธุรกิจเนอสเซอรี่ “Boss & Boon” สร้างความไว้วางใจให้พ่อแม่ด้วยระบบกล้อง CCTV
ธุรกิจเนอสเซอรี่ “Boss & Boon” สร้างความไว้วางใจให้พ่อแม่ด้วยระบบกล้อง CCTV

ธุรกิจเนอสเซอรี่ “Boss & Boon” สร้างความไว้วางใจให้พ่อแม่ด้วยระบบกล้อง CCTV

ธุรกิจเนอสเซอรี่ “Boss & Boon” สร้างความไว้วางใจให้พ่อแม่ด้วยระบบกล้อง CCTV

ธุรกิจเนอสเซอรี่ “Boss & Boon”
สร้างความไว้วางใจให้พ่อแม่ด้วยระบบกล้อง CCTV

“ธุรกิจเนอสเซอรี่” บริการรับฝากเลี้ยงเด็ก รองรับพ่อแม่ที่ไม่มีเวลาว่างดูแลลูกน้อยด้วยตัวเองได้ ปัจจุบันด้วยพฤติกรรมของพ่อแม่ยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปมาก หน้าที่การงานกลายเป็นปัจจัยหลักของชีวิตไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชาย ทั้งพ่อและแม่ต่างก็ต้องใช้เวลาหมดไปกับการงานในแต่ละวัน ส่งผลให้เด็กเล็กที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ต้องพึ่งพาสถานรับฝากเลี้ยงเป็นตัวช่วยสำคัญหนึ่งช่องทาง ธุรกิจเนอสเซอรี่จึงกำเนิดขึ้นมากมายด้วยหลายรูปแบบ

ธุรกิจเนอสเซอรี่ “Boss & Boon” คือสถานรับฝากเลี้ยงแห่งหนึ่งที่มีความน่าสนใจ ในแง่ของการให้บริการที่มีมาตรฐานกับระบบต่างๆ ที่วางไว้อย่างเต็มรูปแบบ ช่วยให้พ่อแม่หมดกังวลกับทุกปัญหาที่หลายคนเคยเจอกับธุรกิจเนอสเซอรี่ ที่มีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และลดทอนความไว้วางใจของพ่อแม่ลงไปมากพอสมควร บางครอบครัวตกลงกันและตัดสินใจยอมลาออกจากงานหนึ่งฝ่ายเพื่อมาเลี้ยงลูกด้วยตัวเอง จากข่าวคราวที่มากไปด้วยผลเชิงลบของธุรกิจเนอสเซอรี่ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตเด็ก บางรายถึงกับต้องเสียลูก หรือบางรายต้องประสบปัญหาเมื่อเด็กน้อยถูกทำร้ายร่างกายซึ่งส่งผลต่อจิตใจ กลายเป็นพ่อแม่ที่ต้องช้ำใจไปตลอดกาล เพราะธุรกิจเนอสเซอรี่ที่ไร้ประสิทธิภาพ

ธุรกิจเนอสเซอรี่ “Boss & Boon” สร้างความไว้วางใจให้พ่อแม่ด้วยระบบกล้อง CCTV

ธุรกิจเนอสเซอรี่ Boss & Boonซึ่งเล็งเห็นปัญหาเหล่านั้น จึงนำมาปรับใช้ในธุรกิจตนอย่างเกิดผล เน้นการสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้ปกครองไว้วางใจได้สำหรับการนำเด็กน้อยมาฝากเลี้ยง กับระบบกล้อง CCTV ให้คุณพ่อคุณแม่สามารถดูลูกผ่าน Internetได้ด้วยความสะดวก ช่วยให้พ่อแม่เกิดความไว้วางใจในตัวธุรกิจเอง ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจที่สำคัญ นอกจากนั้นทางเนอสเซอรี่ยังยึดเอาหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาเป็นแนวคิดหลักที่สำคัญในการเลี้ยงเด็ก พี่เลี้ยงทุกคนจะต้องตระหนักในส่วนนี้ โดยทางสถาบันจะคัดสรรคนเข้ามาทำหน้าที่อย่างเข้มงวด ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการทำร้ายเด็กทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่อย่างดี ไม่ประมาทเลินเล่อจนเกิดผลเสียขั้นรุนแรง

