ธุรกิจเอสเอ็มอี “ไลฟ์ซายน์เซ็นเตอร์” ศูนย์สุขภาพ บริการครบวงจร ที่แรกในประเทศไทย
ธุรกิจเอสเอ็มอี “ไลฟ์ซายน์เซ็นเตอร์” ศูนย์สุขภาพ บริการครบวงจร ที่แรกในประเทศไทย

ธุรกิจเอสเอ็มอี “ไลฟ์ซายน์เซ็นเตอร์” ศูนย์สุขภาพ บริการครบวงจร ที่แรกในประเทศไทย

ธุรกิจเอสเอ็มอี “ไลฟ์ซายน์เซ็นเตอร์” ศูนย์สุขภาพ บริการครบวงจร ที่แรกในประเทศไทย

ธุรกิจเอสเอ็มอี “ไลฟ์ซายน์เซ็นเตอร์”
ศูนย์สุขภาพ บริการครบวงจร ที่แรกในประเทศไทย

มนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วล้วนอยากมีสุขภาพที่ดีทั้งนั้น ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ดังจะเห็นได้จากในปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนไป ผู้คนทำงานหนักขึ้น มลพิษมีมากขึ้น ปัญหาเหล่านี้ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่มีความเครียดสะสม จึงหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น กระแสการออกกำลังกายทั้งโยคะ การน้ำหนัก คาร์ดิโอ้ ฯลฯ การทานอาหารออแกนิค การผ่อนคลายรูปแบบต่างๆ กำลังมาแรง ธุรกิจเอสเอ็มอีที่เกี่ยวกับคลินิกสุขภาพหน้าใหม่จึงมีจำนวนมาก

โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีสถานะเหมือน Medical Hub แห่งเอเชียแปซิฟิก การแข่งขันด้านสุขภาพจึงค่อนข้างสูง มีชาวต่างชาติจำนวนมากมารักษาอาการป่วยที่นี่ ด้วยสภาพการแข่งขันที่สูงทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มากมาย ซึ่งส่งผลดีต่อผู้ใช้บริการ ทำให้มีทางเลือกที่หลากหลาย คุณภาพดีและมีราคาเหมาะสม

ธุรกิจเอสเอ็มอี “ไลฟ์ซายน์เซ็นเตอร์” ศูนย์สุขภาพ บริการครบวงจร ที่แรกในประเทศไทย

กระแสสุขภาพนี้ทำให้เกิดธุรกิจเอสเอ็มอี “ไลฟ์ซายน์เซ็นเตอร์” ศูนย์สุขภาพองค์รวม บริหารงานโดย “คุณแชด เตียว” ซึ่งมีการให้บริการดูแลรักษาสุขภาพแบบครบวงจร โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ ชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยสามารถแบ่งได้ 2 กลุ่มคือ กลุ่มคนที่ป่วยและต้องการการบำบัดรักษาด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย และกลุ่มคนปกติทั่วไปที่ห่วงสุขภาพ ไม่อยากเจ็บป่วย ต้องการป้องกันตนเองจากโรคภัยต่างๆ

ธุรกิจเอสเอ็มอีศูนย์สุขภาพไลฟ์ซายน์เซ็นเตอร์ได้มีการร่วมมือกันกับ “TONSON Medical Group” ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงทางด้านสุขภาพและการแพทย์ขั้นสูง เทคโนโลยีชั้นสูงต่างๆที่นำมาใช้ในการบริการจึงมีมาตรฐานระดับสากลและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

ธุรกิจเอสเอ็มอี “ไลฟ์ซายน์เซ็นเตอร์” ศูนย์สุขภาพ บริการครบวงจร ที่แรกในประเทศไทย

โดยศูนย์สุขภาพย่อยต่างๆที่มีให้บริการ มีดังนี้

  • ศูนย์ International Integrative and Bio-medicine แพทย์จะมุ่งเน้นไปที่การรักษาสุขภาพ คำนึงถึงการดูแลเฉพาะบุคคล มีการรักษาโดยผสมผสานวิทยาการทางวิทยาศาสตร์และหลักการในการใช้ยาเข้าด้วยกัน
  • ศูนย์โรคเบาหวาน Kokei โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการรักษาโรคนี้ในประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 34 ปี
  • ศูนย์ Homeolife การรักษาด้วยธรรมชาติบำบัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ทางธรรมชาติบำบัดจากประเทศอังกฤษ
  • ศูนย์ Diagnostic ศูนย์วินิจฉัยอาการในการวิเคราะห์เชิงลึกและสหวิทยาการ โดยใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพขั้นสูง และห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยทางข้อมูลเทคโนโลยีและครอบคลุมการดูแลทางการแพทย์ ประวัติของผู้เข้ารับการบำบัด ติดตามให้คำปรึกษาและตรวจสอบสภาพร่างกาย โดยให้การรักษาเฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าที่เจ็บป่วย และมีการรักษาความลับส่วนบุคคล
  • ศูนย์ Ayumetrix เป็นศูนย์ปฏิบัติการนานาชาติที่ใหญ่ที่สุด และเป็นศูนย์ Anti-aging ใหม่ล่าสุดของประเทศไทย มีให้บริการด้วยห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยจากการวิจัยขั้นสูง มีการสนับสนุนจากแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ที่อุทิศตนเพื่อการตรวจสอบ ป้องกัน และรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับความชรา

ธุรกิจเอสเอ็มอี “ไลฟ์ซายน์เซ็นเตอร์” ศูนย์สุขภาพ บริการครบวงจร ที่แรกในประเทศไทย

นอกจากไลฟ์ซายน์เซ็นเตอร์สาขาแรก ที่ตั้งบริเวณซอยสมคิด ระหว่างห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลมและศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี่แล้ว ยังได้มีการเตรียมงบประมาณอีกประมาณ 50 ล้านบาท เพื่อใช้ในการเพิ่มศูนย์บริการทางการแพทย์เพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการดูแลรักษาฟัน และศูนย์บริการด้านความงาม เพื่อให้เป็นการให้บริการที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้น

ธุรกิจเอสเอ็มอี “ไลฟ์ซายน์เซ็นเตอร์” ศูนย์สุขภาพ บริการครบวงจร ที่แรกในประเทศไทย

เป้าหมายในอนาคตของธุรกิจเอสเอ็มอีศูนย์สุขภาพไลฟ์ซายน์เซ็นเตอร์คือ การขยายการให้บริการไปยังต่างจังหวัดหัวเมืองใหญ่ต่างๆ เช่น พัทยา เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ ซึ่งต้องรอหลังจากสาขาแรกได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเสียก่อน ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาภายใน 1-3 ปีนี้ และจากแผนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้ส่งผลดีต่อตลาดการให้บริการสุขภาพ เพราะตลาดจะมีขนาดใหญ่ขึ้น

ซึ่งผู้ประกอบการในไทยจะได้เปรียบเพราะประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลาง และแบรนด์ไทยมีความน่าเชื่อถือ ในมุมมองของประเทศเพื่อนบ้านนั้น การให้บริการด้านสุขภาพของไทยมีคุณภาพดีเหมาะสมกับค่าบริการ ซึ่งนับเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดี เมื่อเริ่มธุรกิจแล้วมีโอกาสเติบโตได้อีก

ข้อมูลติดต่อธุรกิจเอสเอ็มอี
เบอโทรศัพท์ : 0-2655-1965

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงภาพประกอบบทความเท่านั้น