Home » SME ธุรกิจขนาดเล็ก » ธุรกิจเอสเอ็มอี “หมูกองแก้ว” ต่อยอดร้านเขียงหมูสู่ Butcher Shop ระดับมาตรฐาน

ธุรกิจเอสเอ็มอี “หมูกองแก้ว” ต่อยอดร้านเขียงหมูสู่ Butcher Shop ระดับมาตรฐาน


ธุรกิจเอสเอ็มอี “หมูกองแก้ว” ต่อยอดร้านเขียงหมูสู่ Butcher Shop ระดับมาตรฐาน

ธุรกิจเอสเอ็มอี “หมูกองแก้ว” ต่อยอดร้านเขียงหมูสู่
Butcher Shop
ระดับมาตรฐาน

ธุรกิจเอสเอ็มอี ในครั้งนี้มาพร้อมกับร้านขายหมูที่เคยเปิดเป็นเขียงหมูในตลาดสดมาอย่างยาวนาน กระทั่งเกิดการขยับขยายและยกระดับสู่ความมาตรฐานกลายเป็น Butcher Shop ที่มีมาตรฐาน วางจำหน่ายในราคาที่ไม่แตกต่างกับร้านขายหมูในตลาดสด แต่สะอาดกว่าและเลือกซื้อได้ง่ายกว่า สู่การเป็นธุรกิจเอสเอ็มอีที่มีการจำหน่ายอย่างเป็นระบบมากขึ้น ซึ่งเหมาะสำหรับการดำเนินธุรกิจต่อไปบนพื้นฐานความสำเร็จ

ธุรกิจเอสเอ็มอี “หมูกองแก้ว” ร้านค้าจำหน่ายเนื้อหมูที่เดิมทีเปิดเป็นเขียงหมูในตลาดสด เหมือนกับร้านขายหมูทั่วไป ดำเนินการมาอย่างยาวนานกระทั่งมีประสบการณ์ด้านการจำหน่ายเนื้อหมูเต็มขั้น รอบรู้ในเรื่องของคุณภาพเนื้อหมูและราคาจำหน่ายเป็นอย่างดี กระทั่งภายหลังได้ทำการยกระดับเขียงหมูสู่ Butcher Shop รองรับการขายบนมาตรฐาน พร้อมเสิร์ฟเนื้อหมูที่มีคุณภาพที่ทั้งสะอาด สด และใหม่มากขึ้น

ธุรกิจเอสเอ็มอี หมูกองแก้ว ดำเนินการโดย “คุณกรกต รัตนะ” ที่ปัจจุบันเปิดร้านขายหมูในรูปแบบ Butcher Shop ติดแอร์ ก่อนจะมาเป็นร้านค้าที่ได้มาตรฐานแบบนี้ ก็ได้ผ่านการเซ็ตระบบอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อรองรับการการขายในรูปแบบดังกล่าว แนวคิดริเริ่มมาจากเขียงหมูที่ดำเนินการมาหลาย 10 ปี ค่อนข้างบั่นทอนเวลาในการพักผ่อนและเวลาของครอบครัวลงไปมาก จึงอยากที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจใหม่ ให้ตัวเองมีเวลาว่างเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

ธุรกิจเอสเอ็มอี “หมูกองแก้ว” ต่อยอดร้านเขียงหมูสู่ Butcher Shop ระดับมาตรฐาน

เมื่อได้แนวคิดจากนั้นก็ตามมาด้วยการสร้างโรงงานผลิต โรงแปรรูปและโรงเชือดของตัวเองขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างมาตรฐานการผลิตที่ดี โดยโรงเชือดยังช่วยหารายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง เพราะหลังจากนั้นก็ได้มีบริษัทผู้นำด้านการผลิตอาหารของประเทศไทยมาใช้บริการจ้างเชือดสุกร อีกทั้งยังกลายเป็นโรงเชือดที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดในจังหวัดกำแพงเพชรอีกด้วย

กระบวนการจัดตั้งโรงงานและโรงเชือด พร้อมทั้งการเซ็ตระบบโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในเขียงหมูกองแก้ว คือการยกระดับธุรกิจสู่ความมาตรฐานและเป็นธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบ เน้นความสดใหม่ของสินค้า มีการออกแบบร้านจำหน่ายเนื้อหมูที่สะอาดเป็นระเบียบ จัดวางสินค้าแยกเป็นหมวดหมู่ เพื่อการหาซื้อที่ง่ายและสะดวก ภายในร้านจำหน่ายเนื้อหมูติดเครื่องปรับอากาศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเลือกซื้อ เน้นคุณภาพเป็นสำคัญแต่ยังคงขายในราคาที่ไม่แตกต่างจากเขียงหมูในตลาดสด กลายเป็นจุดแข็งของธุรกิจเอสเอ็มอีรายนี้ นำไปสู่การสร้างรายได้ที่แข็งแกร่ง

ธุรกิจเอสเอ็มอี “หมูกองแก้ว” ต่อยอดร้านเขียงหมูสู่ Butcher Shop ระดับมาตรฐาน

หลังจากเปิดร้านหมูกองแก้วในรูปแบบ Butcher Shop ก็ได้รับผลตอบรับดีเกินคาด นำไปสู่การขยายสาขาต่อมา ซึ่งสาขาแรกเปิดที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ต่อมาไม่เกิน 1 ปีก็สามารถขยายสาขาที่ 2 ได้สำเร็จ โดยธุรกิจเอสเอ็มอีนี้มีการนำระบบคำนวณสต๊อกสินค้าเข้ามาใช้ ทำให้รู้ปริมาณการขายและปริมาณคงเหลือในคลังแบบละเอียด นำไปสู่การวางแผนในการสั่งเนื้อหมูเข้ามาในปริมาณที่พอดี แก้ปัญหาเรื่องสินค้าค้างสต๊อกทำให้บูดและเน่าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางธุรกิจร้านขายหมูกองแก้วยังสามารถคว้ารางวัลโดดเด่นด้านการบริหารจัดการองค์กรได้สำเร็จ จากการประกวดในโครงการ SME Thailand Inno Awards 2017 อีกด้วย

สรุปจุดเด่นของร้านขายหมูกองแก้ว คือการคัดสรรเนื้อหมูคุณภาพตรงตามมาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practices : GAP) เข้ามาจำหน่าย การจัดวางสินค้าที่เป็นระเบียบและเป็นหมวดหมู่ทำให้หาซื้อได้ง่ายและสะดวก เนื้อหมูที่จำหน่ายมีความสดใหม่ทุกวัน ในด้านแฟรนไชส์ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเตรียมเพิ่มกำลังการผลิตที่รองรับกับสาขาที่เพิ่มมากขึ้น ตั้งเป้าไว้ว่าจะเปิดขายแฟรนไชส์ในช่วงปี 2561

ธุรกิจเอสเอ็มอี “หมูกองแก้ว” ต่อยอดร้านเขียงหมูสู่ Butcher Shop ระดับมาตรฐาน

ข้อมูลติดต่อธุรกิจเอสเอ็มอีหมูกองแก้ว
ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 4 คลองพิไกร พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110
โทรศัพท์ : 08-1604-3555
Email : korakoat_gun@hotmail.co.th
Facebook : บริษัท หมูกองแก้ว จำกัด

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น
ขอขอบคุณรูปภาพจาก : หมูกองแก้ว