ธุรกิจเนอสเซอรี่ “Boss & Boon” สร้างความไว้วางใจให้พ่อแม่ด้วยระบบกล้อง CCTV

นอกเหนือจากการรับเลี้ยงและดูแลเด็กๆ ทางเนอสเซอรี่ยังมีกิจกรรมต่างๆ ไว้รองรับเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆ ทางด้านอารมณ์และความคิด โดยจะใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความมาตรฐานสูง ประกอบไปด้วย 5 โปรแกรมหลัก ได้แก่

  • Kids  Gym & Play : เรียนรู้ผ่านการเล่นและการออกกำลังกาย
  • Kids  Music & More : พัฒนาสมองและเสริมสร้างทักษะกับกิจกรรมดนตรี
  • Kids  Arts & Crafts : ฝึกกล้ามเนื้อมือ ใช้จินตนาการสร้างสรรค์กับศิลปะ
  • Kids  Arts & Cooking : พัฒนาทักษะพื้นฐานผ่านการลงมือทำเมนูสนุกๆ
  • Kids  Science & Numbers : ฝึกกระบวนการคิดผ่านการทดลองและเกมคณิตศาสตร์

ธุรกิจเนอสเซอรี่ “Boss & Boon” สร้างความไว้วางใจให้พ่อแม่ด้วยระบบกล้อง CCTV

ธุรกิจเนอสเซอรี่ที่ดีนั้นต้องมีความมาตรฐาน มีความเชี่ยวชาญในการดูแลเอาใจใส่รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ ให้เติบโตตามวัยที่เหมาะสม และธุรกิจเนอสเซอรี่ Boss & Boon ก็ถือเป็นหนึ่งที่ที่เหมาะและครบพร้อมในด้านการเลี้ยงดูเด็กๆ อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมด้วยโปรแกรมให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกอย่างหลากหลาย ซึ่งตรงตามจุดประสงค์ของพ่อแม่แต่ละรายมากที่สุด

แม้ในปัจจุบันธุรกิจเนอสเซอรี่จะมีมุมมองในแง่ลบอยู่บ้างก็ตาม สำหรับการให้บริการที่พ่อแม่หลายรายอาจไม่ตอบรับนัก แต่ด้วยเหตุผลของเวลาที่จำกัดของพ่อแม่ซึ่งไม่อาจดูแลลูกๆ ด้วยตัวเองได้ ก็ยังมีความต้องการในเนอสเซอรี่อยู่มาก ฉะนั้นถ้าหากธุรกิจเนอสเซอรี่รายไหน สามารถสร้างความน่าเชื่อถือที่พ่อแม่ให้ความไว้วางใจได้ ธุรกิจรายนั้นก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากอีกเช่นกัน ด้วยปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ธุรกิจเนอสเซอรี่ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นที่พ่อแม่จำนวนมากต้องการ

ธุรกิจเนอสเซอรี่ “Boss & Boon” สร้างความไว้วางใจให้พ่อแม่ด้วยระบบกล้อง CCTV

ข้อมูลติดต่อธุรกิจเนอสเซอรี่ Boss & Boon
ที่อยู่ : บอสส์บุ๋น เนอสเซอรี่ (Boss & Boon Nursery)250/183หมู่บ้านกฤษดานคร 30 เลคแอนด์ซิตี้ (ซอย 2)ซอยบางปลา 18 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลาอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ :  085-123-0331, 089-6996773
Email :  bbbnursery@hotmail.co.th, Benjarakschool@hotmail.com
Website : http://www.abckidsnursery.com

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น